Projektový den "K vodě s rybářem" – 6. a 7. ročník - FOTOGRAFIE ZDE

V rámci projektového dne navštívili žáci 15. září lokalitu Mokroňovsko, kde je členové zájmového spolku Pro přírodu a myslivost seznámili s ekosystémem mokřadů, jejich významem pro trvale udržitelný rozvoj biodiverzity. Žáci  se ve skupinách střídali na jednotlivých stanovištích. Ta byla zaměřena na obojživelníky, sladkovodní ryby, na historii založení mokřadu Mokroňovsko a také si žáci osvojili pojmy související s danou problematikou v anglickém jazyce. Nakonec byli žáci i vyučující odměněni jablky z bio sadu.

Přednáška Centra Anabell – 8.A, 8.B - FOTOGRAFIE ZDE

Ve čtvrtek 15. září absolvovali žáci osmých ročníků preventivní workshopy s lektorkou z centra Anabell, které se zabývá prevencí a léčbou poruch příjmů potravy. Žáci se zamýšleli nad tím, co jsou vlastně poruchy příjmu potravy a jaké mají naši žáci o této problematice povědomí. Osmáci se k problematice postavili velmi zodpovědně a snažili se s lektorkou přijít na to, proč je tato tématika tak důležitá. Znalost problému, porozumění vlastní psychice, vlastnímu tělu a tolerance k druhým jsou důležité základy, aby mohli být naši žáci v životě šťastní a spokojení.

Adaptační program KROK 6.A a 6.B - FOTOGRAFIE ZDE

Ve dnech 12. 9. a 13. 9. proběhly v naší škole adaptační programy pro žáky nově vzniklých šestých tříd. Programy opět vedly lektorky z Občanského sdružení KROK z Kyjova. Hlavním úkolem adaptačního programu bylo, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si co nejvíce příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učili, jak spolu komunikovat, jak se vzájemně respektovat. Adaptační program se žákům líbil a my věříme, že se šesťáci ve škole úspěšně zadaptují.

Podzimní tvoření - FOTOGRAFIE ZDE

Děvčata 8. tříd v rámci pracovních činností nasbírala v okolí školy různorodé přírodniny – šípky, kaštany, větvičky, šišky, listí, atd. Z nasbíraných přírodnin děvčata ve skupinkách vytvořila  velmi hezké obrazce.

Přednáška Centra Anabell – 6. A, 6. B - FOTOGRAFIE ZDE

Ve čtvrtek 8. září proběhla v šestých ročnících přednáška Poruchy příjmu potravin, se kterou do naší školy přijeli členové Centra Anabell. Přednáška se týkala tématu anorexie, bulimie, tedy různých poruch souvisejících s příjmem potravy. Žáci se s touto problematikou seznámili prostřednictvím různých aktivit a videí.

Čeština na hřišti – 9. B - FOTOGRAFIE ZDE

Opakování učiva mluvnice spojili s příjemným pobytem na sluncem zalitém školním hřišti i deváťáci. Na rozdíl od šesťáků neběhali, ale chodili rozvážně a pomalu... Nicméně i tak byli velmi šikovní a odhalili většinu schovaných otázek. Nejúspěšnější skupinky byly odměněny sladkostí, všichni žáci pak malou jedničkou.

Čeština na hřišti – 8. A, 8. B - FOTOGRAFIE ZDE

Ve středu 7. září si žáci 8. ročníku netradičním způsobem zopakovali učivo českého jazyka. Rozdělili se do skupin a během jedné vyučovací hodiny hledali na hřišti otázky a odpovídali na ně. Všichni byli za svou snahu odměněni a vítězové dostali i sladkou odměnu.

vítězové:

8. A –  Václav Chvátal, Dominik Ševela, Jakub Čepil, Tereza Reichmannová

8. B -  Nikola Varmužová, Daniela Karlíková, Rostislav Esterka

Čeština na hřišti – 6. A, 6. B - FOTOGRAFIE ZDE

Poněkud netradičně si v úterý 6. září letošní šesťáci opakovali učivo 1. stupně. Rozdělili se do skupinek po třech, „vyfasovali“ arch na odpovědi a poté běhali po školním hřišti, hledali lístečky s úkoly a zapisovali odpovědi, jejichž správnost si zkontrolovali další hodinu. Jedné třídě výuku zpestřilo mírné poprchávání, což se většině žáků kupodivu líbilo… A Jak se jim „akční“ hodina líbila?

● Líbilo se mi, že jsme pracovali ve skupinkách společně. Otázky byly namíchané a to se mi líbilo. Nejlepší na tom byl déšť.      Ema

● Líbilo se mi to. Škoda že pršelo, ale jinak to bylo dobrý.               Nikola

● Líbil se mi déšť a běhání.             Ondra

● Bylo to moc super. Ráda bych takové hry hrála i nadále. Otázky byly fajn, některé byly těžší. Nejlepší byl na tom ten déšť.     Anna

● Bylo to lehké. Líbilo se mi všechno. Déšť byl příjemný.                     Viktorie

● Bylo to moc fajn. Škoda, že začalo víc pršet a nemohli jsme si to dokončit. Otázky byly docela lehké, ale něco jsme zapomněli.               Elena

● Nelíbilo se mi počasí a že jsme něco popletli, ale jinak se mi líbila celá ta akce.    Daniel

● Úkoly byly vyvážené, počasí nic moc, ale jinak zábava a dobře promyšlené.         Jakub

vítězné skupinky:

6. A – Viktorie Varmužová, Tereza Studnicová, Ondřej Barcal

6. B – Alžběta Hradilová, Filip Rozínek, Tomáš Řačák

Mezitřídní spolupráce 1. a 5. třídy - FOTOGRAFIE ZDE

V pátek 2. září začala spolupráce žáků 1. a 5. třídy. Ráno páťáci doprovázeli prvňáčky z šatny do třídy a pomáhali jim s přípravou pomůcek, po svačině je provedli v malých skupinkách po škole a zbylý čas jsme využili na společné hraní v oddělení školních družin. V pondělí 5. září byla v tělocvičně a na školním hřišti pro prvňáčky připravena stanoviště s deseti hravými disciplínami. Páťáci své mladší kamarády stanovišti postupně provedli. Sladkou odměnu a veselý balónek si prvňáčci zasloužili za vzorné plnění úkolů a páťáci za práci se svými mladšími spolužáky. Obě části adaptačního programu se velmi vydařily. Během měsíce září budou páťáci nadále prvňáčkům pomáhat – odvádět je ráno z šatny do třídy a vodit je na školní svačiny.

Mezitřídní spolupráce 1. a 5. třídy - FOTOGRAFIE ZDE

V pátek 2. září začala spolupráce žáků 1. a 5. třídy. Ráno páťáci doprovázeli prvňáčky z šatny do třídy a pomáhali jim s přípravou pomůcek, po svačině je provedli v malých skupinkách po škole a zbylý čas jsme využili na společné hraní v oddělení školních družin. V pondělí 5. září byla v tělocvičně a na školním hřišti pro prvňáčky připravena stanoviště s deseti hravými disciplínami. Páťáci své mladší kamarády stanovišti postupně provedli. Sladkou odměnu a veselý balónek si prvňáčci zasloužili za vzorné plnění úkolů a páťáci za práci se svými mladšími spolužáky. Obě části adaptačního programu se velmi vydařily. Během měsíce září budou páťáci nadále prvňáčkům pomáhat – odvádět je ráno z šatny do třídy a vodit je na školní svačiny.

Mezitřídní spolupráce 6. a 9. ročníku - FOTOGRAFIE ZDE

V pátek 2. září proběhl ve škole pro žáky 6. tříd adaptační program. Obě třídy byly rozděleny do skupin, kterým se věnovali deváťáci.  Pod jejich vedením se seznámili s režimem školy na 2. stupni, prošli s nimi celou školu a ukázali jim jednotlivé učebny, aby se žáci, hlavně ti nově příchozí, mohli dobře orientovat. Věříme, že žáci 6. ročníku zvládnou přechod na 2. stupeň bez potíží.

Slavnostní zahájení nového školního roku - FOTOGRAFIE ZDE

V čtvrtek 1. září na školním hřišti nejprve představil pan starosta Ing. Josef Grmolec novou paní ředitelku Mgr. Kateřinu Riedlovou. Poté jsme přivítali celkem 20 prvňáčků, jimž páťáci předali školní kapsáře. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a našli si v ní nové kamarády. Totéž přejeme nově příchozím žáků 6. ročníku, kteří přišli ze ZŠ Čejč.Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Sdílejte s námi

Logo_opvk_male