Jak vyplnit přihlášku

POZOR!!! Obě přihlášky budou vyplněny naprosto stejně!!!

Příjmení a jméno: Pozor, nezaměnit!

Státní občanství: Stačí jednoduše: ČR

ZPS = změněná pracovní schopnost: nehodící se škrtněte. Pokud ZPS-ano, tak by se mělo přiložit patřičné rozhodnutí.

Adresa pro doručování...: vyplní se jen v případě, že zák. zástupci bydlí jinde než uchazeč (žák).

Název a adresa střední školy: můžete napsat i pomocí zkratky

   POZOR!!! Obě přihlášky budou vyplněny stejně, tedy i pořadí škol bude na obou přihláškách STEJNÉ.

Ročník SŠ: nevyplňovat

Termín přijímací zkoušky: 

    a) Na učebních oborech se přijímací zkoušky nekonají => NEVYPLŇOVAT

    b) Studijní obor - škola na 1. mistě přihlášky => 1. termín přijímacích zkoušek
        Studijní obor - škola na 2. mistě přihlášky => 2. termín přijímacích zkoušek    
    c) U škol, které budou mít i vlastní zkoušky se napíše termín pro vlastní zkoušku 

Zkrácené studium: škrtněte ano.

Obor vzdělání...: přesný kód a název najdete např. v Atlase školství nebo na www.atlasskolstvi.cz.

V..... a Dne.......: místo a datum, kde přihlášku podepisujete.

Podpis uchazeče: tzn. žáka.

Jméno a přijmení: zákonného zástupce. Na toto jméno budou přicházet pozvánky a rozhodnutí.

Podpis: zákonného zástupce

Potvrzení lékaře...: nechejte přihlášku potvrdit u dětského lékaře, ale jen pokud to stř. škola vyžaduje (tzn. pokud je v kolonce PLP v Atlase školství ANO). Lékař potvrdí pouze vyplněnou přihlášku.

ZADNÍ STRANU PŘIHLÁŠKY VYPLNÍ ZÁKL. ŠKOLA

Po vyplnění doporučuji přinést přihlášku do školy pro kontrolu, jestli něco nechybí. Pak ji můžete poslat.

« zpět

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male