Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

BŘEZEN

 


1 . - 9. ročník - distanční výuka


 

Logo_opvk_male

Opatření školy vyplývající z opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. 9. 2020 zavedena povinnost nošení roušek také ve vnitřních prostorách škol. Pro školy vyplývá povinnost nosit roušku ve společných prostorách - chodby, šatny, sociální zařízení, školní jídelna.

Žádáme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek, které budou mít k dispozici v průběhu pobytu ve škole (minimálně dvě roušky).

Toto opatření neplatí pro děti a pedagogy mateřské školy.

Dále upozorňujeme všechny, že do prostor školy je umožněn vstup pouze s rouškou a po dezinfekci rukou!

Žáci ani jiné osoby, které mají respirační potíže - kašel, rýma, horečka, ztráta chuti či čichu - do školy nevstupují!

Adaptační program pro žáky 6. ročníku - KROK

Ve čtvrtek 3. září a v pátek 4. září proběhly adaptační programy pro žáky šestých tříd. Programy vedly lektorky z Občanského sdružení Krok z Kyjova. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí a dochází k tvorbě nových tříd. Adaptační programy mají za úkol, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily toleranci a respektu, učily se, jak spolu komunikovat. Celý program se dětem líbil a my věříme, že i díky němu se podaří vybudovat v nových šestých třídách příjemné, bezpečné a kamarádské prostředí pro naše žáky.

Img_20200904_085354Img_20200904_091010

Img_20200904_091018Img_20200904_091025

Img_20200904_091927Img_20200904_102116

Img_20200904_102208Img_20200904_102303

Img_20200904_105318Img_20200904_105323

Img_20200904_105537Img_20200904_105601

Adapační program 1. a 5. ročníku

V pátek 4. 9. se prvňáci sešli v tělocvičně se svými kamarády z 5. třídy. Zábavnou formou se postupně seznamovali, snažili se zapamatovat jména spolužáků. Pod vedením starších žáků vypracovali matematické úkoly. Páťáci je provedli školou. Ve třídě si povídali o správném a bezpečném chování. Utvořili si všichni pravidla slušného chování. Každý  páťák dostal na starost svého prvňáčka, kterému během následujících týdnů bude pomáhat a bude ho chránit.

Img_20200904_075149Img_20200904_080025

Img_20200904_081037Img_20200904_081827

Img_20200904_084407Img_20200904_084416

Img_20200904_084753Img_20200904_085043

Img_20200904_102729Img_20200904_104356

Img_20200904_110453Img_20200904_110623

Img_20200904_111947Img_20200904_112136

Adaptační program 6. a 9. ročníku

Ve středu 2. září proběhl ve škole pro žáky 6. ročníku adaptační program. Obě šesté třídy byly rozděleny do skupin, kterým se dvě vyučovací hodiny věnovali deváťáci. Seznámili je s režimem činností na druhém stupni, s plánovanými akcemi během školního roku, v počítačové učebně jim ukázali různé výukové programy, se kterými budou pracovat, prošli s nimi celou školu, aby se hlavně nově příchozí žáci v prostorách školy orientovali. Také si v tělocvičně společně zahráli míčové hry.

Přejeme šesťákům, aby se jim na druhém stupni dařilo a našli si nové kamarády.

Img_20200902_081011Img_20200902_081103

Img_20200902_081419Img_20200902_081709

Img_20200902_082420Img_20200902_100123

Img_20200902_100439Img_20200902_100552

Img_20200902_100933Img_20200902_101603

Img_20200902_101821Img_20200902_102140

Img_20200902_102823Img_20200902_104732

Img_20200902_105046Img_20200902_105235

Img_20200902_110449Img_20200902_110600

Dotazník k zjištění vybavení výpočetní technikou pro případnou distanční výuku

Žádáme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku o vybavení výpočetní technikou v případě distanční výuky svých dětí.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUM0MyOUFaRVJQMVBaV1E5NFJQM0pRMVBKTS4u

Slavnostní zahájení školního roku

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2020-2021.

Z důvodu preventivních opatření kvůli šíření koronaviru jsme tentokrát v hudebně přivítali jen 19 nových prvňáčků, kteří přišli do školy v doprovodu svých rodičů. Popřát jim přišli i starosta a faráři obou církví.

S třídní učitelkou se podívali do své třídy, kde na ně čekaly malé dárečky. Novým prvňáčkům přejeme, ať se jim daří, ve škole se jim líbí a mají tu velkou spoustu kamarádů.

Ostatní žáci zahájili školní rok se svými třídními učiteli ve svých třídách.

P1210211P1210215

P1210219P1210227

P1210232P1210235

P1210238P1210241

P1210254P1210258

Omezení příjezdu a odjezdu ke škole

Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající dopravní situaci v Hovoranech při rekonstrukci hlavní silnice Vás žádáme o maximální omezení přivážení i odvážení dětí do školy auty.

Vznikají problémy s parkováním a hrozí nebezpečí úrazu dětí.

 

Informace k zahájení nového školního roku 2020 - 2021

Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Hovorany oznamuje, že nový školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 7:45 hodin na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí ve velké tělocvičně. Poté půjdou všichni žáci do svých tříd, proto si s sebou přinesou přezůvky a žáci 3. – 9. ročníku učebnice z minulého školního roku ke vrácení.

Rodičům prvňáčků bude umožněn vstup do třídy s dodržením zvýšených hygienických opatření. Vyučování tento den končí v 11:15.

Obědy ve školní jídelně jsou zajištěny od 1. 9., svačiny od středy 2. 9. 2020.

Školní družina bude pro přihlášené žáky k dispozici od středy 2. 9. 2020.

Ve středu budou vydány učebnice na nový školní rok, vyučování končí pro všechny žáky v 11:25, ve čtvrtek a v pátek dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Z důvodu přechodu školy z informačního systému  iŠkola na systém Škola OnLine je v současné době omezena elektronická komunikace mezi školou a rodiči.

S novým portálem budou žáci seznámeni a rodiče budou informováni na třídních schůzkách ve čtvrtek 10. 9. v 16.30 hodin.

Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 2. stupně na nový školní rok 2020/2021

Přihláška ke stravování na školní rok 2020/2021

Žádáme rodiče dětí, které v současné době nenavštěvájí školu, aby si stáhli přihlášku ke stravování na školní rok 2020/2021 (zde přihláška) a vyplněnou ji vhodili do schránky u školy. Děti, které školu navštěvují, obdrží tuto přihlášku od svých třídních učetelů a těm ji také odevzdají do 16.6.2020.