ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V letošním školním roce máme zapsáno 84 dětí.

Ve třídě Berušek učí p. uč. Božena Cupalová, Anna Reichmannová a školní asistent Michaela Procházková.

Ve třídě Motýlků učí p. uč. Martina Břinková, Karla Hoffová a asistent pedagoga Irena Vajčnerová.

Ve třídě Rybiček učí p. uč. Zuzana Grmolcová, Hana Horáková a asistent pedagoga Gabriela Knoflíčková.

Ve třídě Sluníček učí p. uč. Hana Hašlíková, Petra Trávníčková a asistent pedagoga Veronika Šalšová.


 
 
 
 

Pasování předškoláků

Ve čtvrtek 22. června se z dětí ze třídy Sluníček stali indiáni a vydali se na stezku, která byla zakončená pasováním na školáky.

Děkujeme Obecnímu úřadu, Zuzaně Vindišové, Martinu Tůmovi, Františku Vindišovi a Evě Drápalové za sponzorské dary, které věnovali předškolákům.


 

Mladí čtenáři

V pondělí nás navštívila paní ředitelka z Městské knihovny v Kyjově. Pochválila děti za jejich čtenářské deníčky a poděkovala našim "čtecím babičkám a dědečkovi" a paní Hanáčkové z knihovny v Hovoranech, která nám pohádky do deníčků chystala. Děti se pochlubily svými výtvory, které budou brzy zdobit chodbu knihovny. Nakonec byly děti pasovány na čtenáře. Tento projekt se dětem moc líbil a chtěli bychom v něm pokračovat i příští školní rok.

Zároveň děkujeme Obecnímu úřadu v Hovoranech za dárky, které nám věnovali. Poděkování patří také paní Hanáčkové z Místní knihovny, která se s námi na projektu podílela.


 
 
 
 
 

Knihovna

V pondělí 5. června se třída Sluníček vydala na každoroční návštěvu do knihovny. U vchodu nás tradičně uvítala paní knihovnice a pozvala nás dál. Některé děti zde byly poprvé, a tak se déle rozkoukávaly. Nejdříve děti plnily různé úkoly a odpovídaly na otázky, později si mohly všechny knihy prohlédnout a pokusit se je podle písmen vrátit zpět na své místo. Děti vše zvládly a odnesly si nejen sladkou odměnu, ale také mnoho nových vědomostí.


 
 
 
 
 
 

S myslivcem do přírody

Ve čtvrtek 1. 6. se v Mš uskutečnil projektový den S myslivcem do přírody.

Děti se seznámily se životem zvířat volně žijících u nás a učily se poznávat znaky některých stromů.

 


 
 
 
 
 
 

Hledání pokladu

31.5. se vydaly děti ze všech tříd na dobrodružnou cestu za pokladem.
Cestou plnily úkoly - poznávaly rostliny, stromy, keře..
Zazpívaly si a zahrály  pohybové hry, pozorovaly lupami hmyz..
Objevily bažanty a zajíce, určovaly směry cest, řešily hádanky..
A nakonec je čekal sladký poklad!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESÍDKA

V neděli 21. května se uskutečnila besídka "Řemesla na dědině" v místní sokolovně věnovaná maminkám k jejich svátku.

https://www.youtube.com/watch?v=s4gQwKGvE1k


 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOVÝ DEN

V pondělí 17.4. se vydaly děti ze tříd Motýlků a Berušek do Ekocentra Trkmanka (Velké Pavlovice).

Paní učitelky spolu s lektorkami vybraly výukový program "Ježek".

Blízké setkání s ježkem bělobřichým zanechalo v dětech nezapomenutelný zážitek. Lektorky si spolu s dětmi řekly něco o jeho rozmanitém životě, i když se to na první pohled moc nezdá.

Ježek ukrývá spoustu zajímavostí, které si děti prozkoumaly. Povídaly si o životě ježka, o jeho přirozeném prostředí a o tom, čím se živí. Dozvěděly se, jak se ježek brání před nebezpečím a jak ho můžeme ochraňovat my. Ježečka Elišku si odvážné děti mohly pohladit, pochovat, nakrmit a prohlédnout si jeho obydlí. Také si vyrobily Elišku z papíru a vlny.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZEUM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČERVENÁ KARKULKA

V úterý 4.4. shlédly děti hudební pohádku "Červená Karkulka", kterou jim zahrál soubor Musica animae.

Před pohádkou si všichni spolu zazpívali a řekli, co všechno může být červené.

Potom následovala pohádka a nakonec se děti dozvěděly, jak se zachovat v nebezpečných situacích.


 
 
 
 
 
 

KARNEVAL

Ve středu 15.2. se konal pro děti z MŠ KARNEVAL v tělocvičně ZŠ.

Nejprve se představily všechny masky, potom děti plnily zábavné sportovní disciplíny.

Nakonec si děti zatancovaly a ve školce na ně čekala medaile s odměnou.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNOČNÍ NADÍLKA

I přes vysokou nemocnost dětí se uskutečnila vánoční nadílka ve školce.

Za dárky děti poděkovaly a zazpívaly vánoční koledy.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

MIKULÁŠ

V pondělí 5. 12. přišel do naší školky Mikuláš, čert a andělé.

Děti jim zazpívaly písničky, řekly básničky a některé slíbily, že se polepší.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOOHLÉDNUTÍ - PODZIM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnost světel

Ve čtvrtek 3. 11. proběhla v naší mateřské škole akce pro rodiče s dětmi "Slavnost světel".

Děti spolu s rodiči nejprve pohrabali listí v parku a pak se vydali na tajemnou stezku po okolí školky. 

Za splnění všech úkolů na ně čekala odměna.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvězdná obloha

Ve středu 5. 10. se děti ze tříd Sluníček a Rybiček vydaly v rámci projektového dne do Hvězdárny ve Ždánicích.

Nejprve zhlédly promítanou pohádku. Potom se seznámily s teleskopy a pozorovaly s nimi oblohu.

Dozvěděly se spoustu nových a zajímavých informací o souhvězdích, planetách a celém vesmíru.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Projektový den v MŠ

Ve středu 21. 9. se z dětí ze tříd Rybiček a Sluníček stali projektanti a kutilové.

Pod vedením odborníků z DIPOT EDU se v první části seznámily s projektováním staveb a na toto téma s nimi diskutovaly a stavbu podle plánu postavily z papírových cihliček.

V druhé části si malí kutilové vyzkoušeli čtyři činnosti s reálným nářadím - smirkování, zatloukání, šroubování, řezání. 

Výsledkem všeho snažení byla budka pro ptáčky.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

K vodě s rybářem

V pátek 16.9. 2022 jsme se s dětmi vypravili na projektový den K vodě s rybářem.

U rybníka byly děti přivítány troubením na lesní roh. Děti se seznámily s živočichy, kteří žijí ve vodě, u vody i v lese.

Poté se děti rozdělily do skupin a plnily různé úkoly. Na konci je čekala sladká odměna a velká pochvala.

Děti si odnesly hodně nových poznatků o životě u vody i v ní.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V letošním roce máme 4. třídy. Děti jsou zařazeny podle věku do třídy Berušek, Motýlků, Rybiček a Sluníček.


 
 
 
 

Fotogalerie MŠ

připravujeme

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male