Nácvik slavnostní polonézy na společenský ples

V měsíci únoru vrcholí přípravy na školní ples. Žáci devátých tříd (doplnění několika dívkami z 8. ročníku) dokončují nácvik slavnostního předtančení na společenský ples, který se uskuteční v sobotu 4. března 2023 v sále kulturního domu Zemědělské a.s. Čejkovice.

Výstava živá knihovna – Amnesty International

Během ledna a února mají žáci možnost prohlédnout si výstavu neziskové organizace Amnesty International s názvem Živá knihovna, která nabízí pohled na lidi různých menšin. Během hodin anglického jazyka pak žáci hledali na panelech potřebné informace a seznamovali se tak s různými problémy těchto menšin.

Pasování na rytíře v hodině dějepisu v 7. ročníku

Sedmáci se v hodině dějepisu v rámci probírání učiva o posledních Přemyslovcích dozvěděli, jakým způsobem se mohl stát středověký šlechtic rytířem,            a sami si vyzkoušeli, jak takový obřad pasování na rytíře probíhá. Také měli správně uspořádat text rytířské přísahy a vytvořit vlastní šlechtický erb. Zábavná hodina se žákům líbila.

Den dvojčat

Ve čtvrtek 19. ledna se v naší škole uskutečnil další bláznivý den z projektu Hrdé školy a to Den dvojčat. Žáci, ale i učitelé se oblékli do stejného či velmi podobného oblečení, aby tam vytvořili "dvojčata". Děti se mohly zapojit do hledacích aktivit, měly za úkol najít "dvojčata" mezi učiteli, za což dostali sladkou odměnu.

Projektový den ve hvězdárně ve Ždánicích

V pátek 13. ledna 2023 navštívili žáci 5. třídy hvězdárnu ve Ždánicích. Nejdříve se žáci v odborné učebně seznámili s možnostmi objevování a pozorování vesmíru, s významnými světovými astronauty, a to prostřednictvím výstavy fotografií, modelu Hubbleova teleskopu a zajímavým výkladem vedoucího hvězdárny Ing. Karla Trutnovského. Další část probíhala v planetáriu a týkala se učiva o Sluneční soustavě se zaměřením na Slunce, planety, měsíce, komety a Zemi. Nepříznivé počasí nám bohužel znemožnilo pozorování Slunce astronomickým dalekohledem. Projektový den byl přínosným shrnutím za přírodovědným učivem o vesmíru.

Replug me

V pondělí 9. ledna se uskutečnily preventivní programy od agentury Replug me pro naše deváťáky. Dvouhodinový preventivní program byl zaměřen na digitální svět a zajímavou formou ukazoval našim žákům, jaká na ně číhají překvapení v digitálním světě, jak se sociální sítě propisují do jejich životů a že mají možnost aktivně ovlivňovat své chování v digitálním světě. Lektor vedl žáky k pochopení, že je lepší moudře používat to, co nám přináší užitek, a nebýt jen tupý konzument všeho, co nám sociální sítě naservírují v touze po výdělku marketingových agentur, které jim platí. Inovativní přístup agentury Replug me byl pro naše žáky přínosem, zakazovat a moralizovat umí kde kdo, ale vést k zamyšlení má opravdovou a doufáme, že trvalou hodnotu. Program se žákům líbil, byl zajímavý, poučný a jiný.

Vánoční zpívání na chodbě

Již se stalo tradicí, že se poslední den před vánočními prázdninami sejdou žáci 2. stupně na chodbě před učebnou Informatiky a vykouzlí krásnou atmosféru společným zpěvem vánočních písní a koled a hrou na flétny. Hudebně je na klávesy doprovází p. uč. Pavel Ševela.

Na závěr "minikoncertu" popřála paní ředitelka všem žákům krásné a spokojené Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Odkazy na videa:

https://youtu.be/JGnGcMC44vc

https://youtu.be/9SnGW0ahFTE

https://youtu.be/4teYuUy4Ohc

https://youtu.be/BRHLp5O5O_g

https://youtu.be/GEZ8MdBlAc0

https://youtu.be/o2y-xghlRTE

https://youtu.be/B-QMQHVUTtY

https://youtu.be/4JtIOH6xlFc

https://youtu.be/g4WClI8YmA0

 Předvánoční vystoupení dramatického kroužku

Dramatický kroužek při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Hovorany nacvičil krátké pohádkové vystoupení, se kterým 21. prosince 2022 potěšil děti z MŠ a prvního stupně ZŠ. Účinkující si připravili pro své mladší spolužáky dvě pohádky, a to "O pejskovi, kočičce a napraveném vlkovi" a "Jak Mojmír ke štěstí přišel". Na závěr si všichni zúčastnění společně zazpívali dvě známé koledy.

Vánoční koncert školního sboru

V pondělí 19. prosince se v místní Sokolovně uskutečnil vánoční koncert školního pěveckého sboru. Adventní čas nám zpříjemnili žáci 1. i 2. stupně svými známými i neznámými vánočními písněni. Někteří žáci zde vystoupili se skladbami, které zahráli na své hudební nástroje. Celý koncert byl doprovázen veršovanými texty Emanuela Míška. Koncert byl ukončen pásmem vánočních koled, ke zpěvu se mohla přidat i veřejnost. Návštěvníci si také mohli prohlédnout rozmanitou výstavu žákovských prací se zimní a vánoční tematikou.

Začínáme s robotikou

Žáci 2. tříd se už také seznámili s moderní technologií budoucnosti – robotem. Ten náš se jmenuje Woki a v rámci matematiky ho žáci naváděli pomocí příkazových barev a drah do domečku. Děti byly prací zaujaty, moc je to bavilo a těší se na pokračování. Stejně nadšeně si práci s roboty vyzkoušeli i žáci 7.B. 

Vánoční strom Rádia Jih

Základní škola Hovorany děkuje všem žákům a rodičům za finanční příspěvek na splnění vánočních přání v podobě dárků pod stromeček pro děti z dětských domovů, ústavů a nemocnic na jižní Moravě. Vánoční dárky jsme zakoupili v hodnotě 20 263 Kč a splnili jsme přání 15 dětem a několika institucím.

Divadelní cestopis – Divadélko pro školy z Hradce Králové

Ve středu 14. prosince k nám po dlouhé době opět zavítali herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Žáky i učitele pobavili představením Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus. Ukázkami z nejslavnějších divadelních her od Shakespeara až po bratry Mrštíkovy přiblížili žákům část literární učiva. Myslím, že se všichni dobře bavili a že rozhodně můžeme ocenit interakci herců s publikem.

Nová dobrodružství veverky Zrzečky 

Ve středu 14. listopadu do naší školy zavítalo Divadélko z Hradce Králové. Pro naše nejmenší z mateřské školy a prvního stupně si připravilo pohádku Nová dobrodružství veverky Zrzečky. Děti poznávaly zvířátka, jejich vlastnosti, přirozeně vyvodily, kdo se choval zle a kdo dobře. Hlasitě napovídaly hercům, kde mají hledat ztracenou postavu. Během poutavého příběhu herci děti hravou formou poučili, jak se mají chovat v lese. Chvílemi byly děti přímo vtaženy do děje. Zkrátka si to užily a představení se stalo příjemným zpestřením adventu.

Mikulášská družina ve škole

V pondělí 5. prosince zavítal do naší školy jako každý rok Mikuláš s čertem a anděly. Navštívili všechny třídy 1. i 2. stupně, ředitelnu i kancelář hospodářky školy, vyslechli si mnohé básničky a písničky. Čert poznačil všechny „hříšníky“ (ale nejen je) a andělé děti obdarovali mikulášským perníkem. Velkým překvapením pro žáky bylo to, že byli celý den vyučováni „čertovskými“ pedagogy. Báli byste se jich? Prohlédněte si naši Fotogalerii.

Vánoční jarmark

4. prosince, druhou adventní neděli, jsme se zúčastnili obecního Vánočního jarmarku, kde jsme měli možnost pochlubit se našimi výtvory, které si mohli lidé zakoupit a podpořit tak základní školu a naši práci. Děkujeme.

Maraton psaní dopisů

Na přelomu listopadu a prosince se žáci 2. stupně zúčastnili akce Maraton psaní dopisů, kterou pořádá organizace Amnesty International. Tato organizace se zabývá především ochranou lidských práv a každý rok vybírá 6 případů nespravedlivě stíhaných. Žáci pro tento rok vybrali případ Vahid Afkariho z Íránu, který je uvězněn za účast na protivládních protestech. Jeho bratr byl již popraven. Žáci psali dopis v angličtině za jeho propuštění. A při této příležitosti jsme si povídali i o základních lidských právech.

Den bez batohů

Také v listopadu jsme pokračovali v projektu Hrdá škola. Žáci měli za úkol přinést si své školní věci a pomůcky v čemkoliv jiném, než v batohu. Musíme konstatovat, že byli tentokrát velmi kreativní. Ve čtvrtek 23. listopadu se to ve škole hemžilo různými "nádobami" a dětem se tento nápad moc líbil.

Cesta sametovou revolucí

Ve středu 16. listopadu si žáci připomněli další nadcházející státní svátek ČR, a to Den boje studentů za svobodu a demokracii. Mohli si projít pomyslnou cestu sametovou revolucí s 15 otázkami, správně vybrat ze tří možností, doplnit tajenku a přijít si pro sladkou odměnu. Ještě předtím ale museli prokázat znalost o nadcházejícím svátku a zodpovědět "kontrolní otázku" typu: Kdo byl posledním komunistickým prezidentem? Co bylo symbolem sametové revoluce? Co znamená zkratka VB? Jak se jmenoval prezident zvolený 29. 12. 1989? Zvídaví žáci měli zábavu na několik přestávek, ostatní si mohli alespoň pročíst zajímavé informace o událostech, které začaly 17. listopadu 1989.

Canisterapie – 2. A + 2. B

Ve středu 9. listopadu k nám do školy zavítala paní cvičitelka se čtyřmi asistenčními psy, aby dětem ukázala jejich práci při canisterapii. Děti se dozvěděly, jak se takový pes vychovává, jaká plemena jsou na tuto práci vhodná, jak o pejsky pečovat a jak se k nim chovat. Dětem se velmi líbilo, když si mohly psy vést na vodítku a za odměnu jim dát zasloužený pamlsek.

Halloween v English Clubu

V kroužku anglického jazyka ENGLISH CLUB jsme si udělali halloweenskou schůzku. Tu vyplnily kvízy, soutěže a deskové hry. Děti se na tuto schůzku opravdu dobře připravily a zažili jsme dost zábavy.

Slovanská keramika a psaní hlaholicí v hodinách dějepisu 

Žáci 7. ročníku si zpestřili dějepisné učivo o Velké Moravě tím, že se pokusili napsat své jméno či krátký vzkaz hlaholicí a také si zkusili "ze střepů" poskládat keramickou nádobu. Psaní je velmi bavilo, i když konstatovali: zlatá latinka! Nelehké skládání "střepů" pro ně byla výzva, ale zvládli to! 

Čtyři sady tohoto výukového materiálu nám z keramické hlíny vyrobila naše šikovná paní uklízečka Blanka Horáková, za což jí velmi děkujeme.

Návštěva hovoranského muzea

Dne 24. října jsme s žáky 2. tříd vyrazili do místního muzea, kde jsme se seznámili s historií naší obce. Děti zajímalo poutavé vyprávění o hornictví a hospodaření bez moderních technologií. Zajímavá byla pro žáky také ukázka dobového vybavení selského stavení a krojů.

Připomínka státního svátku netradičně

Před podzimními prázdninami jsme si v naší škole připomněli 104. výročí vzniku samostatného Československa. Na chodbách školy byly pro žáky přichystány různé aktivity, připomínající období první československé republiky. Mohli přiřadit k obrázkům popisky jednotlivých státních symbolů, poskládat státní vlajku, malý a střední státní znak, dosadit správná slova do naší hymny, přiřadit správné informace k podobiznám T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika, poskládat mapu Československé republiky apod. Mohli si také vyrobit malý praporek v národních barvách.

Věstonická venuše v hodině dějepisu

Dějepisné učivo o pravěku si žáci 6. ročníku zpříjemnili tvorbou vlastního výrobku. Z plastelíny měli jednotlivě nebo ve skupinkách vymodelovat po vzoru pravěkých umělců Věstonickou venuši. Výrobky se jim moc povedly a vystavili jsme je na chodbě školy.

Rodilý mluvčí

Ve čtvrtek 20. října měli žáci 8. a 9. třídy příležitost konverzovat s rodilým mluvčím z Kanady, procvičit si správnou výslovnost a naučit se adekvátně reagovat na běžná konverzační témata.

Exkurze ve firmě LISI Automotive Form, a.s. Čejč 

V úterý 18. října 2022 navštívili žáci 9. ročníku výrobní závod společnosti LISI Automotive Form, a.s. v Čejči, zde se seznámili s výrobou součástek pro automobilový průmysl. Viděli technologický průběh opracování (lisování, obrábění na CNC strojích), skladování a expedici. Závěrem zástupce ISŠ Hodonín žáky seznámil s učebními obory, které mohou studovat, a s možností následně se uplatnit ve zdejším provozu.

Návštěva knihovny

V pondělí dne 17. 10. 2022 jsme s žáky 2. A a 2. B navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila program, během kterého jsme se seznámili s chodem knihovny a desaterem malého čtenáře. Poté jsme si prohlédli knihy dle vlastního zájmu. Všem se program líbil a věříme, že se do knihovny budou žáci rádi vracet.

SUIT-UP DEN

Dne 13. října se naše škola zapojila do projektu Hrdá škola společnosti Schools United. V říjnu bylo tématem společenské oblečení, kdy se jak učitelé, tak žáci, slavnostně oblékli. Tento den nebyl ale jen o oblečení, ale také o uctivém chování. Bylo vidět, že si všichni tzv. suit-up den moc užili.

Projekt "Objev chutě světa" ve školní jídelně 

Naše školní jídelna se připojila k projektu "Objev chutě světa". Tento projekt nám byl nabídnut Vitanou a jako první den světové kuchyně byl stanoven ITALSKÝ DEN. V naší jídelně jsme 7. října připravily tematický jídelníček:

přesnídávka - pizza, čaj

polévka - italská s těstovinou

hlavní jídlo - milánské špagety s kuřecím masem

odpolední svačinka pro MŠ - italský rohlík s Lučinou, mléko

Na další světový den se naši strávníci mohou těšit příští měsíc.

Koláč pro hospic 

Ve středu 5. října při příležitosti Světového dne hospicové péče se naši žáci a učitelé zúčastnili charitativní sbírky KOLÁČ PRO HOSPIC. Žáci si mohli dobrovolně zakoupit čerstvé koláče, které přivezli pracovnice Oblastní charity Hodonín. Na nich si pochutnali během dopolední svačiny. Celková částka vybraná v naší škole byla 11 500 Kč. Peníze využije Charita Hodonín na ulehčení života pacientům mobilní hospicové péče. Děkujeme žákům i jejich rodičům, kteří na tuto sbírku přispěli. 

Do lesa s lesníkem 

V pátek 30. září jeli žáci 3. ročníku na přírodovědnou akci „Do lesa s lesníkem“, kterou pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci s lesními pedagogy z různých lesních společností. Žáci na různých stanovištích plnili zábavné úkoly. Na různých stanovištích si vyzkoušeli kreativní činnost – výrobu sovičky z různých přírodnin, sázení stromků, měření stromů, vyznačování těžby v probírce, dozvěděli se o myslivosti a péči o zvěř. Největším zážitkem pro ně bylo poslední stanoviště, na kterém mohli vidět ukázku těžby a přibližování dřeva koněm. Na závěr dne dostali malé občerstvení. Akce se vydařila. Děti si akci užily, přestože jim počasí nepřálo.

Projektový den 9. A a 9. B - Život na (i ve) vápenci

Ve čtvrtek 29. září vyrazili deváťáci na terénní projektový den do okolí obce Ostrov u Macochy, která leží na okraji Moravského krasu. V první části se žáci rozdělili na tříčlenné skupinky a s pomocí mapy a plánku řešili úkoly, které je zavedli do různých míst krajiny s krasovými jevy. Poté nahlédli do geologie místní krajiny, zjistili, jak vznikají jeskyně, krápníky a kde se vlastně vzal vápenec Moravského krasu. Vyzkoušeli si prolézt malé jeskynní trenažéry, což bylo pro žáky velmi lákavé. Zde také viděli vrápence malého, pavouky metu temnostní či stepníka rudého, který je jedovatý. Od lektorů se dozvěděli, jak je důležité krajinu kolem krasových území neustále udržovat.  V druhé části zjišťovali, jak je pro krasovou výzdobu nutná čistota vody. Pomocí chemického měření stanovovali čistotu vody z různých lokalit kolem obce. Z místního potoka, z výtoku čističky odpadních vod, z jezírka a rybníka. Porovnávali kvalitu vody na základě měření pH, množství kyslíku, hodnot dusičnanů, dusitanů či fosforečnanů. Celý den se vydařil i díky pěknému počasí a dobré náladě žáků.

EXPO-DYŇO 

I přes nepříznivé počasí, které nám nepřálo ke společnému setkání před obecním úřadem, si děti našly chvilku, aby své výrobky z dýní přinesly. Jako každý rok se objevilo mnoho nových a originálních nápadů. Všichni zúčastnění obdrželi sladkou odměnu a 3 největší dýně byly ohodnoceny Českým zahrádkářským svazem. 

Projektový den Bílé Karpaty - 4. a 5. třída

V úterý 27. 9. 2022 vyrazili žáci 4. a 5. třídy na projektovou výuku do Ekocentra Bílé Karpaty v Nové Lhotě. Kvůli nepříznivému počasí proběhla výuka pouze ve vnitřních prostorech namísto původně plánovaného programu v přírodě. Děti se seznámily s lesním hospodářstvím v našich lesích, poznáváním listů si zopakovaly nejběžnější stromy našich lesů, diskutovaly o užitku dřeva pro člověka. Podrobněji se také seznámily s vývojovými stádii roháče obecného. V druhé části výuky si žáci připomněli základní podmínky života a následně se seznamovali s živočichy žijícími v rybníce a jeho okolí. Lektoři využívali ve výuce různé metody práce s dětmi. Žáci pracovali s různými pomůckami. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily hra na rybáře a pantomima.

Svatováclavská stezka

Před státním svátkem 28. září slýchali naši žáci každým rokem relaci ve školním rozhlase, ve které jim byly připomenuty historické události z 10. století (smrt knížete Václava, vyvraždění Slavníkovců na libickém hradišti), které vedly k tomu, že svátek sv. Václava byl v roce 2000 zařazen mezi státní svátky s názvem Den české státnosti.

Letos byla pro všímavé a zvídavé žáky naší školy připravena "Svatováclavská stezka", na níž měli na chodbách školy najít 9 karet s otázkami a možnostmi odpovědí, týkajících se sv. Václava. Písmeno u správné odpovědi měli zapsat do hrací kartičky, vyšla jim tajenka a mohli si přijít k učitelům pro sladkou odměnu. 

Přednáška Centra Anabell na téma "Poruchy příjmu potravy" - 7. ročník 

V úterý 27. září také sedmáci absolvovali preventivní workshop na téma "Poruchy příjmu potravy". Lektorka z Centra Anabell jim tuto problematiku přiblížila formou různých aktivit, her a videí, pomocí nichž mohli lépe pochopit úskalí vedoucí k nemocím jako je mentální anorexie či bulimie. Žáci s lektorkou pěkně spolupracovali, vyjadřovali své názory i pocity.

Dopravní výchova - 2. A a 2. B

Dne 26. 9. 2022 jsme se s dětmi zúčastnili výukového programu na Dětském dopravním hřišti v Kyjově. Po přivítání lektorka s dětmi zopakovala pravidla silničního provozu, včetně dopravních značek. Osvojené znalosti si děti mohly ověřit přímo v praxi. Za dohledu strážníků městské polici si vyzkoušely roli chodců a cyklistů. Pobyt na dopravním hřišti si všechny děti moc užily a odnesly si potřebné znalosti.

Dějepisná exkurze na Slovanské hradiště v Mikulčicích – 7. ročník 

V pátek 23. září navštívili žáci 7. ročníku Slovanské hradiště v Mikulčicích, kde se v Pavilonu II seznámili s dějinami Velké Moravy. Prohlédli si také velkomoravský tábor, seznámili se s běžným životem Slovanů a zhlédli bojovou ukázku raně středověkých bojovníků. Žáci si také zastříleli z luku a zahráli si hru zvanou špalíkovaná. Odvážlivci se vydali na rozhlednu, z níž měli za slunečného počasí pěkný rozhled po okolí. Na konci příjemně stráveného dopoledne si žáci mohli opéct na ohni špekáčky.

Projektový den "K vodě s rybářem" – 6. a 7. ročník

V rámci projektového dne navštívili žáci 15. září lokalitu Mokroňovsko, kde je členové zájmového spolku Pro přírodu a myslivost seznámili s ekosystémem mokřadů, jejich významem pro trvale udržitelný rozvoj biodiverzity. Žáci  se ve skupinách střídali na jednotlivých stanovištích. Ta byla zaměřena na obojživelníky, sladkovodní ryby, na historii založení mokřadu Mokroňovsko a také si žáci osvojili pojmy související s danou problematikou v anglickém jazyce. Nakonec byli žáci i vyučující odměněni jablky z bio sadu.

Přednáška Centra Anabell – 8.A, 8.B

Ve čtvrtek 15. září absolvovali žáci osmých ročníků preventivní workshopy s lektorkou z centra Anabell, které se zabývá prevencí a léčbou poruch příjmů potravy. Žáci se zamýšleli nad tím, co jsou vlastně poruchy příjmu potravy a jaké mají naši žáci o této problematice povědomí. Osmáci se k problematice postavili velmi zodpovědně a snažili se s lektorkou přijít na to, proč je tato tématika tak důležitá. Znalost problému, porozumění vlastní psychice, vlastnímu tělu a tolerance k druhým jsou důležité základy, aby mohli být naši žáci v životě šťastní a spokojení.

Adaptační program KROK 6.A a 6.B

Ve dnech 12. 9. a 13. 9. proběhly v naší škole adaptační programy pro žáky nově vzniklých šestých tříd. Programy opět vedly lektorky z Občanského sdružení KROK z Kyjova. Hlavním úkolem adaptačního programu bylo, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si co nejvíce příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učili, jak spolu komunikovat, jak se vzájemně respektovat. Adaptační program se žákům líbil a my věříme, že se šesťáci ve škole úspěšně zadaptují.

Podzimní tvoření 

Děvčata 8. tříd v rámci pracovních činností nasbírala v okolí školy různorodé přírodniny – šípky, kaštany, větvičky, šišky, listí, atd. Z nasbíraných přírodnin děvčata ve skupinkách vytvořila  velmi hezké obrazce.

Přednáška Centra Anabell – 6. A, 6. B 

Ve čtvrtek 8. září proběhla v šestých ročnících přednáška Poruchy příjmu potravin, se kterou do naší školy přijeli členové Centra Anabell. Přednáška se týkala tématu anorexie, bulimie, tedy různých poruch souvisejících s příjmem potravy. Žáci se s touto problematikou seznámili prostřednictvím různých aktivit a videí.

Čeština na hřišti – 9. B 

Opakování učiva mluvnice spojili s příjemným pobytem na sluncem zalitém školním hřišti i deváťáci. Na rozdíl od šesťáků neběhali, ale chodili rozvážně a pomalu... Nicméně i tak byli velmi šikovní a odhalili většinu schovaných otázek. Nejúspěšnější skupinky byly odměněny sladkostí, všichni žáci pak malou jedničkou.

Čeština na hřišti – 8. A, 8. B 

Ve středu 7. září si žáci 8. ročníku netradičním způsobem zopakovali učivo českého jazyka. Rozdělili se do skupin a během jedné vyučovací hodiny hledali na hřišti otázky a odpovídali na ně. Všichni byli za svou snahu odměněni a vítězové dostali i sladkou odměnu.

vítězové:

8. A –  Václav Chvátal, Dominik Ševela, Jakub Čepil, Tereza Reichmannová

8. B -  Nikola Varmužová, Daniela Karlíková, Rostislav Esterka

Čeština na hřišti – 6. A, 6. B 

Poněkud netradičně si v úterý 6. září letošní šesťáci opakovali učivo 1. stupně. Rozdělili se do skupinek po třech, „vyfasovali“ arch na odpovědi a poté běhali po školním hřišti, hledali lístečky s úkoly a zapisovali odpovědi, jejichž správnost si zkontrolovali další hodinu. Jedné třídě výuku zpestřilo mírné poprchávání, což se většině žáků kupodivu líbilo… A Jak se jim „akční“ hodina líbila?

● Líbilo se mi, že jsme pracovali ve skupinkách společně. Otázky byly namíchané a to se mi líbilo. Nejlepší na tom byl déšť.      Ema

● Líbilo se mi to. Škoda že pršelo, ale jinak to bylo dobrý.               Nikola

● Líbil se mi déšť a běhání.             Ondra

● Bylo to moc super. Ráda bych takové hry hrála i nadále. Otázky byly fajn, některé byly těžší. Nejlepší byl na tom ten déšť.     Anna

● Bylo to lehké. Líbilo se mi všechno. Déšť byl příjemný.                     Viktorie

● Bylo to moc fajn. Škoda, že začalo víc pršet a nemohli jsme si to dokončit. Otázky byly docela lehké, ale něco jsme zapomněli.               Elena

● Nelíbilo se mi počasí a že jsme něco popletli, ale jinak se mi líbila celá ta akce.    Daniel

● Úkoly byly vyvážené, počasí nic moc, ale jinak zábava a dobře promyšlené.         Jakub

vítězné skupinky:

6. A – Viktorie Varmužová, Tereza Studnicová, Ondřej Barcal

6. B – Alžběta Hradilová, Filip Rozínek, Tomáš Řačák

Mezitřídní spolupráce 1. a 5. třídy 

V pátek 2. září začala spolupráce žáků 1. a 5. třídy. Ráno páťáci doprovázeli prvňáčky z šatny do třídy a pomáhali jim s přípravou pomůcek, po svačině je provedli v malých skupinkách po škole a zbylý čas jsme využili na společné hraní v oddělení školních družin. V pondělí 5. září byla v tělocvičně a na školním hřišti pro prvňáčky připravena stanoviště s deseti hravými disciplínami. Páťáci své mladší kamarády stanovišti postupně provedli. Sladkou odměnu a veselý balónek si prvňáčci zasloužili za vzorné plnění úkolů a páťáci za práci se svými mladšími spolužáky. Obě části adaptačního programu se velmi vydařily. Během měsíce září budou páťáci nadále prvňáčkům pomáhat – odvádět je ráno z šatny do třídy a vodit je na školní svačiny.

Mezitřídní spolupráce 1. a 5. třídy

V pátek 2. září začala spolupráce žáků 1. a 5. třídy. Ráno páťáci doprovázeli prvňáčky z šatny do třídy a pomáhali jim s přípravou pomůcek, po svačině je provedli v malých skupinkách po škole a zbylý čas jsme využili na společné hraní v oddělení školních družin. V pondělí 5. září byla v tělocvičně a na školním hřišti pro prvňáčky připravena stanoviště s deseti hravými disciplínami. Páťáci své mladší kamarády stanovišti postupně provedli. Sladkou odměnu a veselý balónek si prvňáčci zasloužili za vzorné plnění úkolů a páťáci za práci se svými mladšími spolužáky. Obě části adaptačního programu se velmi vydařily. Během měsíce září budou páťáci nadále prvňáčkům pomáhat – odvádět je ráno z šatny do třídy a vodit je na školní svačiny.

Mezitřídní spolupráce 6. a 9. ročníku 

V pátek 2. září proběhl ve škole pro žáky 6. tříd adaptační program. Obě třídy byly rozděleny do skupin, kterým se věnovali deváťáci.  Pod jejich vedením se seznámili s režimem školy na 2. stupni, prošli s nimi celou školu a ukázali jim jednotlivé učebny, aby se žáci, hlavně ti nově příchozí, mohli dobře orientovat. Věříme, že žáci 6. ročníku zvládnou přechod na 2. stupeň bez potíží.

Slavnostní zahájení nového školního roku 

Ve čtvrtek 1. září na školním hřišti nejprve představil pan starosta Ing. Josef Grmolec novou paní ředitelku Mgr. Kateřinu Riedlovou. Poté jsme přivítali celkem 20 prvňáčků, jimž páťáci předali školní kapsáře. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a našli si v ní nové kamarády. Totéž přejeme nově příchozím žáků 6. ročníku, kteří přišli ze ZŠ Čejč.Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male