Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

LISTOPAD

od 15. 10. uzavření školy - distanční výuka pro všechny ročníky


Logo_opvk_male

Slavnostní zahájení školního roku

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2020-2021.

Z důvodu preventivních opatření kvůli šíření koronaviru jsme tentokrát v hudebně přivítali jen 19 nových prvňáčků, kteří přišli do školy v doprovodu svých rodičů. Popřát jim přišli i starosta a faráři obou církví.

S třídní učitelkou se podívali do své třídy, kde na ně čekaly malé dárečky. Novým prvňáčkům přejeme, ať se jim daří, ve škole se jim líbí a mají tu velkou spoustu kamarádů.

Ostatní žáci zahájili školní rok se svými třídními učiteli ve svých třídách.

P1210211P1210215

P1210219P1210227

P1210232P1210235

P1210238P1210241

P1210254P1210258

Omezení příjezdu a odjezdu ke škole

Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající dopravní situaci v Hovoranech při rekonstrukci hlavní silnice Vás žádáme o maximální omezení přivážení i odvážení dětí do školy auty.

Vznikají problémy s parkováním a hrozí nebezpečí úrazu dětí.

 

Informace k zahájení nového školního roku 2020 - 2021

Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Hovorany oznamuje, že nový školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 7:45 hodin na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí ve velké tělocvičně. Poté půjdou všichni žáci do svých tříd, proto si s sebou přinesou přezůvky a žáci 3. – 9. ročníku učebnice z minulého školního roku ke vrácení.

Rodičům prvňáčků bude umožněn vstup do třídy s dodržením zvýšených hygienických opatření. Vyučování tento den končí v 11:15.

Obědy ve školní jídelně jsou zajištěny od 1. 9., svačiny od středy 2. 9. 2020.

Školní družina bude pro přihlášené žáky k dispozici od středy 2. 9. 2020.

Ve středu budou vydány učebnice na nový školní rok, vyučování končí pro všechny žáky v 11:25, ve čtvrtek a v pátek dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Z důvodu přechodu školy z informačního systému  iŠkola na systém Škola OnLine je v současné době omezena elektronická komunikace mezi školou a rodiči.

S novým portálem budou žáci seznámeni a rodiče budou informováni na třídních schůzkách ve čtvrtek 10. 9. v 16.30 hodin.

Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 2. stupně na nový školní rok 2020/2021

Přihláška ke stravování na školní rok 2020/2021

Žádáme rodiče dětí, které v současné době nenavštěvájí školu, aby si stáhli přihlášku ke stravování na školní rok 2020/2021 (zde přihláška) a vyplněnou ji vhodili do schránky u školy. Děti, které školu navštěvují, obdrží tuto přihlášku od svých třídních učetelů a těm ji také odevzdají do 16.6.2020.

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole - příprava k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

od 11. května bude probíhat příprava na přijímací zkoušky pro vaše děti. Dle pokynů MŠMT musíte do 7. 5. rozhodnout, zda se vaše dítě této výuky zúčastní. (viz odkaz na dotazník)

V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí 11. 5. do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení. (viz odkaz) Pozdější nástup do skupiny není možný.

 Příprava z českého jazyka a matematiky bude probíhat

 v pondělí a ve středu od 8.00 – 11.00 hodin.

Ostatní předměty budou nadále pokračovat distanční formou.

 Hygienická opatření:

 • po příchodu do školy musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce
 • žáci se nepřezouvají a odcházejí dle pokynů zaměstnanců školy do určené učebny
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 – každý žák sedí sám v lavici
 • žáci se pohybují ve vymezených prostorách, které určí vyučující
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • stravování žáků není zajištěno, mohou si přinést svou vlastní svačinu

  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

Odkaz na dotazník zjištění zájmu o výuku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUM1U3T1dUSzU3SUo4NVRSNU5JNUJYRU03RC4u

Odkaz na čestné prohlášení:

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BtHqH3562tTWsSi9UzoxoAA?e=pICZMN

 

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního 2019/2020 budou žáci naší školy hodnoceni známkou na základě klasifikace v únoru a březnu a na základě jejich snahy o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů. Vyučující mohou přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí.  Toto hodnocení se netýká předmětů s výchovným zaměřením.

Zápis dětí do mateřské školy

Informace o zápisu dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu dětí do mateřské školy distanční formou.

 • zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručte do školy v termínu od 2. 5.        do 16. 5. 2020
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně čestného prohlášení o očkování dětí jsou na webových stránkách školy v sekci Formuláře http://www.zshovorany.cz/fomulare

podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 • vhozením do poštovní schránky u vchodových dveří základní školy
 • poštou na adresu školy
 • do datové schránky školy (34gms6p)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
 • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (518 375 241)
 • veškeré další dotazy můžete napsat na školní email: zshovorany@email.cz                                                                                                                                                                                                                        K žádosti je nutno doložit:
 • rodný list- stačí kopie
 • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu - tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci není nutné potvrzení  praktického lékaře.

ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude od středy 18. 3. 2020 uzavřena Mateřská škola  v Hovoranech i školní jídelna pro cizí strávníky.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat  škola v době od 8 do 12 hodin.

Uzavření základní školy

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základním školství.

Počínaje středou 11. března 2020 až do odvolání bude pro žáky základní škola uzavřena, včetně školní družiny

a školní jídelny.

Obědy a svačiny budou žákům automaticky odhlášeny.

Žákům budou zasílány informace o samostudiu a úkoly k procvičování učiva přes portál i-školy.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat hospodářka školy v době od 8 do 14 hodin v kanceláři základní školy.

Formulář ke stažení: zde

 Provoz mateřské školy bude bez omezení.