SKANZEN STRÁŽNICE

V úterý 26. března se vydaly starší děti na edukační program do Skanzenu Strážnice pod názvem "Fašanky, fašanky, Velká noc ide".

Program byl zaměřený na tradiční fašankové a velikonoční zvyky a obyčeje ze Slovácka od masopustu, období předvelikonočního půstu až k radostnému prožití velikonočních svátků. 

Součástí programu byla ukázka tradičních obchůzek, pokrmů připravovaných v období masopustu, půstu i Velikonoc, nebo výroba kraslic a pomlázek.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP VČELY

V pátek jsme se s dětmi z celé školky těšili na včeličky.
Pan Roblík, včelař z Újezdu u Brna, si pro nás připravil workshop o včelkách.
Děti se při něm dověděly, jak včely a jejich společenství žije a vypadá. Prozkoumaly včelí úl a mohly si vykoušet  včelařské vybavení.
Prohlédly si také včelí plástve, potěžkaly si včelí vosk a mohly pozorovat živé včely přímo v proskleném "včelotěsném" insektáriu.
Kdo chtěl, mohl se zúčastnit ochutnávky medu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

V úterý 19.3. shlédly děti hudební představení "Perníková chaloupka".


 
 
 
 
 
 
 
 

Stezka předškoláků

V rámci celoročního projektu "Předškoláci spolu" jsme s dětmi vyrazili do přírody po stopách lesní zvěře.

Děti cestou plnily různé úkoly. Aby dostály pokladu, který na ně čekal na konci stezky, bylo nutné nejdříve rozluštit hádanku.

Všem se to nakonec podařilo a tak se mohly odměnit za své úsilí.

 
 
 
 

Karneval

V pondělí 12.2. se konal pro děti z MŠ KARNEVAL v tělocvičně ZŠ.

Nejprve se představily všechny masky, potom děti plnily zábavné sportovní disciplíny.

Nakonec si děti zatancovaly a ve školce na ně čekala odměna.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKULÁŠ A VÁNOČNÍ NADÍLKA


 
 
 
 
 
 
 

DIVADLO

Ve středu 18. 10.  navštívilo naši školku divadlo Matýsek a přivezlo pohádku "Tajemství staré skříně".


 
 
 
 
 
 

DRAKIÁDA

Ve čtvrtek 12.10. jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali odpoledne plné aktivit.

Děti si přinesly draky, které s rodiči doma vyrobily. Draci nám tak vyzdobili na plot školní zahrady.

Pak už na děti čekala podzimní stezka po okolí MŠ, na které plnily zábavné aktivity.

Po splnění všech úkolů čekala děti sladká odměna, pečené brambory a teplý čaj.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLKA V POHYBU

Předškoláky v pondělí 2. října opět navštívil pan trenér Tomáš. Na začátku jim pověděl něco o správném dýchání a protahování.

Při úvodní hře se pořádně protáhly. Poté plnily sportovní disciplíny v týmech. Na závěr se děti vydýchaly a relaxovaly.

Trénink pod vedením trenéra se jim moc líbil a už se těší na příště.


 
 
 
 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V letošním školním roce máme zapsáno 84 dětí.

Ve třídě Berušek učí p. uč. Božena Cupalová, Anna Reichmannová a školní asistent Michaela Procházková.

Ve třídě Motýlků učí p. uč. Martina Břinková, Karla Hoffová a asistent pedagoga Irena Vajčnerová.

Ve třídě Rybiček učí p. uč. Zuzana Grmolcová, Hana Horáková a asistent pedagoga Gabriela Knoflíčková.

Ve třídě Sluníček učí p. uč. Hana Hašlíková, Petra Trávníčková a asistent pedagoga Veronika Šalšová.


 
 
 
 

Pasování předškoláků

Ve čtvrtek 22. června se z dětí ze třídy Sluníček stali indiáni a vydali se na stezku, která byla zakončená pasováním na školáky.

Děkujeme Obecnímu úřadu, Zuzaně Vindišové, Martinu Tůmovi, Františku Vindišovi a Evě Drápalové za sponzorské dary, které věnovali předškolákům.


 

Mladí čtenáři

V pondělí nás navštívila paní ředitelka z Městské knihovny v Kyjově. Pochválila děti za jejich čtenářské deníčky a poděkovala našim "čtecím babičkám a dědečkovi" a paní Hanáčkové z knihovny v Hovoranech, která nám pohádky do deníčků chystala. Děti se pochlubily svými výtvory, které budou brzy zdobit chodbu knihovny. Nakonec byly děti pasovány na čtenáře. Tento projekt se dětem moc líbil a chtěli bychom v něm pokračovat i příští školní rok.

Zároveň děkujeme Obecnímu úřadu v Hovoranech za dárky, které nám věnovali. Poděkování patří také paní Hanáčkové z Místní knihovny, která se s námi na projektu podílela.


 
 
 
 
 

Knihovna

V pondělí 5. června se třída Sluníček vydala na každoroční návštěvu do knihovny. U vchodu nás tradičně uvítala paní knihovnice a pozvala nás dál. Některé děti zde byly poprvé, a tak se déle rozkoukávaly. Nejdříve děti plnily různé úkoly a odpovídaly na otázky, později si mohly všechny knihy prohlédnout a pokusit se je podle písmen vrátit zpět na své místo. Děti vše zvládly a odnesly si nejen sladkou odměnu, ale také mnoho nových vědomostí.


 
 
 
 
 
 

S myslivcem do přírody

Ve čtvrtek 1. 6. se v Mš uskutečnil projektový den S myslivcem do přírody.

Děti se seznámily se životem zvířat volně žijících u nás a učily se poznávat znaky některých stromů.

 


 
 
 
 
 
 

Hledání pokladu

31.5. se vydaly děti ze všech tříd na dobrodružnou cestu za pokladem.
Cestou plnily úkoly - poznávaly rostliny, stromy, keře..
Zazpívaly si a zahrály  pohybové hry, pozorovaly lupami hmyz..
Objevily bažanty a zajíce, určovaly směry cest, řešily hádanky..
A nakonec je čekal sladký poklad!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESÍDKA

V neděli 21. května se uskutečnila besídka "Řemesla na dědině" v místní sokolovně věnovaná maminkám k jejich svátku.

https://www.youtube.com/watch?v=s4gQwKGvE1k


 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOVÝ DEN

V pondělí 17.4. se vydaly děti ze tříd Motýlků a Berušek do Ekocentra Trkmanka (Velké Pavlovice).

Paní učitelky spolu s lektorkami vybraly výukový program "Ježek".

Blízké setkání s ježkem bělobřichým zanechalo v dětech nezapomenutelný zážitek. Lektorky si spolu s dětmi řekly něco o jeho rozmanitém životě, i když se to na první pohled moc nezdá.

Ježek ukrývá spoustu zajímavostí, které si děti prozkoumaly. Povídaly si o životě ježka, o jeho přirozeném prostředí a o tom, čím se živí. Dozvěděly se, jak se ježek brání před nebezpečím a jak ho můžeme ochraňovat my. Ježečka Elišku si odvážné děti mohly pohladit, pochovat, nakrmit a prohlédnout si jeho obydlí. Také si vyrobily Elišku z papíru a vlny.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZEUM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČERVENÁ KARKULKA

V úterý 4.4. shlédly děti hudební pohádku "Červená Karkulka", kterou jim zahrál soubor Musica animae.

Před pohádkou si všichni spolu zazpívali a řekli, co všechno může být červené.

Potom následovala pohádka a nakonec se děti dozvěděly, jak se zachovat v nebezpečných situacích.


 
 
 
 
 
 

KARNEVAL

Ve středu 15.2. se konal pro děti z MŠ KARNEVAL v tělocvičně ZŠ.

Nejprve se představily všechny masky, potom děti plnily zábavné sportovní disciplíny.

Nakonec si děti zatancovaly a ve školce na ně čekala medaile s odměnou.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNOČNÍ NADÍLKA

I přes vysokou nemocnost dětí se uskutečnila vánoční nadílka ve školce.

Za dárky děti poděkovaly a zazpívaly vánoční koledy.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

MIKULÁŠ

V pondělí 5. 12. přišel do naší školky Mikuláš, čert a andělé.

Děti jim zazpívaly písničky, řekly básničky a některé slíbily, že se polepší.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOOHLÉDNUTÍ - PODZIM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnost světel

Ve čtvrtek 3. 11. proběhla v naší mateřské škole akce pro rodiče s dětmi "Slavnost světel".

Děti spolu s rodiči nejprve pohrabali listí v parku a pak se vydali na tajemnou stezku po okolí školky. 

Za splnění všech úkolů na ně čekala odměna.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvězdná obloha

Ve středu 5. 10. se děti ze tříd Sluníček a Rybiček vydaly v rámci projektového dne do Hvězdárny ve Ždánicích.

Nejprve zhlédly promítanou pohádku. Potom se seznámily s teleskopy a pozorovaly s nimi oblohu.

Dozvěděly se spoustu nových a zajímavých informací o souhvězdích, planetách a celém vesmíru.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Projektový den v MŠ

Ve středu 21. 9. se z dětí ze tříd Rybiček a Sluníček stali projektanti a kutilové.

Pod vedením odborníků z DIPOT EDU se v první části seznámily s projektováním staveb a na toto téma s nimi diskutovaly a stavbu podle plánu postavily z papírových cihliček.

V druhé části si malí kutilové vyzkoušeli čtyři činnosti s reálným nářadím - smirkování, zatloukání, šroubování, řezání. 

Výsledkem všeho snažení byla budka pro ptáčky.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

K vodě s rybářem

V pátek 16.9. 2022 jsme se s dětmi vypravili na projektový den K vodě s rybářem.

U rybníka byly děti přivítány troubením na lesní roh. Děti se seznámily s živočichy, kteří žijí ve vodě, u vody i v lese.

Poté se děti rozdělily do skupin a plnily různé úkoly. Na konci je čekala sladká odměna a velká pochvala.

Děti si odnesly hodně nových poznatků o životě u vody i v ní.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V letošním roce máme 4. třídy. Děti jsou zařazeny podle věku do třídy Berušek, Motýlků, Rybiček a Sluníček.


 
 
 
 

Fotogalerie MŠ

připravujeme

Kontaktujte nás

zshovorany(zav)email.cz

+420 518 375 241

+420 518 375 101

ŠJ +420 518 375 136

ŠD +420 518 326 975

Logo_opvk_male