iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

Únor

12. 2.  Schůzka rodičů předškoláků - od 15.30 v 1. třídě


17. - 21.2.  Jarní prázdniny


7. 3.  Společenský ples v Čejkovicích


 

Logo_opvk_male

Pohádky z našeho statku – Divadélko pro školy Hradec Králové

Žáci prvního stupně zhlédli představení Pohádky z našeho statku. Divadelní kus obsahoval tři pohádky, které měly děti poučit o správném chování v životě. V pohádce vystupovala zvířata, která se chovala a jednala jako lidé. Dětem se představení velmi líbilo.

 P1200442P1200448

P1200449P1200450

P1200455P1200460

P1200462P1200466

P1200475P1200486

P1200494P1200500

Divadelní učebnice - Divadélko pro školy Hradec Králové

   Ve středu 9. října k nám opět zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové, aby naše žáky seznámili se stěžejními postavami českého dramatu 20. století. Zhlédli ukázku z divadelní hry Osvobozeného divadla, předválečnou atmosféru vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky, divadlo Semafor herci uvedli šlágrem Tereza a kabaretní scénkou Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Sedmdesátá léta nám připomněli legendárním muzikálem Balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku. V této ukázce s herci spolupracovala žákyně 9. ročníku. Divadelní učebnice vyvrcholila ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy.

   Žákům se program velmi líbil, scénky byly sehrány tak, aby žáky pobavily. Nejvíce se žáci smáli v okamžicích, kdy do děje byli zapojováni jejich spolužáci.

Dsc02794_2Dsc02796_2

Dsc02814_2Dsc02817_2

Dsc02822_2Dsc02825_2

Dsc02828_2Dsc02830_2

Dsc02844_2Dsc02850_2

Dsc02856_4Dsc02870_4

Dsc02873_3Dsc02889_3

Dsc02904_3Dsc02909_3

Dsc02919_3Dsc02921_3

Dsc02926_3Dsc02932_3

 Dsc02943_3Dsc02955_3

Dsc02960_3Dsc02964_3

Dsc02970_3Dsc02972_3

Etické dílny pro žáky 2. ročníku: Buďme kamarádi

V úterý 1. října 2019 absolvovali žáci 2. ročníku preventivní program: Buďme kamarádi. Program byl zaměřený na principy dobrého kamarádství, které je nejlepší prevencí nežádoucích jevů ve třídě. Lektorka vedla děti k tomu, aby se naučily asertivně vyjadřovat své přání a pocity. Děti hrály scénu s loutkou a nacvičovaly si, jak druhému říct: „Přestaň! Mně se to nelíbí!“ V následující části se děti učily vcítit do emocí druhých. Hrané scénky a osobní příběhy je velmi zaujaly. Dětem se program moc líbil a určitě přispěje k budování kamarádských vztahů ve třídě.

Img_1841Img_1842

Img_1844

Etické dílny pro žáky 1. ročníku: Jak se chránit v nebezpečných situacích?

V úterý 1. října 2019 se uskutečnil pro žáky 1. ročníku preventivní program: Jak se chránit v nebezpečných situacích? Děti se učily rozpoznávat nebezpečné situace a místa, učily se rozlišovat důvěryhodnou osobu od potenciálního agresora. V další části si děti nacvičovaly, jak se zachovat klidně a rozvážně, když je doma sám nebo je osloví cizí člověk. Lektorka vedla děti k osvojení základních dovedností, aby byly schopny rozlišovat mezi přátelským a intimním dotykem. V následující skupinové hře se děti zamýšlely nad riziky, které na ně číhají na internetu a učily se na ně reagovat. Lektorka zjišťovala, kolik dětí zná nazpaměť telefonní číslo rodičů. Bylo to překvapivě málo a tak dostaly děti domácí úkol: naučit se telefonní číslo rodiče nazpaměť. Na konci preventivního programu diskutovali žáci s lektorkou na téma rizikové situace, týrání a zneužívání. Dětem se program moc líbil a osvojily si množství užitečných dovedností.

20191001_07544420191001_075502

20191001_09044220191001_090450

20191001_09045820191001_090503

20191001_09051720191001_0905240

20191001_09270420191001_092736

20191001_09274020191001_092811

EXPO-DYŇO 2019

V pátek 27. září jsme opět odměnili všechny šikovné děti, které do dvora obecního úřadu přinesly se svými rodiči výrobky z dýní a jiných přírodnin. Nebylo jich sice tolik, jako v minulých letech, ale opět jsme ocenili originální nápady i úžasné zpracování. Našli se také tři výherci soutěže o největší dýni, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz v Hovoranech. Dětem určitě udělaly radost pěkné ceny, které obdržely.

Dsc02694_2Dsc02703_2

Dsc02704_2Dsc02709_2

 Dsc02710Dsc02712

Dsc02713Dsc02714

Dsc02715Dsc02721

Dsc02720Dsc02686_2

Dsc02722Dsc02724

Dsc02728Dsc02739

 Dsc02741Dsc02742

Dsc02745Dsc02748

Dsc02760Dsc02761

Dsc02762Dsc02763

Dsc02764Dsc02765

Branný den v naší škole

   V úterý 17. září a ve středu 18. září proběhl na naší škole celoškolní projekt – Branný den. Výukový program jsme uspořádali ve spolupráci s Muzeem civilní obrany z Ústí nad Labem. Smyslem této akce bylo podat žákům informace, jak se správně zachovat v reálné situaci při hrozícím nebezpečí, teorie byla doplněna praktickými ukázkami či nácvikem dovedností. Akce se pro žáky 2. stupně konala na venkovním hřišti, ale druhý den musely menší děti z důvodu chladného počasí některé aktivity realizovat v tělocvičně. Žáci prvního i druhého stupně byli rozděleni do několika skupin a postupně se střídali na pěti tematicky zaměřených stanovištích.

   Na stanovišti POKOS (příprava občanů k obraně státu) se děti dověděly, jaké funkce plní  Česká profesionální armáda, stručně byly seznámeny s činností OSN a NATO a s povinnostmi České republiky vůči těmto organizacím. V praktické části si vyzkoušely, jak vypadá část výcviku vojáka. Na dalším stanovišti se žáci seznámili se zásadami bezpečnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi a také si sami vyzkoušeli střelbu z airsoftové kuličkové pušky na předem připravený terč z PET lahví. Další stanoviště bylo věnováno chemické ochraně – žáci si zopakovali, s jakými chemikáliemi mohou přijít denně do styku a jak se s nimi správně a bezpečně zachází. Byli seznámeni s různými druhy chemických zbraní a jejich účinky na člověka. Poté měli možnost si vyzkoušet ochranné masky či obleky, které se používají v případě chemického znečištění okolí. Na stanovišti první pomoci se děti seznámily se základy v oblasti laické první pomoci a nacvičily si, jak se zachovat v život ohrožujících situacích. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla na složky záchranného systému se simulací rozhovoru s dispečerem pro představu, jak takový rozhovor probíhá a co je podstatné sdělit. Následně byla sehrána modelová situace záchrany zraněného v bezvědomí. Děti si tedy vyzkoušely, jak se v dané stresové situaci zachovat a jak s člověkem v nouzi zacházet. V neposlední řadě si děti vyzkoušely přenos zraněného nebo kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačním modelu. Na evakuačním stanovišti byly děti seznámeny s průběhem evakuace obyvatelstva z místa ohrožení do bezpečí - jakými způsoby je obyvatelstvu sdělován krizový stav, jaké jsou druhy varovných signálů, při jakých situacích je evakuace potřeba a jak se při ní zachovat. Důraz byl kladen na obsah evakuačního zavazadla, žáci se pokusili z nabízených věcí vybrat ty, které považují za nedílnou součást takového zavazadla. Součástí některých stanovišť byla i sportovní aktivita (někteří žáci ji ocenili, jiným se běhat nechtělo), takže se v chladném počasí měli možnost na hřišti alespoň trochu zahřát. Branný den se žákům líbil. Kladně hodnotili, že se dozvěděli mnoho užitečných informací a s nadšením se pouštěli i do praktických úkolů na daných stanovištích.

Dsc02131Dsc02142

Dsc02151Dsc02170

Dsc02175Dsc02179

Dsc02182Dsc02185

Dsc02193Dsc02198

Dsc02202Dsc02212

Dsc02215Dsc02224

Dsc02235Dsc02238

Dsc02248Dsc02258

Dsc02264Dsc02267

Dsc02276Dsc02288

Dsc02293Dsc02300

Dsc02317Dsc02321

Dsc02328Dsc02333

Dsc02335Dsc02340

Dsc02348Dsc02351

Dsc02374Dsc02380

Dsc02391Dsc02393

 Dsc02396Dsc02410

Dsc02413Dsc02419

Dsc02446Dsc02458

P1200280P1200283

P1200285P1200288

P1200291P1200296

P1200299P1200306_2

P1200310_2P1200306

P1200310P1200331

P1200340P1200342

P1200348P1200353

P1200365P1200371

P1200372P1200380

P1200381P1200383

P1200386P1200392

P1200397P1200401

P1200408P1200422

Adaptační program 1. a 5. ročníku

Ve čtvrtek 5. září 2019 proběhl adaptační program 1. a 5. ročníku. Nejprve se děti seznámily pomocí hry, zhlédly krátké video o pravidlech chování, která by se měla ve škole dodržovat. Následovala skupinová prohlídka školy. Starší spolužáci ukazovali prvňákům jednotlivé učebny (tělocvičnu, hudebnu, čítárnu, počítače, keramickou dílnu, družinu …). V čítárně na koberci páťáci přečetli mladším kamarádům pohádku. Program děti zakončily v tělocvičně, kde na ně čekala překážková dráha.

20190905_10230720190905_102314

20190905_10234020190905_102402

20190905_10241920190905_102427

20190905_10243920190905_102453

20190905_11105020190905_111108

20190905_111124

Adaptační program pro žáky 6. ročníku

Ve středu 4. září a ve čtvrtek 5. září proběhly adaptační programy pro žáky šestých tříd. Programy vedly lektorky z Občanského sdružení Krok. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí a dochází k tvorbě nových tříd. Adaptační programy mají za úkol, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily toleranci a respektu, učily se, jak spolu komunikovat. Celý program se dětem líbil a my věříme, že i díky němu se podaří vybudovat v nových šestých třídách příjemné, bezpečné a kamarádské prostředí pro naše žáky.

P1200237P1200242

P1200246P1200247

P1200249P1200250

P1200251P1200252

P1200259P1200262

P1200263P1200265

P1200267P1200268

P1200273

Adaptační program 6. a 9. ročníku

V úterý 3. září proběhl adaptační program pro žáky 6. ročníku. Žáci byli rozděleni do skupin, 6.A spolupracovala s 9.A a 6.B prováděli žáci 9.B. Deváťáci žáky seznámili s areálem školy, sdělovali jim, kde koho a co najdou. Seznámili je také s počítačovou učebnou a ukázali jim výukové programy, se kterými budou pracovat v jednotlivých předmětech. Dozvěděli se o všech akcích, které škola během roku pro žáky pořádá. V tělocvičně si závěrem zahráli míčové hry. Šesťáci tento adaptační program zhodnotili jako přínosný, v prostorách školy se již zorientovali a získali také přehled o dění ve škole.

P1200194P1200195

P1200197P1200198

P1200200P1200201

P1200203P1200204

P1200205P1200209

P1200210P1200212

P1200214P1200216

P1200217P1200221

P1200223P1200225

P1200227P1200218

Slavnostní zahájení nového školního roku

V pondělí 2. září jsme na nově opraveném školním hřišti slavnostně zahájili školní rok 2019-2020. Ředitelka školy se starostou a třídní učitelkou přivítali 22 nových prvňáčků, kteří přišli do školy v doprovodu svých rodičů. Přejme si, aby byl školní rok pro všechny úspěšný, aby si děti v naší škole rychle zvykly a našly si nové kamarády.

P1200099P1200100

P1200101P1200103

P1200109P1200114

P1200116P1200121

P1200128P1200130

P1200132P1200136

P1200143P1200147

P1200153P1200157

P1200161P1200171

P1200184P1200188

P1200230