iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

DUBEN


2. 4. Zápis dětí do 1. třídy - od 13 do 16.30


10.  - 30. 4. Národní testování z M, Čj, Aj a OSP - 5. ročník


 12.  - 17. 4. Poznávací zájezd do Londýny - 6. - 8. ročník


12. 4. Velikonoční tvoření ve školní družině - od 16. hodin


18. 4. Velikonoční prázdniny


24. 4.  Den Země v Ekoncentru Trkmanka - 2. stupeň


29. 4.  Hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím - 3. - 9. ročník


30. 4.  Ekoden v Kovosteelu - 3. - 5. třída


2. 5.  Ekoden v Kovosteelu - 1. a 2. třída


2. 5.   Zápis dětí do mateřské školy

Logo_opvk_male

Adventní tvoření v družině

V pátek 7. prosince mohli rodiče a prarodiče strávit příjemné odpoledne se svými dětmi či vnoučaty při adventním tvoření drobných vánočních a zimních dekorací ve školní družině.

20181207_161917_220181207_161925_2

20181207_162022_220181207_162028_2

20181207_162032_220181207_162044_2

20181207_162050_220181207_162212_2

 20181207_162532_220181207_164105_2

20181207_164114_220181207_164609_2

Ježíškova vnoučata

Děti z 1. třídy se s paními učitelkami Riedlovou a Kolaříkovou zapojily do projektu „Ježíškova vnoučata“, kdy starým lidem v Domovech pro seniory vyrobily vánoční přáníčka. 

Img_0384_2

 Img_0385Img_0389

Divadélko pro školy z Hradce Králové a Mikuláš - 5. prosince 2018

Pro děti z 1. stupně si divadelníci připravili představení od Karla Čapka na námět knihy Devatero pohádek. První pohádka byla Tulácká, druhou pohádku si děti vylosovaly, a to Loupežnickou. Byly vtaženy do děje, prožívaly dobrodružství spolu s hlavními hrdiny a představení si naplno užily.

P1180657P1180659

P1180665P1180667

P1180669P1180670

P1180673P1180680

P1180699P1180703

P1180710P1180711

P1180725P1180726

P1180729P1180730

     Literárním pořadem Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa představili herci královéhradeckého divadla žákům 2. stupně pestrost literární a dramatické tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů a dramatiků. Formou zábavné přednášky a dramatizací úryvků některých jeho divadelních her i povídek se snažili žákům přiblížit zásadní myšlenky Karla Čapka. A tak, jak už jsme zvyklí, byli do děje zapojováni i naši žáci. Herci jsou mistři improvizace, dokáží se žákům přiblížit způsobem svého vyjadřování a zaujmout je svým hereckým projevem. Představení se nám opět velmi líbilo.

 P1180735P1180739

P1180745P1180747

P1180748P1180753

P1180754P1180762

P1180769P1180772

P1180789P1180792

A přišel také Mikuláš se svojí družinou, aby děti spravedlivě odměnil...

P1180620P1180622

P1180627P1180630

P1180632P1180633

P1180635P1180636

P1180638P1180639

P1180642P1180643

P1180645P1180647

P1180650P1180651

P1180652P1180654

Pasování prvňáčků na čtenáře

3. prosinec byl pro prvňáčky z naší školy výjimečný. V čtenářské dílně naší školy proběhlo pasování dětí z 1. třídy na čtenáře. Děti se dostaly přes první písmenka a slabiky ke čtení slov a vět, a proto si zasloužily dostat svou první knihu - Slabikář. Nic netušící děti dostaly ráno čtenářské karty a instrukce, které je měly přivézt až ke královně, která je bude pasovat na rytíře čtenářského řádu. Děti po cestičce do dílny musely splnit pět úkolů, kde prokázaly znalost písmen a čtenářských dovedností, které je opravňovaly stát se rytířem. Za pomoci dětí z páté třídy, třídní učitelky a paní ředitelky se děti ve dvojicích vydaly na rytířskou cestu za královnou. Po splnění čtyř úkolů se děti dostaly do knihovny, kde na ně čekal poslední a nejdůležitější úkol. Před „královnou“, paní ředitelkou, musely pokleknout a slovem „slibuji“ potvrdit rytířský slib. Poté byly slavnostně rytířským mečem pasovány na „Rytíře čtenářského řádu“ a obdržely pasovací listinu se slabikářem. Pevně věříme, že se akce dětem moc líbila a hrdost v očích při rytířském slibu zaručí, že se sliby budou řídit.

P1180541P1180546

P1180547P1180549

P1180550P1180551

P1180552P1180553

P1180554P1180555

P1180560P1180564

P1180570P1180571

P1180575P1180576

P1180577P1180580

P1180582P1180585

P1180590P1180595

P1180606P1180607

P1180610P1180614

Img_0337Img_0377

Reklamní plakát na třídění odpadů

Děti z druhého oddělení školní družiny vytvářely v rámci projektu Recyklohraní reklamní plakát na třídění použitých baterií a elektrospotřebičů. Při tom si také povídaly, jak a proč je důležitý sběr těchto vysloužilých zařízení.

0102

0304

0507

0810

Den naruby

Ve čtvrtek 22. listopadu opět po roce proběhl na naší škole celoškolní projekt DEN NARUBY. A proč den naruby? Nevyučovali totiž učitelé, ale na učitele si zahráli žáci 9. ročníku. Ve dvojicích (a jedné trojici) odučili jednu, popřípadě dvě vyučovací hodiny. Všichni zúčastnění deváťáci se snažili a pro většinu to byla určitě cenná zkušenost. Markéta Šťastná musela dokonce suplovat za nemocnou „kolegyni“ a stihla odučit tři vyučovací hodiny. Všichni deváťáci za svou snahu získali certifikát Hodinový učitel.

Dsc_0149Dsc_0154

P1180448P1180453

P1180455P1180458

dojmy žáků 9. ročníku

Co tě napadlo, když ses dozvěděl, že budeš vyučovat jinou třídu?

 • Moc jsem z toho nadšená nebyla, i když jsem věděla už od 6. třídy, že mě den naruby taky čeká.
 • Už aby to bylo za mnou.
 • Hmm, jsu zvědavý, co chytnu za třídu.
 • Řekl jsem si, že to bude zábava, ale čím víc se blížil ten osudný den, tím víc jsem se bál, jak budou reagovat.
 • Vždy jsem si chtěla zkusit učit. Chtěla jsem vědět, jaké to je být učitelem a jaká je to zodpovědnost.
 • Jo super, bude sranda, ale doufám, že to nebudou jazyky.
 • Tak nějak jsem na to celou 9. třídu čekala, kdy nám to řeknou a rozdělí nás do tříd. Napadlo mě, jen ať to není 8. třída.
 • Přepadla mě nervozita, co budu učit.
 • Že to úplně pokazím.

Co pro tebe bylo při výuce nejobtížnější?

 • Nejobtížnější bylo přečíst jejich písmo.
 • Mluvit tak, abych nekoktala a zvyknout si na to, že já zadávám otázky a pokyny.
 • Mluvit před lidmi.
 • Vysvětlit žákům učivo tak, aby ho pochopili.
 • Uklidnit třídu.
 • Mluvit nahlas a srozumitelně a nějakým způsobem uspořádat hodinu tak, aby byla i něčím jiná.
 • Mluvit v souvislých větách anglicky.
 • Ztišit si třídu.
 • Nic mně obtížné nepřišlo. Šlo to jako po másle.
 • Napsat zápis, protože křídou se mi blbě psalo.
 • Mluvit bez zadrhávání.

Jak reagovali žáci ve třídě, ve které jsi učil?

 • Reagovali dobře, snažili se hlásit.
 • Poslouchali a snažili se, až mě to překvapilo.
 • Opravdu velmi divoce.
 • Učila jsem hlavně na 1. stupni. Tam byly děti hodné a aktivní, takže to bylo super.
 • Byli nadšení, že je bude učit někdo jiný.
 • Myslím, že jsme měli velmi dobrou třídu, která se nebála přihlásit a aktivně se zapojovali. Vůbec se nestyděli.
 • Udiveně.
 • Byli šikovní.

P1180463P1180471

P1180473P1180477

P1180484P1180491

Zaskočilo tě něco při výuce?

 • To, že nám zbylo dost času na konci hodiny.
 • Ne, byl jsem ledově klidný.
 • Čas. Měly jsme nachystaných spoustu aktivit a některé jsme ani nestihly. Utíkalo to strašně rychle. Ale když jsem normálně jako žák, tak mně ta hodina připadá nekonečná.
 • Že i žáci na 1. stupni se dokážou hádat s učitelem.
 • Zaskočila mě výborná aktivita žáků a umění potichu naslouchat.
 • Některé holky učivu rozuměly víc než kluci.

Jaké jsou tvé celkové dojmy z výuky?

 • Dobré.
 • Nejdřív jsem se bála a byla nervózní. V hodině mě však nervozita opustila. Nakonec to bylo fajn. Byla jsem ráda, že jsme to úspěšně zvládli a doufám, že se den naruby líbil aspoň trochu i ostatním.
 • Jedna hodina byla v pohodě, ale po více hodinách bych skončil v ordinaci doktora Chocholouška.
 • Bylo to super. A klidně bych šla ještě někdy někoho učit.
 • Bylo to super, klidně bych si to zopakoval, ale ne anglický jazyk.
 • Jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet.
 • Jsem ráda, že jsem si mohla zkusit učit třídu, ale učitelka ze mě nebude. Byla to zábava a nová zkušenost pro mě.
 • Jsem velmi mile překvapen. Klidně bych si to zopakoval.
 • Mé celkové dojmy jsou pozitivní.
 • Že to musí učitele unavovat.

P1180514P1180520

P1180521P1180532

P1180534P1180536

A jak hodnotili výuku „nových učitelů“ jejich žáci?

 1. třída

 • Chlapci si připravili hodinu matematiky, kterou propojili i se čtením. Dětem se líbily slovní úlohy, které si dotvářely obrázky. Co se dětem nelíbilo, že kluci mluvili dost potichu.

 2. třída

 • Děvčata měla hodinu pečlivě připravenou. Střídala různé činnosti. Dětem se nejvíce líbily soutěže. Na závěr hodiny byli ohodnoceni nejen žáci, ale i děvčata, která vedla výuku. Děti je odměnily potleskem a sladkou odměnou.

3. třída

 • Žáci 3. třídy si hodinu prvouky pod vedením žákyň 9. ročníku velmi užili. Hodina byla zajímavá, „paní učitelky“ byly trpělivé a laskavé. Nejvíce se dětem líbila hra na obchod, kde si mimo jiné ověřili i znalosti z matematiky.

4. třída

 • Hodina se mi líbila, líbily se mi všechny hry.
 • Michal byl moc srandovní a dělal blbosti.
 • Nejvíc se mi líbila hra „Simon says“.
 • Na hodině se mně líbilo, že jsme hráli hodně her. Nelíbilo se mně, že jsme za trest museli dělat kliky.
 • Hodina se mi líbila a chtěl bych je mít každý den. Tato hodina dokonce překonala hodinu tělesné výchovy.
 • V hodině se staršími spolužáky se mi líbilo diktování telefonních čísel.
 • Líbilo se mi to, že jsme hráli různé hry a byli na nás milí. Hodně jsem si to užila.

5. třída

 • Hodina se mi velice líbila. Byli jsme rozděleni do skupin a plnili úkoly o naší České republice. Kluci na začátku hodiny pouštěli prezentaci o krajích. Na konci jsme za odměnu dostali lízátka. Možná mohli mluvit víc nahlas.
 • Líbila se mi práce na koberci a sladká odměna na konci.
 • Kluci byli milí. Měli to krásně vymyšlené.
 • Kluci měli zábavné hry, pěkně propracovaná hodina.
 • Líbilo se mi, že věděli, co dělají.
 • Měli by být oba učitelé.
 • Líbilo se mi, že jsme jen neseděli a ze všeho nejvíc se mi líbila práce ve skupinách.

P1180493P1180494

P1180496P1180503

P1180508P1180509

6. A

 • Hodina se mi velmi hodně líbila.
 • Byla to zábava.
 • Hodina se mi moc líbila, bylo to super. Nejvíc mě bavily ty aktivity.
 • Líbilo se mi, že nás něco naučili.
 • Líbilo se mi, že jsme dostávali za doplňovačky lízátka.
 • Všechno zvládli na jedničku s hvězdičkou.
 • Hodina s deváťáky byla super jako každý rok. Moc se mi líbilo, jak měli nachystané papírky s prací a byla s nimi sranda. Doufám, že jednou budu taky takový. Aneta a Vojta byli best!
 • Líbilo se mi, že byli hodní.
 • Byla to super fyzika. Líbilo se mi, že se k nám chovali jako kamarádi a ne jako učitelé.

6. B

 • Hodina s deváťáky se mi moc líbila. Myslím si, že se jim povedlo napodobit učitele velmi dobře. Hodina byla taková zvláštní, když nás neučil učitel.
 • Moc se mi líbilo, že spolu deváťáci spolupracovali a zvládli to s námi. Taky jsme se naučili nové věci na mapách, např. 3D pohled, panorama.
 • Kluci spolupracovali, a když někdo něco nevěděl, hned mu pomohli. Bavilo mě to.
 • Když nás učili deváťáci, bylo to jiné než v normální hodině. Bohužel nás měli jen na výpočetní techniku. Připravili si to hezky, nebyly žádné komplikace, ale na druhou stranu nás mohli kontrolovat oba, ne jen jeden.
 • I když byli trochu potichu, tak se mně hodina hodně líbila.
 • Hodina se mi líbila, protože byla jiná v tom, že nás vyučoval někdo věkem blíž k našemu věku.
 • Bylo to super. Víc srandy a života do toho dát, ale jinak nemám co vytknout.

7. A

 • Hodina s deváťáky se mi líbila. Třeba to, jak ve Vv chodily mezi lavicemi a radily, jak a co udělat.
 • Líbila se mi přáníčka, která jsme vyráběli. Holky nám na začátku řekly, co máme dělat, a pak už s námi moc nemluvily.
 • Líbilo se mi, že se nestyděly a pomáhaly ostatním.
 • Hodina se deváťačkám povedla.
 • Holky byly milé a příjemné.

7. B

 • Hodiny dějepisu bývají většinou zábavné a tahle nebyla výjimkou. Aktivity byly dobře vymyšlené, jenom jsme toho moc nevěděli, a tak byly holky možná trochu zaražené. Celkově by z nich ale byly dobré učitelky, i když nevím, jak by si vedly při vysvětlování látky. Hodinu hodnotím pozitivně a zasloužily by si odměny.
 • V hodině jsme si opakovali na test a myslím, že mně to pomohlo.
 • Myslela jsem si, že to bude hrozná hodina, ale nebyla. Holky byly milé.
 • Hodina byla super, hry i holky byly super.
 • Hodina dějepisu se mně líbila, protože jsme hráli hodně her a dostávali za ně lízátka.
 • Dějepis jsme si užili, byla to docela zábava.

8. A

 • Hodina se mi líbila, kluci byli dobří a snažili se. Líbil se mi přístup kluků.
 • Líbilo se mi, že kluci chodili po třídě a pomáhali nám, když jsme něco nechápali.
 • Bylo to zajímavé opakování. Líbilo se mi, že za odměnu jsme dostali bonbony.
 • Hodina se mi líbila, možná by mohli víc mluvit, ale bylo to super. Líbilo se mi, že se snažili některým pomoct a za správné výsledky nás odměnili.

8. B

 • Líbily se mi křížovky a aktivitky.
 • Všechno se mi líbilo.
 • Byla tam sranda.
 • Líbilo se mi to, ale kluci málo mluvili.
 • Bylo to lepší než normálně, jenom škoda, že jsme psali test.

P1180537Img_0329

Img_0331Img_0332

Školní zájezd do Anglie

Etické dílny pro žáky 9. ročníku - Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?

1. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 9. ročníku, zaměřený na prevenci zneužívání alkoholu. V první části diskutovala lektorka s žáky o vlivu alkoholu na lidské zdraví. Děti často považují alkohol za neškodný a to je velká chyba. Lektorka vedla žáky ke kritickému pohledu na alkohol a rizika spojená s jeho zneužíváním. Program byl velmi hodnotný, neboť u dětí rozvíjí zodpovědnost k vlastnímu zdraví. V druhé části se lektorka zaměřila na poruchy příjmu potravy. Upozornila, jak jsou tyto poruchy nebezpečné a jak takto nemocným lidem pomoci. Snad se i díky tomuto programu podaří vypěstovat u našich žáků zodpovědný vztah ke svému zdraví.

P1180386_2P1180388_2

P1180391_2P1180392_2

P1180396_2P1180398_2

P1180399_2

Etické dílny pro žáky 5. ročníku - Jak správně naložit se svými penězi?

Žáci 5. ročníku absolvovali 1. listopadu preventivní program zaměřený na finanční gramotnost. Děti se zamýšlely nad hodnotou peněz, uvažovaly o svých prioritách, o spoření, dluzích apod. Zároveň je lektorka vedla k zamyšlení nad pojmy jako je štěstí a vyšší hodnoty člověka. V závěru děti vyplňovaly pracovní listy, ve kterých se zamýšlely nad hodnotami jednotlivých věcí. Program se dětem líbil, neboť byl velmi pestrý a zajímavý.

P1180406P1180410

P1180416P1180421

P1180434P1180436

P1180437P1180439

Etické dílny pro žáky 7. ročníku - Rodina

31. října 2018 se konal pro žáky 7. ročníku preventivní program s názvem Rodina. Žáci se s lektorkou zamýšleli nad funkcí rodiny a její důležitostí. Děti si v tomto věku dobře uvědomují, jak je pro ně rodina důležitá a uvědomují si její nezastupitelnost v lidském životě. Lektorka vedla děti k zamyšlení, co je pro rodinu nejdůležitější a jak mohou pomoci rodičům v každodenním životě. Děti si uvědomily, že je potřeba nejen konzumovat výhody, které rodina skýtá, ale že si musí rodičů vážit, respektovat jejich autoritu a v rámci svých možností jim pomáhat. Program se dětem líbil, ocenily například praktické rady, jak se zachovat při sourozeneckých neshodách.

P1180344P1180346

P1180349P1180358

P1180365P1180370

P1180373P1180374

P1180376P1180383