iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

LISTOPAD

2. 11. Bylinkový ráj - exkurze do firmy Sonnentor - 2. a 4. třída


 1. - 16. 11. Národní testování žáků 9. ročníku - M, Čj, Aj, OSP


 3. 11. Dopravní výchova - 3. a 4. třída


7. 11. Život s hancapem - projekt pro žáky 1 . - 8. ročníku


9. 11. Schůzka s náboráři - od 16.30 v hudebně školy - 9. ročník


14. 11. Preventivní program  - 1. a 2. třída


15. 11. Preventivní program  - 3. a 4. třída


16. 11. Preventivní program  - 5. třída


20. - 24. 11. Testování čtenářské gramotnosti - 9. ročník


21. 11. Etické dílny - 1. a 3. třída


23. 11. Etické dílny - 4. a 5. třída


28. 11. Etické dílny - 6. A a 6. B


30. 11. Etické dílny - 7. a 8. třída


30. 11. Třídní schůzky rodičů -1. i 2. stupeň


Logo_opvk_male

Projekt „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“

Naše škola se zapojila od tohoto školního roku do projektu s názvem „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (BIG ATCZ5)“. Projekt je zaměřen na podporu jazykové výuky v mateřských a základních školách v příhraničních oblastech. V tomto školním roce se do projektu zapojily dvě skupiny dětí. První skupinou byli předškoláci v mateřské škole a druhou skupinu tvořili žáci 6. ročníku. Děti předškolního věku se naučily několik základních německých slovíček (např. barvy, zvířata, čísla, pozdravy). Žáci 6. ročníku si samozřejmě osvojili více slovní zásoby a seznámili se i s reáliemi, které se týkají Rakouska. Získané vědomosti jim usnadní výuku němčiny v 7. ročníku, kdy pro ně už bude němčina povinná. Výuka probíhala jednou týdně a bude pokračovat i v dalším školním roce.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

13