iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ÚNOR


2. 2. Pololetní prázdniny


5. - 9. 2. Jarní prázdniny


3. 3. 24. Společenský ples v Čejkovicích


Logo_opvk_male

Doprava na společenský ples

Doprava na ples:

 18.45         1. autobus Hovorany (všechny zastávky) – Čejkovice

 18.30         2. autobus Karlín, Terezín, Čejč – Čejkovice

 19.30        1. autobus Hovorany (všechny zastávky) – Čejkovice

                  2. autobus Čejč – Čejkovice

 Doprava z plesu:

 1.00           1. autobus Čejkovice – Čejč, Hovorany (popřípadě Karlín, Terezín)

 2.00           1. autobus Čejkovice - Hovorany

                  2. autobus Čejkovice – Čejč (popřípadě Karlín, Terezín)

 3.10           1. autobus Čejkovice - Hovorany

                  2. autobus Čejkovice – Čejč (Karlín, Terezín)

Nácvik polonézy

Již od podzimu 16 párů žáků 8. a 9. ročníku nacvičuje slavnostní předtančení na 24. společenský ples, který se bude konat 3. března 2018 v Čejkovicích.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

Rodilí mluvčí

Vánoční koncert školního sboru v hudebně

Poslední vyučovací den před vánočními prázdninami zpříjemnilo žákům i pracovníkům školy vystoupení školního pěveckého sboru, který nás svátečně naladil svými koledami a vánočními písněmi. Svým potleskem jsme odměnili nejen ty, kteří nám krásně zazpívali, ale i ty, kteří předvedli svůj talent při hře na hudební nástroje.

Dsc01321Dsc01325

Dsc01327Dsc01328

Dsc01329Dsc01332

Dsc01336Dsc01339

Slavnostní předání Slabikářů prvňáčkům

Ve středu 20. prosince se žáci první třídy dočkali Slabikáře. Aby ho získali, museli na stanovištích, kde je zkoušeli jejich starší spolužáci plnit úkoly. Přes první písmenka a slabiky se dostali ke čtení slov i vět. V čítárně starší spolužáci ukázali, jaké jsou jejich oblíbené knihy a na konec slavnostně předali Slabikář. Děti odcházely z čítárny nejen s ním, ale i s medailí a úsměvem na tváři.

P1160538P1160542

P1160543P1160544

P1160549P1160550

P1160558P1160563

P1160570P1160572

P1160574P1160575

P1160578P1160580

P1160581P1160583

P1160586P1160587

P1160591P1160593

Vánoční koncert a výstava

Čas čekání na vytoužené Vánoce a vánoční prázdniny nám zpříjemnili v pátek 15. prosince žáci školy koncertem školního pěveckého sboru. Původně jsme ho naplánovali do hudebny školy, ale pěvecký sbor se tak rozrostl, že se nám na malé pódium v hudebně nevešel. A tak jsme všechny uvítali v hovoranské sokolovně. Sólisté, sbor 2. stupně i celý školní sbor zazpíval celou řadu známých i méně známých koled a krásných písniček se zimní a vánoční tematikou. Po koncertě si spokojení návštěvníci ještě prohlédli vánoční výstavu, kde obdivovali spoustu pěkných zimních i vánočních výrobků a výkresů.

Video najdete na adrese .... www.youtube.com/watch?v=GrYqHPSqQ3M

Dsc01274Dsc01275

Dsc01276Dsc01278

Dsc01279Dsc01280

Dsc01283Dsc01286

Dsc01287Dsc01289

Dsc01296Dsc01300

Dsc01303Dsc01304

Dsc01316Dsc01317

P1160482P1160484

P1160486P1160492

P1160494P1160495

P1160503P1160504

P1160508P1160509

P1160527P1160529

Celoškolní projekt Den naruby

Ve středu 13. prosince opět po roce proběhl na naší škole celoškolní projekt Den naruby.

A proč den naruby? Nevyučovali totiž učitelé, ale na učitele si zahráli žáci 9. ročníku. Ve dvojicích (a dvou trojicích) odučili jednu, popřípadě dvě vyučovací hodiny. Všichni deváťáci se snažili a pro většinu to byla určitě cenná zkušenost. Všichni za svou snahu získali certifikát „Hodinový učitel“.

dojmy žáků 9. ročníku

Co tě napadlo, když ses dozvěděl, že budeš vyučovat jinou třídu?

 • ze začátku jsem si říkala, že to bude v pohodě, ale až došlo na učení, „měla jsem nervy“
 • „ježiš“, to bude trapas
 • jako první mě napadlo, že tam něco spletu, že mě přemůže nervozita; zároveň jsem se ale těšila a byla jsem ráda, že budu mít novou zkušenost
 • že by to mohla být zábava
 • napadlo mě, že bych nechtěl dostat předmět, který mi nejde nebo mě nebaví
 • měl jsem dobrý pocit, ale později jsem začal být nervózní
 • byla jsem nadšená
 • než jsem se dozvěděla, jaký předmět a kterou třídu budu učit, byla jsem nervózní a bála jsem se toho; když jsem se dozvěděla, že budu učit výtvarku, tak už to bylo lepší
 • zajímalo mě, koho budu učit a s kým
 • že to bude špatné
 • že jim to učivo nebudu umět vysvětlit

 Co pro tebe bylo při výuce nejobtížnější?

 • něco vysvětlit
 • nejobtížnější bylo, když se na mě všichni dívali
 • abych něco nespletl nebo nezapomněl
 • mluvit nahlas
 • zjistit si jména žáků, mluvit, vysvětlovat
 • vysvětlit třídě, co mají dělat, aby to všichni pochopili
 • nic, vše bylo v pohodě
 • nejobtížnější bylo, že jsme museli celou dobu mluvit jen anglicky a nemohli jsme jim nic říct česky
 • abych pořád mluvil, aby nebylo dlouho ticho
 • dohodnout se s kamarádkou, se kterou jsem učila
 • tréma
 • udržet je, aby byli potichu a nekřičeli
 • překřičet hlučné děti
 • komunikovat se žáky

 Jak reagovali žáci ve třídě, ve které jsi učil?

 • dobře, byli v klidu a hodní
 • byli aktivní, hlásili se
 • spolupracovali, ale byli trochu pomalí, i když to bylo možná tím, že nejsem zvyklá učit mladší děti
 • moc nemluvili
 • spíše si z toho dělali srandu a byli divocí
 • na začátku unaveně, ale pak to bylo lepší
 • myslím, že se jim vyučování líbilo
 • byli rádi, líbilo se jim to, dokonce chtěli, abychom je učili více předmětů

 Zaskočilo tě něco při výuce?

 • když jsme řekly, jestli si chtějí hrát nějakou hru, byly nadšení
 • ani ne tak při výuce jako při přípravě, uvědomila jsem si, kolik materiálu si musí naši učitelé připravit
 • hodina uběhla celkem rychle
 • třídě, kterou jsem dostal, se říká, že je nejzlobivější, ale mně přišli v pohodě
 • když mně docházely nápady, ale vyřešil jsem to
 • zaskočilo mě, jak rychle a bystře dokázali odpovědět a jak všichni pozorně poslouchali
 • zaskočilo mě, jak rychle pracovali a jak byli hluční
 • překvapilo mě, že děti byly velmi rychlé
 • někteří žáci psali velmi pomalu

 Jaké jsou tvé celkové dojmy z výuky?

 • asi nechci víckrát učit, jednou mi to stačilo
 • byla to určitě dobrá zkušenost a jsem rád, že jsem si mohl zkusit, jaké to mají učitelé při našich hodinách
 • mé celkové dojmy jsou skvělé, moc jsem si to užila, jsem ráda za novou zkušenost
 • bylo to super
 • klidně bych si to zopakoval, bylo to fajn
 • bylo to fajn, ale nechtěl bych učit víckrát
 • nic moc, neměly jsme to promyšlené, jak jsme si myslely
 • hezká zkušenost, ráda bych si to zkusila znovu
 • den naruby se mi líbil, protože jsem zjistila, jaké je to být učitelkou
 • celkově se mi tento nápad líbí; viděli jsme, jaké to je, když žáci nespolupracují nebo zlobí; uvědomili jsme si, že to pro učitele není zrovna snadné
 • pozitivní
 • líbilo se mi učit v té třídě, kterou jsem učila

 A jak hodnotili výuku „nových učitelů“ jejich žáci?

1. třída

 • Děvčata z deváté třídy si vzorně připravila výuku matematiky. Formou her, soutěží a zábavných hádanek zopakovala probrané učivo. Děti byly po celou dobu soustředěné a perfektně spolupracovaly, za což byly odměňovány nálepkou s oříškem. Zahájení hodiny a její průběh, závěr a hodnocení předvedly dívky deváté třídy zajímavým způsobem. Děti se těší, že až budou druháky, přijdou je opět učit jejich starší spolužáci.

2. třída

 • Ve druhé třídě proběhl „den naruby“ čtvrtou vyučovací hodinu v tělesné výchově. Děti byly z výuky starších žáků jakožto učitelů velmi nadšené. Tuto hodinu si všichni užili, byla zajímavá a živá. Už se těšíme na příští rok!

3. třída

 • v tělocviku se mi líbila vybíjená, v matematice hra horolezci
 • v matematice se mi líbilo bludiště
 • na tělocviku se mi líbilo, že jsme skoro celou hodinu hráli „vybiku“
 • líbilo se mně, jak jsme byli ve skupinách a dělali jsme ty kartičky na násobení
 • líbilo se mi, jak jsme hráli vybíjenou v tělocviku, nelíbilo se mi, jak říkali rychle příklady
 • líbilo se mi, že byli moc hodní, škoda, že nejsou učitelé

4. třída

 • Výuka se dětem líbila. Bylo to pro ně něco nového. Nejvíce se dětem líbilo, že holky rozdávaly samé jedničky, byly zábavné a hrály s dětmi hry. Jediné negativum bylo, že holky mluvily potichu.

5. třída

 • měly to pěkně připravené, ale někdy bylo vidět, že nejsou učitelky; jinak to byla pěkná hodina, na konci jsme dostali bonbóny
 • mohli jsme hrát více her
 • všechno se mi líbilo
 • měly tam chybky, ale jinak dobrý
 • hodně jsme psali do sešitu
 • chtěla bych, aby tady byli alespoň dvakrát ročně
 • líbilo se mi, že jsme psali na tabuli příklady a dělali jsme různá cvičení v učebnici
 • holky byly hodné

6. A

 • líbilo se mi, že jsme hráli hry
 • vysvětlovali to docela dobře, měli i pár aktivit, byla i sranda, opravovali chyby; nelíbilo se mi, že byli takoví tiší
 • nelíbilo se mi, že jsme museli doplňovat pracovní listy a líbilo se mi, že jsme na konci hodiny dostali bonbóny za snahu
 • chtělo by to pomalejší tempo a mluvit víc nahlas, ale jinak to byla sranda a aktivity byly super
 • líbilo se mi, jak se k nám chovali, byla sranda
 • v zeměpise mě bavilo, jak jsme dostali lístečky a řadili jsme se do skupin; v češtině mě bavilo úplně všechno
 • byli na nás hodní a čekali, až všichni dopíšeme
 • líbilo se mi, že si na nás udělali čas a připravili si různé aktivity a hry

6.B

 • všechno se mi líbilo, netěším se, až to budu muset dělat já
 • hodně se mi to líbilo; nejvíc se mi líbila hodina Vv; bylo to strašně zábavné, lehké, ale kázeň nebyla skoro žádná
 • moc se mi to líbilo, mělo by to být dvakrát za měsíc
 • všechny hodiny se mi docela líbily; v ORv se mi líbila hra, kterou jsme hráli; Vv se mi hodně moc líbila; zeměpis mě docela bavil; deváťákům to šlo, asi by mohli být učitelé
 • bylo to super, moc jsem se nasmál
 • v ORv se mi nejvíc líbila hra s kartičkami; ve Vv byla skvělá 3. válka solná mezi několika stranami, trochu víc by se měl srovnat pořádek
 • líbily se mně krátké zápisy, v zeměpise se mně líbila prezentace
 • ve Vv byl dobrý nápad sypat na obrázek sůl; v zeměpise se mně líbilo, jak jsme psali jenom něco z tabule, bylo dobré, že si uklidnili třídu; ORv měli také moc pěkně připravené, dobré byly ty napsané věty, jak bychom se zachovali

7. třída

 • líbilo se mi všechno, jenom to, co bylo napsané na tabuli, nešlo přečíst
 • líbilo se mi, že jsme dostali na konci bonbón
 • matika se mi líbila, protože jsme tam dostávali bonbóny, byla tam zábava; čeština se mi líbila, že byli hodní, hezky to vysvětlovali a dostali jsme taky bonbón
 • mohli by být trochu víc aktivní
 • všichni byli hodnější než normálně, takže fajn
 • líbilo se mi to, bylo to profesionální
 • bylo to dobrý, věděli, o čem mluví
 • líbilo se mi, že měli vlastní definice a postupy
 • matematika se mi líbila, ale měli to uspořádané trochu jinak, než jsme byli zvyklí; čeština se mi také líbila, nemám co dodat
 • mohli bychom to mívat víckrát ročně
 • bylo to super, chtěla bych takové hodiny častěji; nevím, jestli bych se i já tak odvážně postavila před třídu, dokonce jsme se něco naučili
 • bylo to mega dobré, dokonce jsme se i zasmáli
 • v matematice pěkně vysvětlili učivo; v češtině se mi líbilo, že mluvili srozumitelně

8. třída

 • byly to super hodiny, ve fyzice se mi líbilo, že jsme mohli získat malou jedničku
 • mohli by víc mluvit
 • ve fyzice to měly dobře vymyšlené a bylo to zábavné
 • víc se mi líbila fyzika, protože jsme hráli hry, ale matematika také nebyla špatná
 • včerejší den naruby se mi líbil; první vysvětlení látky v matematice bylo trochu zmatené, ale po opakovaném vysvětlení jsme látku pochopili; fyzika proběhla v klidu a myslím, že to bylo dobré zopakování učiva před testem
 • bylo to super, protože když vysvětlovali nové učivo, všichni říkali, že to chápou, ale nechápali
 • den naruby byl povedený; nejprve jsme měli matematiku s Michalem Hradňanským a Samem Jungem, kteří nás učili vytýkat před závorkou. Další hodinu jsme měli fyziku s Natkou Michtovou a Aničkou Maradovou. Celou hodinu jsme opakovali staré učivo a za odměnu dostávali bonbóny; podle mě to naši „učitelé“ zvládli na jedničku s hvězdičkou
 • v hodině matematiky jsem toho z jejich vysvětlení moc nepochopil, ale líbilo se mi, že se toho nebáli

 Dsc_0664Dsc_0671

Dsc_0674Dsc_0684

Dsc_0691P1160314

P1160322P1160323

P1160334P1160338

P1160339P1160359

P1160371P1160378

P1160384P1160395

P1160403P1160413

P1160414P1160429

P1160430P1160431

 

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

Od pondělí 25.12.2017 do úterý 2.1. 2018 bude mateřská škola uzavřena.

Provoz bude znovu zahájen ve středu 3.1.2018.

Divadélko pro školy z Hradce Králové

V úterý 5. prosince děti z MŠ a žáci 1. stupně ZŠ zhlédli představení Bajky pana Ezopa, které si pro nás připravili herci z Hradce Králové. Divadelní představení se skládalo z několika bajek, kterými nás provázel sám Ezop. Z každé bajky vyplývalo ponaučení a celkově tedy mělo toto představení výchovný podtext.  Pro všechny bylo toto představení velkým zážitkem, neboť bylo zábavné, velmi poutavé a děti byly často vtaženy do děje představení. Pro žáky 2. stupně pak bylo připraveno představení na dvě vyučovací hodiny, které mělo název Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Krátkými scénkami herci přiblížili žákům známá i méně známá díla španělské literatury. Jejich podání bylo velmi vtipné a všichni jsme se dobře bavili, něco málo jsme se také přiučili. Mnohé zážitky si z představení odnesou především ti žáci, kteří byli do děje přímo zapojeni.

V ten samý den navštívil naše žáky také Mikuláš s anděly a čertem.

P1160111P1160117

P1160120P1160121

P1160126P1160131

P1160136P1160141

P1160145P1160147

P1160169_2P1160198_2

P1160215_2P1160234_2

P1160240_2P1160247_2

Adventní dílničky pro děti i rodiče v družině

P1160295P1160305

P1160296P1160297

P1160298P1160299

P1160301P1160303

P1160306P1160309P1160308