Soutěž – „Postav most!“ – Boj o první místo

Balíček dřevěných špejlí, provázek, lepidlo a jde se na to. Chlapci 8. ročníku Šimon Konečný, Marek Toráč a Filip Pekárek vybojovali 1. místo v 7. ročníku soutěže základních škol ve stavění dřevěných modelů mostů ze špejlí s názvem „Postav most!“ 

Soutěž každoročně pořádá Masarykova střední škola Letovice zaměřená na stavební učňovské i maturitní obory a účastní se jí žáci 8. a 9. tříd z několika okresů. Soutěž má dvě kategorie. Kategorie I., stavba mostu, která probíhala ve školní dílně ZŠ Hovorany ve vyučovacích hodinách pracovních činností. Most musel překlenout mezeru 100 centimetrů a šířka mostovky musela být minimálně 15 centimetrů. Pak se ukáže, jak velké závaží unese, než rupne, přičemž neméně důležitou roli hraje poměr mezi celkovou váhou mostu a hmotností, kterou unese.Kategorie II., stavba mostu, kdy vybraný tříčlenný tým staví most ze špejlí přímo v areálu Masarykovy střední školy v Letovicích. Letošní soutěžní kolo se konalo 15. 2. 2024 a tentokrát musel most překlenout šířku 60 cm a šíře mostovky musela být minimálně 4 cm.Most našeho týmu unesl zatížení 20,3 kg a při své hmotnosti 106 g se stal jasným vítězem. Naši kluci skvěle obstáli v konkurenci 16 týmů. Všichni zúčastnění z 8. A si zaslouží poděkování a uznání za trpělivost a píli, kterou stavbě mostů věnovali. Na to, jak probíhá zátěžová zkouška mostu, se můžete podívat ve videu.

Postav most! Filip.MOV

Postav most! Šimon.MOV

Nácvik polonézy na školní ples

Do termínu školního plesu už není daleko, a proto 18 párů žáků 9. ročníku v těchto dnech dokončuje slavnostní předtančení na školní ples. Polonézu s žáky nacvičují p. uč. Ludmila Blahůšková a p. uč. Hana Švandelková. Budeme našim žákům držet pěsti, aby se jim polonézu podařilo zdárně odtančit i při generálce v hovoranské sokolovně 2. března v 17.30 i v sále Zemědělské a.s. v Čejkovicích ve 20 hodin.

Divadelní představení Jak s andělem čerti šili

V pátek 26. 1. 2024 proběhla v sokolovně  Hovorany  premiéra  pohádky, kterou sehráli a nacvičili mladí herci z dramatického kroužku při ZŠ T. G. Masaryka Hovorany. Pohádka s názvem ,,Jak s andělem čerti šili“  vypráví o jednom neposedném, nezbedném andělovi, který dělá samé lumpárny a možná se měl spíš narodit v pekle místo v nebi. Aby to ovšem bylo vyvážené, dole v pekle je pro změnu moc hodný čert, který nechce lidem škodit a nejraději by se dostal do nebe. Tak jako v každé pohádce i v té naší všechno dobře dopadne. Z hodného čerta se stane anděl, neposedný anděl se dostane do pekla, po kterém už dlouho touží a všechno je zase jak má být. Mladí herci a herečky sklidili velký aplaus, podle kterého lze soudit, že si pohádku diváci užili. Nakonec  nezbývá než poděkovat všem účinkujícím, kteří obětovali svůj volný čas, aby po hodinách zkoušek mohli své diváky odvést od starostí běžných dnů a pobavit je.

video ke zhlédnutí zde:   Jak s andělem šili čerti.mp4

Preventivní program - Pravidla a co já?

Ve středu 24. ledna 2024 proběhl v obou třetích třídách preventivní program o pravidlech.  Lektorky z organizace Krok Kyjov si připravily pro žáky zábavný program, během kterého si zopakovali veškerá pravidla. Po rozdělení do skupinek pracovali samostatně s pravidly, která jim byla přidělena. Každá skupinka si vybrala obrázky, které patřily k určeným pravidlům a dopisovali další svá pravidla, která znají. Zopakovali si tak pravidla silničního provozu, hygieny, slušného chovaní atp. Program žáky bavil, všichni se zapojovali do komunikace a vzájemně spolupracovali.

Preventivní program „ Košík plný rozumu“

V úterý 23. ledna měli žáci 2. třídy program na téma „Košík plný rozumu“.
Děti si prostřednictvím her, diskuze uvědomily důležitost zdravého životního stylu, povídaly si o režimu dne, vyvážené stravě, životním prostředí, různých druzích sportu a pohybu obecně. Každý žák si výtvarně zpracoval svůj vyvážený jídelníček, který pak ve třídě prezentoval. Program se dětem líbil.

Preventivní program „Kamarád“

V úterý 23. ledna 2024 proběhl v první třídě preventivní program s názvem „Kamarád“. Program si připravily lektorky z organizace Krok Kyjov. Žáci si povídali o kamarádství. Vymysleli si kamaráda, kterému dali jméno a nakreslili ho na papír. Lektorky na něho psaly vlastnosti, které by měl správný kamarád mít. Každý žák si vystřihl jablíčko a do něho nakreslil činnost, kterou rád dělá se svým  kamarádem. Jablíčka všech žáků se nalepila na společný plakát nazvaný „Strom přátelství“. Děti program zaujal, spolupracovaly moc hezky.

Lyžařský výcvik

Výcvik proběhl v termínu od 8. do 12. ledna 2024. Ubytováni jsme byli na chatě na Červenohorském sedle. Dostatek sněhu zaručoval vynikající lyžařské podmínky. Sjezdovky byly v průběhu výcviku ve výborném stavu a pravidelně upravovány. Výcvik byl přizpůsoben úrovni každého jednotlivého žáka, což vedlo k většímu pokroku a zlepšení jejich dovedností. Instruktoři věnovali žákům dostatečnou pozornost a pomáhali jim s technikou a správným postavením na lyžích i snowboardu. Díky tomu byli žáci schopni bezpečně sjet svah a zlepšit své dovednosti. Bylo věnováno dostatek času na trénink a zlepšení dovedností, ale zároveň bylo také dostatek času na odpočinek a zábavu. Počasí bylo po celou dobu (s výjimkou prvního dne) slunečné, teploty se pohybovaly v rozmezí od -8 do -1°C. Kurzu se zúčastnilo 38 žáků 7. tříd a 6. tříd (30 lyžařů a 8 snowboardistů). A jako vždy jsme kurz v pátek zakončili tradičním slalomovým závodem, ve kterém všichni bojovali o sladké medaile. Celkově lze tedy říci, že lyžařský výcvik na Červenohorském sedle byl úspěšný a žáci si odvezli mnoho nových dovedností a zážitků.

Slavnostní předání Slabikářů

V úterý 19. 12. 2023 čekalo na prvňáčky slavnostní předání Slabikářů. Nejprve však museli splnit 5 úkolů, a tak získat 5 klíčů potřebných k odemknutí komnat na hradě, kde v poslední čekala na vysvobození princezna. Děti tak četly, vyhledávaly, skládaly a psaly slabiky. Jednotlivými stanovišti je provedli žáci 5. třídy, kteří drželi patronát nad prvňáčky od začátku školního roku. Ti jim také slavnostně předali Slabikáře a medaile s nápisy "Jsem čtenář". Prvňáčkové byli akcí nadšeni a určitě si tento slavnostní den budou pamatovat. 

Divadlo pro školy Hradec Králové

V úterý 5. prosince 2023 k nám přijeli herci divadla z Hradce Králové. Pro děti prvního stupně si připravili „Africkou pohádku“. Zábavnou formou je seznámili s postavou cestovatele a dobrodruha dr. Emila Holuba, který procestoval celý africký kontinent. Děti tak prožily veselé příhody se žirafou, slůnětem, lvem i opicí Pepinou, které lékař léčil. Společně bojovali proti lovci, který chtěl zvířata ulovit a prodat. Pohádka tak děti upozornila na to, že mnoho zvířat v Africe je zbytečně zabíjeno. Představení bylo poučné, veselé, plné překvapení i písniček. Dětem se velmi líbilo. 

Žáci 2. stupně zhlédli představení Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla. Více než 60minutové představení bylo souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Žákům byly přiblíženy nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplňovaly chronologicky řazené úryvky dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století.

Bubnování

V úterý 14. listopadu se žáci 1. stupně se žáky 6. a 7. tříd zúčastnili skupinového bubnování. Poslechli si africké popěvky, zazpívali české a anglické písničky. Byla to akce, na které došlo i k vybití energie, a tak žáci odcházeli dobře naladěni a uvolněni.

Měsíc filmu na školách a 17. listopad

Žáci devátých tříd u příležitosti státního svátku 17. listopadu zhlédli nový film Karla Strachoty 1989: Chceme dýchat. Nejdříve pracovali s výstavou, kterou nám společnost Člověk v tísni k příležitosti akce Měsíc filmu na školách zapůjčila. Tento snímek ukazuje město Teplice, které je na konci 80. let téměř zdevastované a kde lidé bojují s následky silného smogu. Toto město se také stává místem pro nový hudební žánr punk a popisuje příběh tzv. závadové mládeže, která se snaží poukázat na špatný stav životního prostředí a do jejichž životů neustále zasahuje represivní komunistický režim. Film představuje cestu, na které se demonstrace těchto svobodomyslných lidí začaly už týden před 17. listopadem 1989 proměňovat v politické protesty. Film je mozaikou autentických události. Žáci ocenili tento film potleskem.

Projektový den 9. A a 9. B - Život na (i ve) vápenci

Ve čtvrtek 12. října vyrazili deváťáci na terénní projektový den do okolí obce Ostrov u Macochy, která leží na okraji Moravského krasu. V první části se žáci rozdělili na skupinky a s pomocí mapy a plánku řešili úkoly, které je zavedly do různých míst krajiny s krasovými jevy. Poté nahlédli do geologie místní krajiny, zjistili, jak vznikají jeskyně, krápníky a kde se vlastně vzal vápenec Moravského krasu. Vyzkoušeli si prolézt malé jeskynní trenažéry, což bylo pro žáky velmi lákavé. Od lektorů se dozvěděli, jak je důležité krajinu kolem krasových území neustále udržovat.  V druhé části zjišťovali, jak je pro krasovou výzdobu nutná čistota vody. Pomocí chemického měření stanovovali čistotu vody z různých lokalit kolem obce. Z místního potoka, z výtoku čističky odpadních vod a rybníka. Porovnávali kvalitu vody na základě měření pH, množství kyslíku, hodnot dusičnanů, dusitanů či fosforečnanů. Na závěr si odvážnější žáci ještě  vyzkoušeli prolézání jeskyně na čas. Celý den se vydařil i díky velmi pěknému počasí.

Projektový den 8. A a 8. B – Tajemství dutých skal, Krásensko

Žáci 8. ročníku se 5. 10. 2023 zúčastnili výukového programu Tajemství dutých skal v lokalitě Moravského krasu pod vedením lektorů z ekologického střediska Rychta. Exkurze byla zahájena na „střeše krasu“ v Šošůvce. Poté při terénní procházce krasovou krajinou se žáci průběžně dozvídali zajímavosti ohledně utváření krasové oblasti, nahlédli do jeskyně Lidomorna, prozkoumali tok Bílé vody, vystoupali na zříceninu hradu Holštejna. Odvážnější žáci prozkoumali i jeskyni „plazivku“. Průběžně rozklíčovali pojmy jako je meta, závrt, opilý les, ras. Exkurze byla žáky hodnocena jako zajímavá a přínosná. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí ohledně Moravského krasu.

Projektový den 7. A a 7. B – Ptačí park Kostelisko, Dubňany

Dne 3. října 2023 žáci 7. ročníku navštívili „Ptačí park Kostelisko-Dubňany". Nejdříve se seznámili s odchytem pěvců do ornitologických sítí a jejich kroužkováním. Poté si prohlédli prostředí parku. Následně byli rozděleni do skupin:

  • 1. skupina pomocí smýkačky odchytávala hmyz a pomocí obrázkových klíčů je určovala
  • 2. skupina pomocí dalekohledů prováděla ornitologický výzkum
  • 3. skupina lovila pomocí sítek živočichy z tůně
  • 4. skupina lovila pomocí sítek živočichy v rybníku

Na závěr si své objevy (úlovky) vzájemně ukázali a dozvěděli se od lektorů spoustu zajímavostí nejen o místní fauně, ale i o celé lokalitě. Program akce byl velmi rozmanitý a nabídl něco pro každého. Celkově lze říci, že projektový den v "Ptačím parku Kostelisko, Dubňany" byl skvělým způsobem, jak strávit den v přírodě, učit se o zvířatech a místním prostředí.

Jak fungují stromy

Ve čtvrtek 5. října  žáci 1. a 2. ročníku navštívili les v katastru Hovoran. Po příjezdu byli rozděleni do skupin podle počtu stanovišť. Na každém bylo připraveno povídání týkající se lesa a spousta aktivit. Na jednom z nich si vyprávěli o „lesní školce“ -   jak se sází les, ukázali si rozřezaný kmen stromu, letokruhy i jejich různou barvu. Kluky nejvíce zaujala motorová pila a další náčiní, které lesník potřebuje při kácení stromů. Další stanoviště bylo o správném chování v lese, o zvířátkách, která v něm žijí. Děti měly možnost pod mikroskopem vidět strukturu listu a houby. Povídaly si o listnatých a jehličnatých stromech, o stádiu jejich vývoje. Poutavé vyprávění bylo na stanovišti, kde se děti seznámily s dalšími lesními živočichy. K dispozici měly zajímavé obrázkové knihy a dalekohled. Počasí dětem přálo, a tak mohly využít všech připravených aktivit.

Přednáška Centra Anabell – 6. ročník

V pondělí 2. října proběhla v šestých ročnících přednáška Poruchy příjmu potravin, se kterou do naší školy přijeli členové Centra Anabell. Přednáška se týkala tématu anorexie, bulimie, tedy různých poruch souvisejících s příjmem potravy. Žáci se s touto problematikou seznámili prostřednictvím různých aktivit a videí.

EXPO-DYŇO 2023

Ve středu 27. září se před Obecním úřadem v Hovoranech konal další ročník EXPO-DYŇO. Děti se svými rodiči přinesly nazdobené výrobky z dýní a dostaly za ně sladkou odměnu. Další dárky získali v soutěži o největší dýni, kterou pořádá Česká zahrádkářský svaz v Hovoranech. Výrobky byly moc pěkné a nápadité, i když jich nebylo mnoho.

Raráškův bylinkový ráj - 3. A a 3. B

V pátek dne 29. 9. 2023 jsme s dětmi 3. A a 3. B navštívili Sonnentor v Čejkovicích. Během výukové exkurze Raráškův bylinkový ráj jsme se ponořili do tajů výroby čajů a koření. A že to byla návštěva vskutku voňavá! Viděli jsme maňáskové divadlo, prošli jsme interaktivní prohlídkou a ochutnali jsme bylinkové čaje. Na závěr jsme si vyrobili čajovou směs, kterou jsme si mohli odvézt domů. Počasí nám přálo, Sonnentor byl plný návštěvníků a příjemných bylinkových vůní.

Den školníka

V rámci projektu Hrdá škola připadl na 26. září „Den školníka“.  V 1. a 2. třídě se některé děti převlékly za pana školníka (paní školnice). Ve třídách jsme si o náplni tohoto povolání povídali. Poté se obě třídy sešly v hudebně, kam jsme si pozvali našeho školníka pana Zdeňka Hajného. Pan školník s dětmi o své práci krátce pohovořil, zodpověděl dotazy dětí. Na závěr se všichni školníci a školnice společně vyfotili. Žáci 3. B pro pana Hajného vyrobili společné přání.

Projektový den Cesta vody – voda nad zlato – 4. a 5. ročník

V úterý 26. září 2023 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili projektu „Cesta vody – voda nad zlato“. Akce se konala v lese v Hovoranech v lokalitě Mokroňovsko. Žáci byli rozděleni do skupin a pod vedením zkušených lektorů se prostřednictvím různých aktivit seznámili s důležitostí vody nejen p. A a ro člověka, ale i pro ostatní organismy. Díky tomu žáci poznali faunu a flóru mokřadů a tůní, důležitost zadržování vody v krajině, zopakovali si koloběh vody a vyzkoušeli si jednoduchý pokus – měření pH vod.

Dějepisná exkurze – Den na Velké Moravě

Žáci 7. ročníku strávili v pátek 22. září příjemné čtyři hodiny v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Byl pro ně připraven opravdu nabitý a pestrý program s názvem Den na Velké Moravě. Nejprve se ve vnitřní expozici pavilonu II seznámili se stručnou historií hradiště a s životem obyvatel Velké Moravy. Poté si prohlédli dobový tábor, v němž byli seznámeni s raně středověkými technikami výroby oděvů, šperků, zbraní i zbroje. Ve stáncích si nakoupili prstýnky, náramky či kožené přívěsky na klíče. Líbila se jim bojová ukázka udatných knížecích družiníků a jejich protivníků. Odvážlivci vystoupali po točitých schodech na rozhlednu, která je součástí návštěvnického centra a odkud byl při hezkém slunném počasí krásný výhled na celý areál. Součástí programu byl také fotokoutek a opékání špekáčků na připraveném ohništi, střílení z luku a hra „drveník“. Obě aktivity se žákům velmi líbily a celé dopoledne si parádně užili.

Projektový den K vodě s rybářem – 6. ročník

V rámci projektového dne navštívili žáci 22. září lokalitu Mokroňovsko, kde je členové zájmového spolku Pro přírodu a myslivost seznámili s ekosystémem mok. Břadů, jejich významem pro trvale udržitelný rozvoj biodiverzity. Žáci se ve skupinách střídali na jednotlivých stanovištích. Ta byla zaměřena na obojživelníky, sladkovodní ryby, na historii založení mokřadu Mokroňovsko a také si žáci osvojili pojmy související s danou problematikou v anglickém jazyce.

Řízky nemusí být jen kuřecí!

V pracovních činnostech se zaměřujeme na získávání dovedností, které můžeme uplatnit v každodenním životě. Počasí přímo vybízelo k tomu být venku, pracovat s hlínou. Teplé září je ideální dobou pro množení rostlin. Mladé řízky stihnou zakořenit, než se zhorší počasí a budou se muset schovat na slunné, ale chladné místo. Převážet pro 24 holek z osmé třídy muškáty do školy nebylo reálné, takže jsme se vypravily na dvorek, kde jsme se naučily vše kolem řízkování – jak velký musí řízek být, kolik lístků má na něm zůstat, jak hluboko ho zasadit apod. Je připraveno na 200 ks mladých rostlinek! Budeme se snažit je do jara uchovat v dobré kondici, abychom jimi mohly vyzdobit školní dvorek a také zbylo něco pro holky domů. Další fotky tedy očekávejte na jaře! Věříme, že se nám to podaří! Velkou radost už máme teď – učíme se soběstačnosti, podporujeme udržitelnost…vždyť  koupit si na jaře nový muškát, to umí každý. 

Sázení stromů

Třetí týden v září v rámci pracovních činností zasázeli chlapci z 8. B v okolí nové přírodní učebny tři japonské sakury. Jsou náhradou za pokácený kaštan, který musel ustoupil nové učebně. Již teď se těšíme na jaro, kdy japonské třešně, jak se sakurám přezdívám, nádherně pokvetou.

Adaptační program KROK 6.A a 6.B

Ve dnech 12. 9. a 13. 9. proběhly v naší škole adaptační programy pro žáky nově vzniklých šestých tříd. Programy opět vedly lektorky z Občanského sdružení KROK z Kyjova. Hlavním úkolem adaptačního programu bylo, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si co nejvíce příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily, jak spolu komunikovat, jak se vzájemně respektovat. Adaptační program se žákům líbil a my věříme, že se šesťáci ve škole úspěšně zadaptují. 

Program Replug me - 8. A, 8. B

V pondělí 11. září se uskutečnily preventivní programy od agentury Replug me pro naše osmáky. Dvouhodinový program byl zaměřen na digitální svět a zajímavou formou ukazoval našim žákům, jaká na ně číhají překvapení v digitálním světě, jak se sociální sítě propisují do jejich životů a že mají možnost aktivně ovlivňovat své chování v digitálním světě. Lektorka vedla žáky k pochopení, že je lepší moudře používat to, co nám přináší užitek a nebýt jen tupý konzument všeho, co nám sociální sítě naservírují v touze po výdělku marketingových agentur, které jim platí. Inovativní přístup agentury Replug me byl pro naše žáky přínosem, zakazovat a moralizovat umí kde kdo, ale vést k zamyšlení má opravdovou a doufáme, že trvalou hodnotu. Program se žákům líbil, byl zajímavý, poučný a jiný.

Adaptační program žáků 1. a 5. ročníku

První zářijový týden proběhl adaptační program mezi žáky 1. a 5. ročníku. Ve středu 6. 9. 2023 kamarádi z 5. třídy nejdříve naše prvňáčky provedli v malých skupinkách po budově školy a poté si společně pohráli ve školní družině. V pátek 8.6. 2023 si žáci z 5. třídy připravili pro prvňáčky hravé disciplíny. Ty probíhaly v tělocvičně, na školním hřišti a v nové přírodovědné učebně. Prvňáčci procházeli jednotlivé disciplíny ve skupinkách spolu s páťáky a za splnění každé vždy obdrželi razítko. Na konec dostal každý sladkou odměnu a diplom. Dle reakcí dětí se obě části adaptačního programu velmi vydařily. Líbily se dětem jak z první, tak z páté třídy. Během celého měsíce září pak funguje také ranní služba, kdy páťáci doprovází své mladší kamarády z šatny do třídy, chystají jim pomůcky a vodí je do školní kuchyňky na svačinky. Přejeme prvňáčkům, aby se jim u nás líbilo!

Výuka českého jazyka v přírodě

Na začátku školního roku jsme využili velmi hezkého počasí k výuce českého jazyka v přírodě. Žáci všech ročníků 2. stupně měli možnost zopakovat si učivo z minulého školního roku. Soutěžili ve skupinách, hledali otázky a snažili se co nejvíce z 50 otázek správně zodpovědět. Během další hodiny českého jazyka proběhlo vyhodnocení soutěže a společné zopakování všech soutěžních otázek. Je třeba je za práci pochválit, všichni se dle svých schopností snažili.

Mezitřídní spolupráce 6. a 9. ročníku

Ve středu 6. září proběhl adaptační program žáků 6. A a 6. B třídy ve spolupráci se žáky tříd 9. A a 9. B. Přechod na 2. stupeň základní školy nemusí být pro žáky právě jednoduchý. Přicházejí noví spolužáci, učitelé, a pro některé je to dokonce přechod na úplně novou školu. Proto vznikl náš adaptační program. Žáci 9. A si vzali pod patronát žáky 6. A a žáci 9. B třídu 6. B. Deváťáci provedli šesťáky po celé škole, radili jim, kde koho a co najdou, seznámili je s výukovými programy v počítačové učebně, v hudebně zavzpomínali na akce minulého školního roku a také se snažili mladší spolužáky nalákat na akce tohoto školního roku. Deváťáci své mladší spolužáky seznámili také s jednotlivými vyučujícími a s pravidly, kterými se žáci naší školy řídí. Snad se šesťákům přechod na 2. stupeň úspěšně podaří.

Slavnostní otevření venkovní přírodní učebny 

Splnil se nám sen a v úterý 5. září jsme slavnostně otevřeli novou výukovou učebnu v areálu základní školy, která díky moderním technologiím a pomůckám umožní nové a netradiční formy výuky nejen v přírodovědných předmětech všem žákům naší školy. Učebna byla financována z prostředků IROP ze 4. výzvy. Na slavnostní otevření přijali pozvání osobnosti z politického i veřejného dění - poslanec Mgr. Martin Hájek, senátorka Ing. Eva Rajchmanová, ambasadoři učeben Archimedes Taťána Kuchařová, MISS WORLD, Tomáš Zástěra, moderátor rádia Evropa 2, rodačka z Hovoran, podnikatelka Marika Sokol a asistentka zakladatele aplikace Záchranka Marie Brindzáková. Velké díky patří MAP ORP Kyjov, zřizovateli školy a všem zaměstnancům školy. 

Slavností zahájení školního roku 

V pondělí 4. září jsme všichni společně na školním hřišti zahájili nový školní rok 2023/2024. Přivítat žáky přišli starosta obce Ing. Michal Šurýn, pan farář Mgr. Milan Werl, Ph.D.  a duchovní Mgr. Michal Devečka, Ph.D. Na svůj první školní den bude vzpomínat 22 prvňáčků a jejich třídní učitelka Mgr. Eliška Eimutová.

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male