Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ZÁŘÍ

1. 9. - Slavnostní zahájení školního roku


6. 9. - Adaptační program 6.A


9. 9. - Adaptační program 6.B


16. 9. - Zvířata v ohrožení - projektový den 6. ročník - ZOO Hodonín


17. 9. - Exkurze Brno - 8.B


21. 9. - Život na (ve) vápenci - projektový den 9. ročník - Lipka Brno


21. 9. - Poraněná zvířata - projektový den 2. + 3. ročník - ZOO Hodonín


22. 9. - Třídní schůzky - od 16. hodin


23. 9. - Tajemství dutých skal - projektový den 8. ročník - Lipka Brno


24. 9. - EXPO-DYŇO


29. 9. - Poraněná zvířata - projektový den 4. + 5. ročník - ZOO Hodonín

Logo_opvk_male

Informace k obnovení výuky od 12. 4. 2021

1. stupeň

 

Z důvodu dodržení protiepidemických opatření při pobytu žáků ve škole Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže s organizací výuky a testováním.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUNEc3TkEzQ1QxQkFXVFBRWEdJT01WNTEwUS4u

 2. stupeň – pokračuje distanční výuka

Škola se pro žáky otvírá v 7:15 hodin, při vstupu do školy si dezinfikují ruce.

Všichni žáci i rodiče mají povinnou ochranu úst a nosu:

  • žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standarty MO MZd (chirurgická rouška či respirátor)
  • rodiče – respirátor

 Po přezutí v šatně žáci okamžitě odcházejí do testovací místnosti, která jim bude určena.

Zde se řídí pokyny pracovníků školy. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba může asistovat při testování.

Další informace o testování najdete

 Školní družina

Z důvodu zamezení vzájemného prolínání kolektivů má každá ze tříd 1. – 4. ročníku své oddělení školní družiny. Pro žáky 5. třídy nebude provoz družiny zajišťován.

Doba provozu školní družiny je do 16:00 hodin. Ranní družina není v provozu.

 

Stravování

Žákům, kteří se účastní výuky ve škole a jsou zapsáni ke stravování, budou automaticky od 12. 4. přihlášeny obědy i svačinky. Pokud nechcete jídlo odebírat, musíte je odhlásit na www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou nadále na distanční výuce si oběd jako doposud přihlašují na www.strava.cz a vyzvedávají ve výdejně pro cizí strávníky.

Samostatná práce do fyziky - 6. ročník

Žáci 6. ročníku vyráběli z PET láhve do hodin fyziky odměrný válec.

Csikova-barbora-6-aGajdosikova-sofieEsterka-rosta

Hrabcova-karolinaKolar-simonKolarova-michaela

Jezova-eliskaEsterkova-emma

Valenta-radimMravec-michalPekarkova-izabela

Reichmannova-terezaSlaba-terezaHavelkova-pavlina

Krapka-jakub

Zábavná a zdravá svačinka

V březnu žáci 2. stupně v rámci výuky výtvarné výchovy a pracovních činností plnili úkol s názvem Zábavná a zdravá svačinka.

Děti tentokrát opravdu zapojily svoji fantazii a překvapily vyučující veselými a vtipnými fotkami plnými barev.

20_421_430

22_423_428

24_42531

2733

Dominik-sevelaHolasova-martina-9-a_2

Hovezakova-lucie-9-b_2Glosova-romana-9-a29

Jan-voznica-1_2Kohoutkova-anna-9-b_2

Obrazek2_2Obrazek3_2

Obrazek2_2Obrazek1_2Izabela-pekarkova2_2

Obrazek4_2Mravec-josef-8-b_2

Obrazek4_2Obrazek3_2

Obrazek9Obrazek10Obrazek5_2

Obrazek11Obrazek12Obrazek13

Obrazek14_2Obrazek15_2Obrazek16_2

Obrazek17_2Obrazek18_2Obrazek19_2

Radim-valenta_2Ricicova-magdalena-9-a_2Michaela-kolarova_2

DekarMatyas-rylka-9aObrazek1

Obrazek1_3Obrazek2_3Obrazek2_3

Obrazek3_3Obrazek4_3Obrazek3_3

Obrazek4Obrazek5Obrazek9

Obrazek5Obrazek6Obrazek8

Obrazek7Kasparek-michal

Obrazek7Obrazek6

Obrazek8Ondra-valenta

Obrazek9Obrazek10

PrantlVrba-vojta

Zápis do 1. třídy

Informace o zápisu do 1. třídy na nový školní rok 2021/2022 nalezde .. zde

Obnovení provozu školní jídelny od 8.3.2021

Od pondělí  8.3.2021 bude obnoven provoz školní jídelny pro žáky školy

na distanční výuce, děti mateřské školy, zaměstnance základní a mateřské školy a cizí strávníky.

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů ve výdejně vedle vchodu do mateřské školy:

- pro cizí strávníky od 10.45 do 11.15 hod.

- pro žáky a děti MŠ od 11.30 do 13.30 hod.

Žádáme o dodržení časového harmonogramu výdeje.

Způsob přihlášení

Kdo má zájem odebírat obědy, musí se přihlásit telefonicky na č. 518 375 136 (p.Kostihová) ve středu 3.3. nebo ve čtvrtek 4.3. v době od 8 do 12 hod.

Bez telefonického přihlášení nelze stravu objednat.

Výuka od 1. března 2021

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR je od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

· uzavřen provoz mateřské školy (více v záložce Aktuálně MŠ)

· výuka pro všechny žáky 1. – 9. ročníku je pouze distanční formou

Distanční výuka bude probíhat podle stávajících rozvrhů.

· úkoly budou zadávány přes portál Škola OnLine

· online hodiny budou probíhat dle naplánovaných schůzek přes Microsoft Teams

odkaz na OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka v 1. a 2. třídě

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji v souvislosti s šířením koronaviru Vám oznamujeme, že výuka

od 15.2.2021 do odvolání bude v 1. a 2. třídě probíhat pouze distanční formou.

Rozvrh online hodin Vám třídní učitelky zveřejní nejpozději v pondělí 15. února 2021 v aplikaci Teams.

V pondělí 15. února 2021 od 11.30 do 13.00. si budete moci vyzvednout oběd ve výdejně pro cizí strávníky.

Od úterý 16. února 2021 bude školní jídelna dočasně uzavřena a žákům budou svačiny i obědy odhlášeny.

Žáci 3. – 9. ročníku nadále pokračují v distanční výuce.

Děkujeme za pochopení.

Výuka od 4. ledna 2021

1.+ 2. ročník

  • prezenční výuka

3.– 9. ročník

  • distanční výuka

Distanční výuka pro žáky 3. – 9. ročníku bude probíhat podle rozvrhů, které platily při podzimním uzavření škol.

  • úkoly budou zadávány přes portál SkolaOnLine
  • online hodiny budou probíhat dle naplánovaných schůzek přes MicrosoftTeams  

Informace k prezenční výuce pro žáky 1. a 2. ročníku.

Škola se pro žáky otvírá v 7:00 hodin.

Aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, budou žáci 1. třídy vstupovat do školy hlavním vchodem a žáci 2. třídy vedlejším vchodem.  Vstup do školy je umožněn pouze s nasazenou rouškou, po vstupu všichni použijí dezinfekci rukou. Zákonní zástupci nebo jiný doprovod do školy nevstupují. Každý žák bude mít s sebou dostatečné množství roušek podle délky jeho pobytu ve škole a sáček na uložení použitých roušek.

Po přezutí v šatně žáci okamžitě odcházejí do své třídy, dohled nad žáky ve třídě bude zajištěn.

Počet hodin výuky je dán platným rozvrhem hodin.

Výuka náboženství bude v 1. třídě v úterý, ve 2. třídě ve středu pátou vyučovací hodinu.

Činnost školní družiny navazuje na dopolední vyučování. Doba provozu školní družiny je do 16:00 hodin. Z důvodu zamezení vzájemného prolínání kolektivů má každá třída své oddělení školní družiny.

Po celou dobu pobytu ve škole platí přísná hygienická pravidla – časté mytí rukou nebo používání dezinfekce,

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Po celou dobu výuky bude probíhat častější větrání tříd. Prosím zajistěte teplejší oblečení pro žáky.

Během dne bude zařazen pohyb žáků na čerstvém vzduchu – i zde platí nařízení vlády povinnost nosit roušku ve větším kolektivu.

Žákům 1. a 2. třídy, kteří jsou zapsáni ke stravování, budou automaticky od 4.1.2021 přihlášeny obědy i svačinky. Pokud nechcete jídlo odebírat, musíte je odhlásit na www.strava.cz.

Vánoční přání

Pf-2021

Fotosoutěž - BARVY PODZIMU

V září naše škola vyhlásila fotosoutěž s názvem Barvy podzimu. I přesto, že jsme mezitím museli znovu přistoupit k distanční výuce, žáci posílali svoje vydařené fotografie.

Po uzávěrce hlasovali všichni vyučující – za první místo byly 3 body, za druhé místo 2 body a za třetí místo jeden bod – a tak nám vznikla shoda u celkového třetího místa, které obsadila děvčata: Štěpánka Ivičičová ze 7. A, Kateřina Nováková a Nikola Morávkováobě ze 7.B, a to s 10 body. Na druhém místě se umístil Vojtěch Holický z 9.B s fotografií z blízkého okolí s 11 body. Jasným vítězem celé soutěže je ale David Voznica z 9.A s 35 body.

Všem gratulujeme a děkujeme za krásné fotky.

D-voznica 1. místo - David Voznica

V-holicky-1  2. místo - Vojtěch Holický

V-holicky-2  3. místo - Štěpánka Ivičičová

K-novakova  3. místo - Kateřina Nováková

N-moravkova 3. místo - Nikola Morávková