iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

KVĚTEN


2. 5. Zápis dětí do mateřské školy - od 8 do 15 hodin


2. 5. Přednáška o záchraně opic v tropických deštných pralesích - 1. i 2. stupeň


3. 5. Jak na obra - divadelní představení pro děti MŠ


3. 5. Třídní schůzky od 16 hodin


9. 5. Přednáška o drogové závislosti - 8. a 9. ročník


10. 5. Školní výlet 5. třídy - zábavný park BRUNO


14. 5. Školní výlet 1. třídy - ZOO Lešná


14. 5. Poznávací zájezd do Vídně + návštěva rakouské školy - 2. stupeň


14. 5. Zahájení Klubu maminek v MŠ - od 10 - 11.15 (další termíny 21.5., 28.5., a 4.6)


15. 5. Šípková Růženka - muzikálové představení pro děti MŠ + 1. a 2. třída - sál sokolovny v Hovoranech


15. a 17. 5. Sběr starého papíru - od 13 do 16 hodin na parkovišti u tenisových kurtů


16. 5. Návštěva úřadu práce + Masarykova muzea v Hodoníně - 8. ročník


16. 5.  Český den proti rakovině - prodej kytiček


18. 5.  Fotografování tříd ZŠ


23. 5.  Fotografování tříd MŠ - od 9 hodin


29. 5. Pipi Dlouhá punčocha - divadelní představení v divadle Radost Brno - 3. - 5. ročník


29. 5. Exkurze na výstavu Cosmos Discovery v Brně - 9. B


30. 5.  Školní výlet 6. A a 6. B - pamětihodnosti Brna

Logo_opvk_male

Vzkazy rodičům od dětí

1. Nerozmazlujte mě.
Vím dobře, že bych němě! dostat všechno, oč si řeknu -já vás jen zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní.
Mám to raději - cítím se pak bezpečnější.
3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem.
Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký".
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti.
Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a v soukromí. G. Nevnucujte
mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.
Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a. Nejste to vy, koho
nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet
obtíže a bolest.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s
nimi vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě.
Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý" a budu dělat mrtvého brouka.
11. Nedávejte ukvapené sliby.
Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl/a. Nejsem proto
někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.
16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti.
Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte pomoci.
17. Nesnažte se mi namluvit že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím,
že to tak není.
18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj
vztah k vám stává ještě vřelejším.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám.
Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.
20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale
to vám nemusím říkat, že ne?
Použitá a doporučená literatura:
STUCHLÍKOVÁ, I. a kol. Zvládání emočních problémů školáků Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-534-2.

 (převzato z www.ppp-hodonin.eu)