iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

KVĚTEN


2. 5. Zápis dětí do mateřské školy - od 8 do 15 hodin


2. 5. Přednáška o záchraně opic v tropických deštných pralesích - 1. i 2. stupeň


3. 5. Jak na obra - divadelní představení pro děti MŠ


3. 5. Třídní schůzky od 16 hodin


9. 5. Přednáška o drogové závislosti - 8. a 9. ročník


10. 5. Školní výlet 5. třídy - zábavný park BRUNO


14. 5. Školní výlet 1. třídy - ZOO Lešná


14. 5. Poznávací zájezd do Vídně + návštěva rakouské školy - 2. stupeň


14. 5. Zahájení Klubu maminek v MŠ - od 10 - 11.15 (další termíny 21.5., 28.5., a 4.6)


15. 5. Šípková Růženka - muzikálové představení pro děti MŠ + 1. a 2. třída - sál sokolovny v Hovoranech


15. a 17. 5. Sběr starého papíru - od 13 do 16 hodin na parkovišti u tenisových kurtů


16. 5. Návštěva úřadu práce + Masarykova muzea v Hodoníně - 8. ročník


16. 5.  Český den proti rakovině - prodej kytiček


18. 5.  Fotografování tříd ZŠ


23. 5.  Fotografování tříd MŠ - od 9 hodin


29. 5. Pipi Dlouhá punčocha - divadelní představení v divadle Radost Brno - 3. - 5. ročník


29. 5. Exkurze na výstavu Cosmos Discovery v Brně - 9. B


30. 5.  Školní výlet 6. A a 6. B - pamětihodnosti Brna

Logo_opvk_male

Projekt „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“

Naše škola se zapojila od tohoto školního roku do projektu s názvem „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (BIG ATCZ5)“. Projekt je zaměřen na podporu jazykové výuky v mateřských a základních školách v příhraničních oblastech. V tomto školním roce se do projektu zapojily dvě skupiny dětí. První skupinou byli předškoláci v mateřské škole a druhou skupinu tvořili žáci 6. ročníku. Děti předškolního věku se naučily několik základních německých slovíček (např. barvy, zvířata, čísla, pozdravy). Žáci 6. ročníku si samozřejmě osvojili více slovní zásoby a seznámili se i s reáliemi, které se týkají Rakouska. Získané vědomosti jim usnadní výuku němčiny v 7. ročníku, kdy pro ně už bude němčina povinná. Výuka probíhala jednou týdně a bude pokračovat i v dalším školním roce.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

13