Metody výchovy v rodině

1. Stanovte jasná pravidla a přesné hranice a držte se jich. Pokud možno je napište a vyvěste.
2. Varujte své dítě a upozorněte ho, když se začíná chovat nevhodně. To je nejlepší způsob, jak ho naučit sebekontrole.
3. Formujte jeho pozitivní chování tím, že budete ignorovat projevy, které mají pouze upoutat vaši pozornost.
4. Mluvte se svým dítětem o tom, co od něj očekáváte. Věnujte dětem dostatek času hovorem o životních hodnotách a pravidlech chování a o tom, proč jsou tyto hodnoty a pravidla důležité.
5. Předcházejte problémům dřív než se objeví. Většina problémů se objevuje jako důsledek jistého podnětu nebo narážky. Chápání těchto podnětů vám umožní vyhnout se situacím, které spouštějí nevhodné chování.
6. Když je porušeno jasně stanovené pravidlo nebo jsou překročeny dané meze, ať úmyslně, nebo omylem, měl by okamžitě následovat vhodný trest, resp. napomenutí, domluva, opatření. Buďte důslední a udělejte přesně to, co jste řekli, že uděláte.
7. Když musíte trestat, zajistěte, aby trest byl přiměřený porušení pravidla nebo nevhodnému
chování (trest má odpovídat přečinu) - aby byl jen jeden!
8. Využívejte celou širokou paletu disciplinárních metod, např.:
A. Napomenutí. To je první prostředek, který musí rodiče využít a používá se velmi často. Kritika vašeho dítěte má být vyvážená. Přehnané obviňování vytváří větší pocit viny a studu než je nezbytné, aby dítě mělo vůli se změnit. Pokud ho však nenapomenete vůbec, narušíte jeho
odpovědnost a podlomíte jeho vůli se změnit.
B. Metoda přirozených důsledků. To je strategie, kdy dítě necháte, aby zakusilo logické důsledky svého nevhodného chování a tak si uvědomilo, proč je důležité dodržovat určité pravidlo. Například dítě, které se loudá, když ho popoháníme, aby stihlo školní autobus, necháme jít jednou do školy pěšky a vysvětlovat učitelce, proč přišlo pozdě. (Pozor: Metoda přirozených důsledků vsak může být někdy nevhodná nebo dokonce nebezpečná, třeba kdybyste s ní chtěli svou ratolest naučit nepřebíhat přes silnici nebo hrát si s ohněm).
C. Odchod do ústraní. Pošlete své dítě na krátkou dobu (jednu minutu za každý rok dítěte) do
kouta nebo na místo, kde nemá žádné podněty, tato metoda může být účinná, i když se děti
chovají nevhodně na veřejnosti.
D. Odejmutí nějakého práva:. Když jsou dětí už příliš staré na to, aby je rodiče mohli poslat do
kouta, většinou jim za trest něco zakážou. Nejlépe funguje zákaz televize, videoher nebo
telefonování. Dávejte si pozor, abyste svému dítěti nezakázali něco, co může být důležité pro
jeho vývoj. Například je lepší posunout mu na určitý čas o něco dopředu dobu odchodu do
postele než zakázat mu několikadenní školní výlet.
E. Opakování správného chování, tato metoda se často doporučuje, chceme-lí dosáhnout
rychlé změny chování. Když vaše dítě udělá něco nevhodného, musí nejméně desetkrát nebo po dobu až dvaceti minut opakovat danou situaci
správným způsobem.
F. Bodovací systém. U chronických problémů doporučuje většina psychologů použít systém, v
němž mohou děti za jasně definované pozitivní chování získávat body. Tyto body je potom možné "vyměnit" za okamžitou nebo později předanou odměnu. Nevhodné chování má za následek odečítání bodů.

(převzato z www.ppp.hodonin.eu)

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male