Vzor odvolání

NÁZEV ŠKOLY
A JEJÍ ADRESA
(odvolání se zasílá řediteli školy, který napadené rozhodnutí vydal)

 
Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ ke studiu oboru vzdělání NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ a případně i KÓD OBORU
(Takto formulované odvolání je zcela postačující. Obvykle bývají uvedeny i důvody, pro které je odvolání podáváno.)

DATUM
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA
JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA
ADRESA, NA KTEROU MÁ BÝT ZASLÁNO ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ
(zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám
)

K rukám ředitele
Gymnázium F. L. Věka
Jiráskova 123
422 12 Hronov

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna Františka Filipa (rodné číslo 915161/1234, id.č. 245) ke studiu oboru vzdělání GYMNÁZIUM.

Datum: 29.4.2017
podpis: František Filip st.
podpis: František Filip ml.

ADRESA:

František Filip
Thámova 54
111 50 Praha 1

« zpět

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male