iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ZÁŘÍ

 

1. 9.  Slavnostní zahájení nového školního roku


2. 9.  Mezitřídní programy 1. a 5. třída, 6. a 9. třída


5. 9.  Adaptační program Krok Kyjov - 6. třída


12. 9.  Zapojení do 10. ročníku Recyklohraní


14. 9.  Zahájení výuky náboženství


20. 9.  Exkurze do firmy Automotive LISI Čejč - 9. ročník


21. 9.  Společná schůze rodičů, třídní schůzky - přednáška p. Karla Opravila - od 16.30 v hudebně školy


23. 9.  EXPO - DYŇO - výstava výrobků z dýní - od 17 hodin před Obecním úřadem


29. 9.  Beseda s olympionikem Radkem Juškou - skokanem do dálky

Logo_opvk_male

EXPO-DYŇO 2016

V pátek 23. září před Obecním úřadem v Hovoranech byla zahájena tradiční výstava výrobků z dýní.
Tak jako každý rok jsme ocenili všechny originální nápady. číst dál

Logopedická depistáž

V úterý 4. října v 8.00 přijede do mateřské školky na pravidelnou konzultaci odborný logoped Mgr. Alena Horáková. Přiveďte děti s vadami řeči do školky a podepište ve třídě souhlas s vyšetřením. číst dál

Adaptační program 6. třídy

V pondělí 5. září proběhl pod vedením Občanského sdružení Krok adaptační program pro žáky
6. ročníku. Na 2. stupeň k nám přicházejí noví žáci z okolních obcí a adaptační program slouží k tomu, aby se žáci vzájemně co nejlépe poznali. Formou her a povídání se děti učily toleranci a vzájemnému... číst dál

Mezitřídní program mezi 6. a 9. třídou

V pátek 2. září proběhl mezitřídní program mezi žáky 6. a 9. ročníku. Žáci byli rozděleni do smíšených skupin. Během dvou vyučovacích hodin provedli deváťáci šesťáky po celém areálu školy, ukázali jim jednotlivé třídy, odborné učebny, dílny, tělocvičnu, kanceláře, školní jídelnu apod. V hudebně... číst dál

Informační leták k zabránění přenosu žloutenky

Základní informace o prevenci přenosu žloutenky v Jihomoravské kraji zde číst dál

Slavnostní zahájení nového školního roku

Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok.
Pro 21 prvňáčků to byl jejich první den ve škole. číst dál

Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 5. až 9. ročníku

Požadavky na sešity  ... číst dál

Slavnostní zakončení školního roku

Ve čtvrtek proběhlo v hudebně ZŠ slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 9. ročníku.  Žákům byly předány odměny za olympiády a soutěže, v nichž dosáhli pěkných umístění. Hezké prázdniny popřál žákům i pracovníkům školy pan starosta. číst dál

Sportovní den 2. stupně

Žáci 2. stupně se letos utkali v několika atletických disciplínách, ve vybíjené a fotbale se svými vrstevníky v Čejkovicích. Souboje byly vyrovnané, někteří naši žáci byli velmi úspěšní, odnesli si i několik diplomů a sladkou odměnu. číst dál

Sportovní den 1. stupně

Žáci 1. stupně letos přijeli závodit za svými vrstevníky do Čejkovic.
Přes velké teploty mnozí dokázali ve svých disciplínách zvítězit. číst dál

Třeťáci na návštěvě v obecní knihovně

20. června 2016 navštívili třeťáci obecní knihovnu v Hovoranech.
Knihovnice, paní Ivana Hanáčková, si pro žáky tentokrát připravila besedu na téma „Detektivky“.
Nejdříve přečetla úryvek z knihy Příběhy inspektora Kopřivy, poté s žáky krátce pohovořila o literární postavě Sherlocka Holmese a o... číst dál

Exkurze do elektráren

Žáci 9. a 8. ročníku se 16. června zúčastnili exkurze na téma „Energie“.
První návštěva vedla do JE (jaderná elektrárna) Dukovany. V informačním centru se jim věnovali pracovníci centra a seznámili je s principem výroby el. energie v jaderné elektrárně a dalšími zajímavostmi související... číst dál

Plavání

V letošním školním roce probíhal plavecký výcvik v měsících březen - červen v Ratíškovicích. Výcviku se účastnili žáci 2. a 3. třídy. Některé děti základní plavecké dovednosti teprve získávali, jiné si své plavecké dovednosti rozvíjely a vylepšovaly je. Druháci po celou dobu výcviku získávali za... číst dál

Den dětí s armádou

Žáci 4. a 5. třídy se 3. 6. 2016 zúčastnili oslav Dne dětí v kasárnách Dědice ve Vyškově. Pro děti byl připraven pestrý program. Děti si zastřílely ze vzduchovky a samopalu, vyzkoušely různé překážky a průlezky, podívaly se na výcvik služebních psů a koní. Část programu byla věnována i... číst dál

Výlet dětí z mateřské školky

Na letošní výlet se školka vypravila do Dinoparku ve Vyškově.
Výlet se vydařil a všichni jsme si ho pěkně užili. číst dál

Koncert – Jumping Drums

K svátku dětí 1. června jsme pozvali bubenickou skupinu Jumping Drums z Olomouce. Děti se zábavnou forma seznámily se vznikem bicích nástrojů. Tři bubeníci předvedli své umění v technicky náročných a zvukově atraktivních skladbách. Někteří z žáků si vyzkoušeli hru na africké bubny –tykony a žáci... číst dál

Školní akademie - Rok na vsi

Pro letošní akademii jsme zvolili téma Rok na vsi. Naším cílem bylo nejen zavzpomínat na tradice a akce během celého roku, ale také všechny návštěvníky pobavit. A to se právě objevilo v podtitulku naší akademie – Tradice tradičně i netradičně.
A tak v neděli 29. května sledoval do posledního... číst dál

Den s Karlem IV.

14. května uplynulo 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. V naší škole jsme si toto výročí připomněli projektovým dnem nazvaným Den s Karlem IV. Vyučující se ve svých předmětech věnovali této historické postavě nebo alespoň době 14. století, ve kterém tento panovník žil... číst dál

Legendy V + W

Žáci 2. stupně zhlédli představení Legendy V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla. Odborný výklad o historii Osvobozeného divadla byl doplněn krátkými humornými ukázkami z nejslavnějších her, v nichž byly přiblíženy nejzásadnější okamžiky ze života a kariéry Jiřího Voskovce a Jana Wericha... číst dál

Africká pohádka

Letos k nám opět zavítali velmi oblíbení herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Dětem mateřské školky a žákům 1. stupně zahráli AFRICKOU POHÁDKU aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Emila Holuba. Kombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat vtáhlo mnohé děti do... číst dál

Exkurze do Kovosteelu

V rámci oslav „Den Země“ se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili 29. dubna exkurze ve Starém Městě v Kovosteelu. Pro děti byl připraven velmi lákavý a zajímavý program.
Při vstupu žáci dostali ekoolympijskou kartu, do které bylo zaznamenáno, zda splnili či nesplnili dané úkoly. Např. – správné... číst dál

Poznávací exkurze do Vídně

26. dubna se žáci 2. stupně zúčastnili poznávací exkurze do Vídně. I přes nepříznivou předpověď počasí jsme měli krásný slunečný den. Po příjezdu do Vídně jsme si prohlédli historické centrum, viděli jsme například obě muzea na Náměstí Marie Terezie, Hofburg, Dóm sv. Štěpána, Vídeňskou operu... číst dál

Den otevřených dveří ve školce

V neděli 24. dubna  proběhl ve naší školce Den otevřených dveří. Po krátkém programu dětí v jednotlivých třídách si děti se svými rodiči společně vytvořily jarní dekorace a dárečky maminkám. číst dál

Cyklus přednášek Čas proměn

22. dubna 2016 se žáci od 5. do 9. třídy zúčastnili přednášek zaměřených na prevenci a informovanost v oblasti dospívaní, sexuality, vztahů mezi muži a ženami a užívání internetu.
5. třída – „Z housenky motýlem“ – přechod z dětství do dospívání, dodržování hygieny, komunikace s rodiči.
6... číst dál

Bylinková zahrádka

U příležitosti Dne Země žáci 5. třídy proměnili záhonek u školy na bylinkovou zahrádku. Zahrádka nám bude nejen pro potěchu oka, ale bylinky využijeme i ve školní kuchyňce. číst dál

Zdravá výživa

Žáci 5. třídy si v pracovních činnostech vyzkoušeli připravit zdravou, chutnou a veselou svačinku. Jak se jim to povedlo? Posuďte sami. číst dál

Zápis do MŠ

19. dubna proběhl ve školce zápis nových dětí na školní rok 2016/2017.
K zápisu přišlo se svými rodiči 17 dětí. číst dál

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím

V pátek 15. dubna 2016 k nám již tradičně zavítali lektoři z jazykové školy. Amber a Mark pochází z Velké Británie a pro žáky od 3. do 8. ročníku si připravili výuku na různá témata. Zaměřili se zejména na konverzační stránku, aby měli žáci možnost co nejvíce jazyk aktivně používat. Kromě... číst dál

Projekt VČELA

V letošním roce se shodou okolností sešel náš školní projekt VČELA s oslavami 90. výročí založení
Včelařského spolku pro Hovorany a okolí. Připojili jsme se k oslavám tohoto výročí a připravili jsme na sokolovně výstavu prací našich žáků a koncert pěveckého sboru.
Na výstavě prezentovaly... číst dál

Etické dílny na 1. stupni

Začátkem března proběhly pro žáky 1. stupně Etické dílny.
Prvňáci si povídali o nebezpečných situacích, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat a doporučovaly jim správná, nejvhodnější řešení. Celá beseda probíhala formou her a diskuse, kdy děti měly možnost navrhnout vlastní řešení... číst dál

Divadélko v MŠ

V pátek 11. března jsme spolu s dětmi z mateřské školy z Čejče zhlédli veselé zpívání a vyprávění od tetin Klotyldy a Matyldy pod názvem Zpívání o jaru. číst dál

Den s armádou

V úterý 16. února do naší školy zavítali profesionální vojáci z Vyškova, kde sídlí Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Šlo o program Ministerstva obrany ČR pro žáky 5. – 9. ročníku v rámci projektu POKOS – příprava občanů k obraně státu.
     Žáci se zábavnou formou seznámili se současným... číst dál

Dětský karneval MŠ

V pondělí 15.února se konal v mateřské škole KARNEVAL. Děti se předvedly v nejrůznějších maskách. Užily si spoustu veselých soutěží a  nechyběl ani společný tanec "Ouky kouky", kterým karneval zakončily. číst dál

Veselé zoubky

Ve středu 24. 2. navštívila 1. třídu skupina z prodejny DM drogerie Hodonín s preventivním programem „Veselé zoubky“. S dětmi si povídali, jak se správně starat o své zoubky, jak často navštěvovat zubního lékaře. Děti si vyzkoušely na velké maketě zubů, jak správně si čistit zuby a starat se o... číst dál

22. společenský ples

V sobotu 13. února jsme se opět sešli v Čejkovicích na 22. společenském plese. Na úvod 12 párů žáků 8. a 9. ročníku předvedlo svou polonézu, poté si žáci zatančili se svými rodiči sólo. Sešli se zde i bývalí žáci, kteří zavzpomínali na svá vystoupení. Podle ohlasů přítomných se všichni dobře... číst dál

Zábavná přednáška o ovoci a zelenině

Pro žáky 1. stupně byla v pátek 12. února 2016 připravena poučně-zábavná beseda s maskotem Citrónem v rámci projektu Ovoce do škol, do kterého je naše škola zapojena.
Žáci se dozvěděli o příznivých účincích některých druhů ovoce a zeleniny na lidský organismus, zasoutěžili si o drobné odměny.
... číst dál

Beseda se spisovatelem

V pondělí 8. února 2016 přijel na besedu s žáky 1. stupně mladý spisovatel Jan Opatřil. Žákům představil sérii svých knih o kapříkovi Metlíkovi.
Pohovořil o hlavních hrdinech, následovalo autorské čtení, diskuse s autorem a autogramiáda. číst dál

Nácvik polonézy

Dvanáct párů žáků 8. a 9. ročníku dokončuje nácvik polonézy.
Výsledek svého snažení předvedou v sobotu 13. února na 22. společenském plese. číst dál

Zápis do první třídy

Ve středu 20. ledna jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky se svými rodiči.
Každý si odnesl za své předvedené výkony drobné dárečky. číst dál

Fyzika hrou

Ve čtvrtek 14. ledna navštívili zájemci z řad žáků 8. a 9. ročníku Střední školu strojírenskou a elektrotechnickou v Brně a Zetor Gallery.
Ve škole se názornou a hravou formou seznámili s fyzikálními pokusy. Po krátkém vysvětlení všech pokusů si sami vyzkoušeli např. autodráhu na ruční pohon... číst dál

Dějepisný projekt 6. ročníku - PYRAMIDY

Šesťáci mohli v rámci dějepisného učiva o starověkém Egyptu vyrobit z libovolného materiálu pyramidu. Této možnosti využilo 15 žáků. Pracovali s papírem, špejlemi, krabičkami od zápalek, se stavebnicí, modelovací hmotou apod. Největší pyramidou nás v předvánočním čase potěšil Dominik Šůrek... číst dál

Světové stavby

V tomto školním roce jsme získali dotaci z projektu EU směřovanému k rozvoji technických dovedností žáků ve výuce. V rámci tohoto projektu byla školní dílna vybavena novým nářadím. Součástí projektu bylo vytvořit s žáky výrobky s využitím tohoto nářadí a použitím technické dokumentace.
Žákyně... číst dál

Cestovatelská beseda manželů Márových

Na poslední předvánoční den jsme pozvali do naší školy manžele Márovi z Přerova, kteří přijeli i se svým postiženým synem Jirkou. Z jejich nabídky besed jsme vybrali téma Afrika. Při projekci krásných barevných fotografií jsme s nimi „procestovali“ čtyři jihoafrické země: JAR, Namibii, Botswanu... číst dál

Vánoční koncert a výstava

V pátek 18. prosince jsme všem, kteří přišli do školy, zpříjemnili čekání na Vánoce výstavou prací našich žáků a vánočním koncertem školního sboru. číst dál

Beseda o Armádě České republiky

V pátek 4. prosince jsme se dověděli, co je hlavním úkolem armády, jak se stát vojákem z povolání, jaké přijímací zkoušky čekají na uchazeče o studium na vojenských středních i vysokých školách.
Poznali jsme druhy vojsk, výzbroj a výstroj vojáků i vojenské hodnosti. Seznámili jsme se s účastí... číst dál

Pasování prvňáčků na čtenáře

2. prosinec byl pro prvňáčky z naší školy výjimečný. V knihovně naší školy proběhlo pasování dětí z 1. třídy na čtenáře. Děti se dostaly přes první písmenka a slabiky ke čtení slov a vět, a proto si zasloužily dostat svou první knihu „Slabikář“. Nic netušící děti dostaly ráno čtenářské karty a... číst dál

Mikulášska nadílka v MŠ

V pátek 4. prosince k nám do školky přišel Mikuláš se svou družinou číst dál

Mikulášská nadílka

DEN NARUBY - hodnocení

Dojmy žáků 9. ročníku
Co tě napadlo, když ses dozvěděl, že budeš vyučovat jinou třídu?
Dostala jsem strach, že něco pokazím. Byl jsem překvapen. Že to bude sranda. Těšila jsem se, ale byla jsem i nervózní. Budu muset něco vymýšlet. Že to nezvládnu. Komu jako prvnímu dám poznámku nebo koho... číst dál

Den naruby

Ve čtvrtek 26. listopadu proběhl na naší škole celoškolní projekt „DEN NARUBY“. A proč den naruby? Nevyučovali totiž učitelé, ale učitelskou profesi si vyzkoušeli žáci 9. ročníku. Ve skupinách odučili jednu, popřípadě dvě vyučovací hodiny. Mile nás překvapilo, že žádný „deváťák“ to nevzdal a... číst dál

Uspávání zahrady v MŠ a návštěva u hasičů.

V listopadu jsme ještě s rodiči a děti z mateřské školky uspali naši zahradu a v rámci tématu PROFESE jsme navštívili místní hasiče. číst dál

Listopadové akce pro děti v MŠ

Na listopad jsme pro děti připravili tyto akce:
-          kouzelnické představení
-          divadlo Copak čápy asi trápí
-          Za lesníky do lesa číst dál

První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně

V pondělí 16. listopadu naše prvňáčky navštívila zdravotní sestra ze „Záchranné služby Hodonín“. Prvňáčky seznámila se základními pravidly první pomoci. Na pomoc si přivezla medvědího kamaráda, kterého jsme společně správně ošetřili. Naučili se ošetřit krvácení, zlomeniny, popáleniny a základy... číst dál

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA 25. října – 1. listopadu

Poslední říjnový týden strávilo 40 žáků sedmého až devátého ročníku se čtyřmi učitelkami naší školy na jazykově-poznávacím zájezdu v Londýně. Po dlouhé cestě přes republiku a státy západní Evropy je čekal noční přejezd trajektem z francouzského Calais do anglického Doveru.
Celé pondělí bylo... číst dál

Exkurze - Slovanské hradiště v Mikulčicích

Žáci 7. ročníku prožili na velkomoravském hradišti v Mikulčicích v pátek 23. října den s archeologem a skupinou kmenového svazu Styrke. Byli rozděleni do čtyř skupin a přemísťovali se na různá stanoviště. Vyslechli si výklad o historii Velké Moravy, prohlédli si multimediální expozici nad... číst dál

Dopravní výchova

V měsíci říjnu v rámci projektu „Péťa potřebuje pomoc“ navštívil třetí a čtvrtý ročník  dopravní policista pan Malý, který děti seznámil se všemi různými dopravními situacemi na silnici. Policista dětem předvedl a vysvětlil např. ruční signalizaci na křižovatce při výpadku proudu (nefungující... číst dál

Výukový program Červeného kříže

13. 10. bylo devátému a čtvrtému ročníku dopřáno vyzkoušet si vlastnoručně 1. pomoc při autonehodě, masáž srdce, ošetřit otevřenou zlomeninu, řeznou ránu a přenos raněného. Výuka probíhala v tělocvičně, kde se střídaly skupiny žáků na jednotlivých stanovištích pod odborným dohledem pracovníků... číst dál

S lesníkem do lesa

V pátek 9. října se děti ze školky s lesníkem a myslivcem vypravily do lesa.
Dozvěděly se, kdo je myslivec a kdo lesník. Co dělají a jak pečují o les a zvířata. číst dál

Do lesa a s lesníkem

8. října se 4. třída zúčastnila exkurze s výukovým programem „Do lesa s lesníkem“, kterou pořádala nadace „Dřevo pro život“ v hovoranském lese. Celé dopoledne se děti vzdělávaly u jednotlivých stanovišť: Zalesňování a semenářství, Výchova mladých porostů, Vyznačování těžeb v probírkách... číst dál

Nabídka zájmových kroužků

Nabídka kroužků na školní rok 2015 - 2016 zde číst dál

Přemyslovská knížata na českém trůnu - dějepisný výukový program

Ve čtvrtek 24. září zažili naši žáci dějepis jinak. Naši školu navštívili herci umělecké agentury Pernštejni se svým historickým výukovým programem „Přemyslovská knížata na českém trůnu“. Oblečeni do dobových kostýmů seznamovali žáky formou krátkých hraných scének s počátky našich dějin... číst dál

EXPO - DYŇO

V pátek 25. září se uskutečnila v prostorách Obecního úřadu Hovorany tradiční výstava dýní a strašáků. Součástí výstavy bylo také vyhodnocení soutěže o největší dýni. I když nám letos nepřálo počasí a úroda byla menší, opět byly k vidění zajímavé nápady dětí a maminek. V letošním roce se... číst dál

Adaptační program pro žáky 6. ročníku

18. a 25. září proběhl pod vedením Mgr. Jiřího Hilčera adaptační program pro žáky
6. ročníku. V 6. ročníku vzniká nový třídní kolektiv, na 2. stupeň k nám přichází noví žáci z okolních obcí. Adaptační program slouží k tomu, aby se žáci vzájemně co nejlépe poznali
a sžili se s novým... číst dál

Adaptační program 6. ročníku s 9. ročníkem

Ve čtvrtek 3. září proběhl adaptační program žáků 6. ročníku, které měli po dobu dvou vyučovacích hodin na starosti nejstarší žáci na druhém stupni – deváťáci. Přechod z prvního stupně nemusí být pro žáky jednoduchý. Přicházejí noví spolužáci, učitelé a pro některé je to dokonce přechod na úplně... číst dál

Adaptační program 1. a 5. třídy

Společný den prvňáčků a páťáků se uskutečnil ve čtvrtek 3. září. Každý prvňáček měl k sobě svého pomocníka „páťáka“, který s ním trávil celý den. Páťáci si s malými kamarády nejdříve povídali, hráli si, pracovali s nimi na zadaných úkolech, provedli je po škole a nakonec pro ně páťáci připravili... číst dál

Úspěch našeho žáka

V předposledním prázdninovém víkendu náš žák Lukáš Koutný ze 6. třídy reprezentoval Českou republiku na mistrovství Evropy v závodech motokár ve třídách ROTAX Micromax a ROTAX Minimax v rakouském sportovním středisku SPEEDWORLD v městečku Bruck an der Leitha u Vídně.
Spolu s dalším jezdcem z... číst dál

Slavnostní zahájení nového roku

V úterý 1. září jsme na školním hřišti slavnostně zahájili nový školní rok. Přivítali jsme hlavně 22 nových prvňáčků, které doprovodili jejich rodiče. číst dál

Koncert s Petrem Bende

Děkujeme dětem našeho pěveckého sboru i rodičům, kteří se zúčastnili koncertu Petra Bendeho 22.8. 2015. Fotky najdete ... zde číst dál

Slavnostní zakončení školního roku

Poslední školní den proběhlo v hudebně ZŠ slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 9. ročníku.  Žákům byly předány odměny za olympiády a soutěže, v nichž dosáhli pěkných umístění. Hezké prázdniny popřál  žákům i učitelům pan starosta. číst dál

Tajemství louky

Pátek 26.června 2015 patřilo pobytu v přírodě. Pracovníci CHKO Bílé Karpaty připravili pro naše žáky        1. stupně program s názvem Tajemství louky. Uskutečnil se v rekreační oblasti Lučina. Na šesti stanovištích děti poznávaly rostliny a živočichy luk našeho okolí a učily se, jak je třeba se... číst dál

Sportovní den 2. stupně

Pasování předškoláků

Ve středu 25. června proběhlo slavnostní pasování předškoláků na prvňáčky.
Program dne: -   slavnostní svačina
-          prvňáčci se představují
-          slavnostní pasování s předáváním dárků
-          soutěže
-          zmrzlina
-          malování na obličej
-          volná zábava... číst dál

Sportovní den 1. stupně

V pondělí 22. 6. 2015 se uskutečnil sportovní den 1. stupně v Hovoranech.
Kromě žáků naší školy si přijeli již tradičně zasportovat žáci ze ZŠ Čejkovice a ZŠ Čejč.
Žáci soutěžili v atletických disciplínách (skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 50 metrů, štafeta) na venkovním hřišti... číst dál

Výlet dětí z mateřské školky

Děti ze školky na výletě v KOVOZOO ve Starém Městě. číst dál

Exkurze do elektráren

Žáci 9. ročníku se zúčastnili 4. června exkurze na téma „Energie“.
První návštěva vedla do PVE (přečerpávací vodní elektrárna) Dalešice, kde jim byla objasněna technologie výroby elektrické energie v této elektrárně a systém spolupráce elektráren při provozu. Měli také jedinečnou možnost projít... číst dál

Návštěva místní knihovny - pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 5. června 2015 navštívili prvňáčci a druháci hovoranskou obecní knihovnu.
Žáky 1. třídy paní knihovnice pasovala na čtenáře. Součástí byl také složený slib čtenáře, který žáci stvrdili svým podpisem. S sebou si odnesli čtenářský pas a drobné odměny.
Prvňáci se na Obecním úřadě... číst dál

Na paloučku v lese

Děti z mateřské školy připravily maminkám k svátku besídku ,,Na paloučku v lese.“ číst dál

Školní výlet MŠ

Na čtvrtek 11. června jsme pro děti zajistili školní výlet do KOVOZOO ve Starém Městě.
 Odjezd z MŠ v 8 hodin. Celodenní strava je pro děti zajištěna.
Připravte dětem batůžky s nápojem a nějakou dobrotou pro dobrou náladu.
Předpokládaný návrat do školky je ve 14.30.
Cena za vstupné a autobus... číst dál

Beseda s paní Irenou Ivičičovou

16. dubna 1945 osvobodila Rudá armáda Hovorany a druhá světová válka tak pro tuto obec skončila. 8. května 2015 jsme si připomněli 70. výročí od skončení této války v Evropě.
K tomuto výročí jsme ve škole uspořádali pro osmáky a deváťáky besedu nad knihou HOVORANY V DOBĚ PROTEKTORÁTU, kterou... číst dál

Sportovně - branný den

Ve čtvrtek 7. května proběhl na naší škole sportovně-branný den. Začal ráno cvičným požárním poplachem, při kterém si žáci opět vyzkoušeli, jak rychle by se dokázali v případě ohrožení ze školy evakuovat.
Pak byli žáci 1. stupně rozděleni do smíšených skupin, stejně tak i žáci 6. - 8. ročníku... číst dál

Úspěch v matematické soutěži

Mezinárodní matematická soutěž Pangea probíhá v 17 evropských zemích od Portugalska po Norsko a jejím cílem je porovnání úspěšnosti studentů v řešení matematických problémů. V kategorii žáků 6. tříd soutěžilo 4 407 žáků a letos se zúčastnila i naše škola. Za Jihomoravský kraj  naše žákyně Blanka... číst dál

Klub maminek a dětí

V měsíci květnu zahajuje již tradičně naše mateřská škola v Hovoranech Klub maminek a dětí.
Klub je určen nově zapsaným dětem na školní rok 2015/16. Zveme maminky a jejich děti aby se přišli seznámit s prostředím a hračkami které je tady od září čekají.
Klub bude probíhat v těchto dnech. V... číst dál

Zápis dětí do MŠ

Ve středu 1. dubna 2015 proběhl v MŠ v Hovoranech zápis nových dětí. číst dál

Tetiny v ZOO

Před Velikonocemi jsme spolu s dětmi z MŠ z Čejče zhlédli divadlo Tetiny v ZOO. číst dál

Den otevřených dveří

V neděli 29. března se otevřely dveře naší školy pro všechny návštěvníky, kteří si přišli nejen prohlédnout, co je ve škole pěkného a nového, ale také si vybrat z nabídky velikonočních dílniček.
A k dívání i poslouchání toho bylo opravdu hodně. Slavnostní zahájení celé akce bylo v hudebně... číst dál

Jak jste to myslel, pane Shakespeare?

Pro žáky 2. stupně připravili herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové představení s názvem „Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“, kterým přitažlivou formou doplnili učivo literatury. Odborný výklad doplnili ukázkami slavných Shakespearových divadelních her i jeho básnické tvorby. Do svého... číst dál

Pohádka ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmana

18. 3. zhlédli žáci 1. stupně a děti z MŠ divadelní představení „Pohádka ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmana“. Celé herecké vystoupení formou zábavy a humoru bylo zaměřeno na výchovu dětí. Vodník, mlynář, Anička a malý vodníček ukazovali názorné situace, ve kterých dobro zvítězilo nad... číst dál

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Hovorany
oznamuje rodičům dětí, kteří chtějí své děti přihlásit na rok 2015/2016 do MŠ,
že zápis se uskuteční ve středu 1. dubna 2015 od 8 do 14 hodin v budově MŠ.
Zápis se týká i dětí, které nastoupí během školního roku.
Rodiče přinesou rodný... číst dál

Dojmy z plesu

Bylo to kouzelné
Celá příprava na ples od první zkoušky až po celé finále byla to nejlepší z celé devítky nebo spíš to nejlepší za celých devět let. Už den před před polonézou jsem nemohl usnout díky tomu, že na genrerálce nám to moc nevyšlo. Bylo jasné, že v Čejkovicích záleží, aby to bylo... číst dál

21. společenský ples

V sobotu 14. února proběhl již 21. společenský ples. Atmosféra na plese byla slavnostní a všichni se určitě dobře bavili. číst dál

Zápis dětí do 1. třídy

Ve středu 4. února přišly děti se svými rodiči k zápisu do 1. třídy. Předvedly své dovednosti a za to si odnesly malé dárky, které jim mají tento den připomínat. číst dál

Kuchař v naší školní jídelně

V naší školní jídelně jsme v pondělí 26.ledna uvítali šéfkuchaře ze Zlína, který zastupoval firmu LA-Food s. r. o. S pomocí našich kuchařek připravil netradiční oběd, cibulovou krémovou polévku a lasagne bolognese. Všechny děti byly mile překvapeny, když jim oběd servíroval pan kuchař a přál jim... číst dál

Nácvik polonézy

Po několika měsících nácviku žáci 8. a 9. tříd dopilovávají svou polonézu, kterou předvedou na 21. společenské plese 14. února. číst dál

Předškoláci v 1. třídě

V úterý 27. ledna naši předškoláci navštívili své kamarády v 1. třídě a moc se jim tam líbilo. číst dál

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku proběhl od pondělí 12.1. do pátku 16.1. 2015 v Karlově v Jeseníkách. Z důvodu malého počtu žáků jsme se pro letošní rok spojili se ZŠ Šardice a kurz uspořádali společně. Zdá se, že si všichni spolupráci pochvalovali.
Areál Ski Karlov skýtal nejen dostatek sněhu na... číst dál

Akce pro předškoláky

V úterý 13. ledna 2015 v 15.00 přijede do naší školky Mgr. Taptičová z pedagogicko-psychologické poradny,  s přednáškou o školní zralosti dětí.
Nenechte si ujít tuto zajímavou akci, kterou naše školka pořádá pro všechny rodiče. 
Bližší informace se dozvíte ve... číst dál

Vánoční koncert a výstava

Pěvecký sbor školy zpříjemnil předvánoční čas vánočním koncertem. Součástí byla výstava prací našich žáků s vánoční a zimní tématikou. číst dál

DEN NARUBY - A jak hodnotili výuku „nových učitelů“ jejich žáci?

1. třída
Čtvrteční den byl pro žáky 1. třídy velmi zajímavý. Paní učitelky se žáky procvičovaly český jazyk a matematiku. Po celou dobu byly děti hodnoceny a dostávaly razítka, nálepky a na závěr hodiny je děvčata odměnila sladkostí. Paní učitelky si hodinu perfektně připravily.

2. třída
... číst dál

DEN NARUBY - dojmy žáků 9. ročníku

Co tě napadlo, když ses dozvěděl, že budeš vyučovat jinou třídu?
že budu ten den chybět že to bude hračka a sranda, ale nebyla těšil jsem se že to bude asi těžké, ale alespoň si vyzkouším, jaké to je vyděsila jsem se, ale postupně všechny obavy zmizely začal jsem přemýšlet, co všechno budeme... číst dál

Mikulášská nadílka

I naši školu nemohl vynechat Mikuláš se svou družinou, všem andělé přinesli drobný dárek a nezbedné si čert označil, aby je poznal, až se bude vracet zpět do pekla. číst dál

Den naruby

Ve čtvrtek 4. prosince si deváťáci ve skupinkách vyzkoušeli učit své mladší spolužáky. číst dál

Lidská těla

Ve čtvrtek 27. 11. navštívili deváťáci a osmáci výstavu BODIES REVEALED / ODHALENÁ TĚLA v Brně. Žáci si prohlédli kolekci skutečných celých lidských těl a jednotlivých orgánů uchovávaných prostřednictvím unikátní konzervační metody. Výstava je rozdělena do 9 částí, které obsahují jedinečné... číst dál

Mobilní planetárium

Všichni naši žáci se v úterý 25. listopadu zúčastnili zábavně vzdělávacího programu, který populární formou žákům přiblížil poznatky z astronomie a přírodních věd. Mobilní planetárium je velká nafukovací kopule - kino, ve kterém se promítaly filmy s 3D efekty, v leže, jako když si člověk lehne... číst dál

Větrníkový den

Naše škola se 21. listopadu připojila k Evropskému dni pro nemocné cystickou fibrózou pod názvem „Větrníkový den“.  Cílem akce je upozornit na závažné a nevyléčitelné onemocnění postihující dýchací a trávicí ústrojí, kdy nemocným se poněkud poeticky říká „slané děti“.  Proč je ovšem tématem... číst dál

Péče o pleť

V rámci zdravého životního stylu proběhly 11. a 20. listopadu přednášky s kosmetičkou a vizážistkou paní Mgr. Kamilou Brázdovou, ve kterých žákyně 6. – 9. ročníku získaly informace v oblasti hygieny pleti: základní péče o pleť, řešení problémů s akné,  správný výběr kosmetických prostředků a... číst dál

Velkomoravský den s archeologem a skupinou Styrke

Žáci 7. a 8. ročníku navštívili v rámci hodin dějepisu Slovanské hradiště v Mikulčicích, prohlédli si moderní expozici věnující se stavu velkomoravského hradiště v 9. století, viděli modely velkomoravských kostelů, ukázky šperků i způsob raně středověkého pohřbívání.
I přes nepřízeň počasí... číst dál

Do lesa s lesníkem

V úterý 14. října se v Hovoranském lese konala akce „Do lesa s lesníkem“, kterou pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci s lesními pedagogy z různých lesních společností a o.s. Pro přírodu a myslivost Šardice. Akce se zúčastnili žáci ze 4. a 5. třídy. Během dopoledne se žáci seznámili s... číst dál

Exkurze - Pavilon Anthropos a Hvězdárna a planetárium v Brně

Žáci 5. a 6. ročníku navštívili Pavilon Anthropos, ve kterém si za výkladu průvodce prohlíželi dioramata znázorňující prostředí i život paleolitických lovců a sběračů. Mohli zde také obdivovat repliku nejstarší keramické sošky - Věstonické venuše nebo si prohlédnout rekonstrukci lidského obydlí... číst dál

Adaptační program pro žáky 6. ročníku

9. října a 3. listopadu proběhl pod vedením Mgr. Jiřího Hilčera adaptační program pro žáky 6. ročníku. V 6. ročníku vzniká nový třídní kolektiv, na 2. stupeň k nám přichází noví žáci z okolních obcí. Je proto nutné, aby se žáci vzájemně co nejlépe poznali a sžili se s novým prostředím. Žáci se... číst dál

Recyklace hrou

V rámci zapojení do 7. ročníku Recyklohraní do naší školy zavítal výjezdní program tohoto projektu.
Žáci se zde zábavnější formou dozvěděli o významu a podstatě sběru odpadu a jeho následné recyklace. Ve skupinkách určovali, co vše lze z elektrospotřebičů recyklovat a na co se recyklovaný... číst dál

Divadelní přestavení pro děti z MŠ a 1. třídu

Žáci 1. ročníku spolu s MŠ zhlédli divadelní představení „ Najdi kličku, Ciferníčku… aneb Hodinářská pohádka“. Hlavní postavou byl dobrý a poctivý hodinář Ciferníček. Z pohádky vyplynulo ponaučení, že na světě musí být řád, jinak by byl zmatek, a to nejen v pohádkách. Příběh plný písniček se... číst dál

Podzimní inspirace

Podzim je velmi dekorativní roční období. Prostory školy tak ozdobily žákovské práce s podzimními motivy - na chodbách září dýně, padají listy, stromy se chvějí ve větru, sbírají se hrozny, vlaštovky odlétají do teplých krajin. číst dál

Fotografování dětí z MŠ

V pátek 10. října v 9.30 se budou děti jednotlivě fotografovat.
Sadu fotek s vánoční tématikou si můžete později zakoupit nebo fotky po prohlédnutí vrátit.
Je vhodné děti obléci do světlejších barev, vyvarovat se sytě červené a obrázků na tričkách, aby snímek vynikl. číst dál

O perníkové chaloupce

1. října děti z MŠ shlédly hudební pohádku O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. číst dál

KROUŽEK KERAMIKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Kroužek začíná pro první skupinu dětí ve středu 8. října 2014 v 13 hodin a to vždy jednou za 14 dní. Probíhat bude v měsících říjnu, listopadu, prosinci a lednu. Pro druhou skupinu dětí začne v únoru 2015. Je určen nejstarším dětem, které se po krátkém odpočinku budou věnovat jednoduchým... číst dál

EXPO - DYŇO 2014

I když letošní úroda dýní byla menší a v době konání naší výstavy intezivně probíhalo vinobraní sešlo se na tradiční výstavě spoustu zajímavých a originálních výrobků z dyní i přírodních materiálů. číst dál

Adaptační program mezi 6. a 9. ročníkem

Ve středu 3. září proběhl adaptační program žáků 6. ročníku ve spolupráci se žáky tříd 9. A a 9. B. Přechod na 2. stupeň základní školy nemusí být pro žáky jednoduchý. Přicházejí noví spolužáci, učitelé a pro některé je to dokonce přechod na úplně novou školu.  Deváťáci se snažili šesťákům... číst dál

Adaptační program mezi 1. a 5. třídou

Ve středu 3. září za prvňáčky naší školy přišli žáci 5. třídy. Každý prvňáček měl mít k sobě pomocníka – páťáka, ale vzhledem k vyššímu počtu dětí v 1. třídě, se u některého páťáka objevili dva prvňáci. Všichni spolu strávili celý den. Páťáci si s malými kamarády zahráli soutěž „Kufr“, společně... číst dál

Slavnostní zahájení nového školního roku

V pondělí 1. září jsme v hudebně školy zahájili nový školní rok a přivítali jsme 24 prvňáčků. číst dál

Požadavky na sešity

V přiloženém souboru najdete požadované sešity
a pomůcky pro žáky 2. stupně.

Děkujeme.

Pdf soubor .... zde číst dál

Slavnostní zakončení školního roku

Poslední školní den proběhlo v hudebně školy slavnostní zakončení školního roku. Byli oceněni nejlepší žáci a také jsme se rozloučili s deváťáky. číst dál

Rozloučení se školáky

Poohlednutí za akcemi v MŠ

Den dětí a Pirátská plavba číst dál

Sportovní den 2. stupně

Tradiční sportovní klání mezi našimi žáky a žáky ZŠ Čejkovic proběhlo ve středu 25. června na novém sportovním areálu čejkovické školy. číst dál

Sportovní den 1. stupně

Stejně jako vloni se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili sportovního dne v Čejkovicích. Kromě žáků naší a čejkovické školy přijeli sportovat také žáci ze Starého Poddvorova. Žáci, včetně prvňáčků, nejprve soutěžili ve skoku dalekém, hodu krikeťákem, běhu na 50 metrů, poté družstva 2.- 5. tříd... číst dál

Prezentace dopravní výchovy

Poprvé v letošním školním roce navštívili naši školu žáci devátého ročníku ze ZŠ Šardice, kteří si připravili pro žáky prvního stupně a 6. ročníku prezentaci na téma „Dopravní výchova“. Žáci měli připravenou prezentaci, praktické úkoly a soutěže pro děti. Nejšikovnější děti byly oceněny drobnými... číst dál

Pasování prvňáků na čtenáře

V pátek 20. června navštívili žáci 1. třídy místní obecní knihovnu. Každý z žáků přečetl krátký úryvek z knihy Lumpíček a Rošťanda. Následně byli všichni paní knihovnicí pasováni na čtenáře, složili slavnostní slib čtenáře, který stvrdili svým podpisem. Na závěr obdrželi čestný průkaz čtenáře a... číst dál

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Ve čtvrtek 19. června přišli letošní předškoláci na druhou návštěvu do 1. třídy. Tentokrát se podívali, jak žáci pracují v hodinách českého jazyka a matematiky a sami se do těchto aktivit zapojili. Poslechli si, jak prvňáci zvládají čtení. číst dál

Výuka plavání

V letošním školním roce od dubna do června probíhal na bazéně v Ratíškovicích plavecký výcvik žáků  2. – 4. ročníku. Děti získaly základní plavecké dovednosti, některé si dokázaly své schopnosti natolik vylepšit, že se velmi rády zúčastnily plaveckých závodů. Ti nejlepší žáci si vybojovali ... číst dál

Beseda s pamětníkem

Ve čtvrtek 29. května přijal naše pozvání pan Pavel Hubačka z Dolních Bojanovic, který je pamětníkem 50. let minulého století. Žákům osmého a devátého ročníku vyprávěl o svých životních osudech, s citovým pohnutím se vracel i k těm nejnepříjemnějším okamžikům. Narodil se 18. května roku 1925 a... číst dál

Den dětí

Den dětí jsme oslavili sportovním zápolením na školním hřišti. číst dál

U rybníka

Děti se vypravily k rybníku poznávat místní rostliny a zvířata. číst dál

Školní akademie aneb vysílá Televizní studio Hovorany

Sluníčko svítilo na cestu všem, kteří se přišli podívat v neděli 23. května na školní akademii. Letošní akademii jsme pojali jakožto vysílání „Televizního studia Hovorany“; jednotlivá vystoupení proto připomínala typické televizní pořady (večerníček, dětské pořady,  zpravodajství, zábavné... číst dál

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím

V úterý 13. května  2014 k nám již podruhé v tomto roce zavítali rodilí mluvčí z Velké Británie. Výuku v jednotlivých třídách začali lektoři tím, že se představili a sdělili několik informací o sobě a o svém domově. Následovala konverzace na různá témata (cestování, záliby, zvířata, škola... číst dál

Klub maminek a dětí

Klub maminek a dětí

V měsíci květnu zahajuje již tradičně naše mateřská škola v Hovoranech Klub maminek a dětí.
Klub je určen nově zapsaným dětem na školní rok 2014/15.
Zveme maminky a jejich děti, aby se přišli seznámit s prostředím a hračkami, které je tady od září čekají.
Klub bude... číst dál

Informace pro rodiče dětí v mateřské školky

Fotografování dětí
V úterý 20. května v 10 hodin se budou děti s celou třídou fotografovat. Předškoláci se budou jednotlivě fotografovat také na tablo.

DEN DĚTÍ
V pondělí 2. června v 9. 30 oslavíme ve školce ,,Den dětí.“
Pro děti budou přichystány na školním hřišti různé sportovní hry a... číst dál

Soutěž s prodejnami COOP o zájezd

Pátá třída se zapojila do soutěže pořádané radiem Čas a společností COOP Morava o zájezd do pařížského Disneylandu a spoustu dalších krásných cen.
Soutěžilo se ve sbírání účtenek z prodejen COOP. Zapojili jsme všechny síly a snažili jsme se nasbírat co nejvíce účtenek i z jiných prodejen. Při... číst dál

Požární cvičení

V pondělí 28. dubna v 9 hodin ráno vypukl v kabinetě výtvarné výchovy v naší škole požár. Naštěstí nešlo o skutečnost, ale o plánované cvičení několika jednotek HZS. Evakuovaní žáci tak měli možnost vidět zásah místních hasičů a hasičů ze čtyř okolních obcí včetně profesionální jednotky z... číst dál

Život v korunách stromů

K oslavě Dne Země jsme v letošním roce využili nabídky Lipky, školského zařízení  pro environmentální  vzdělávání.  Pro žáky 6. a 7. ročníku jsme vybrali terénní  program Život v korunách stromů, který probíhal na území Moravského krasu v Krásensku. Žáci plněním úkolů poznávali stromy z různých... číst dál

Energie ze Slunce

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili ve středu 16. dubna celodenního výukového programu s názvem Energie ze Slunce. Celý ekologický program probíhal v prostorách Otevřené zahrady v Brně. Žáci se formou her a soutěží seznámili s dostupnými obnovitelnými zdroji energie. V jednotlivých skupinkách si... číst dál

Den otevřených dveří v mateřské školce

V neděli 13. dubna proběhl ve školce Den otevřených dveří. číst dál

Výstava s koncertem

V neděli 13. dubna měla hovoranská veřejnost možnost zpříjemnit si odpoledne návštěvou základní školy, kde na ně čekal hudebně - výtvarný zážitek.
    Celou školou se nesl koncert pěveckého sboru, který dal alespoň na chvíli zapomenout na pošmourné počasí. Výstava, ač se konala týden před... číst dál

Předškoláci v místní knihovně

V pátek 11. dubna navštívili předškoláci místní knihovnu. číst dál

S Tetinama na zelenou

7. dubna přijelo za dětmi divadlo S Tetinama na zelenou. Zábavou formou byly dětem předvedeny některá pravidla z dopravní výchovy. číst dál

Přednáška o kouření

V pondělí 31. března proběhl pro žáky sedmého ročníku preventivní program proti kouření od sdružení Acet. Přednášející Tomáš Böhm seznámil žáky s jednotlivými fázemi závislosti na kouření, motivacemi kuřáků, ekonomickou a samozřejmě zdravotní stránkou kouření. Přednáška byla doplněna o množství... číst dál

Maškarní rej v mateřské školce

Ve středu 5. března se děti v mateřské školce předvedly v nejrůznějších krásných maskách. číst dál

Zápis do mateřské školky

18. března proběhl ve školce zápis nových dětí na školní rok 2014/2015. číst dál

České balady

Ve středu 5. března žáci 5. ročníku a 2. stupně zhlédli divadelní představení věnované českým baladám. Postupně se seznámili s baladami Karla Jaromíra Erbena, Jiřího Wolkera a Petra Bezruče. Pobavili se také u dramatizace jedné z kramářských písní. Program byl orámován písní skupiny Javory... číst dál

Přednáška - poruchy příjmu potravy

Ve čtvrtek 13. února navštívily naši školu lektorky občanského sdružení Anabell, které nabízí pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy. V rámci výchovy ke zdraví se přednášek zúčastnili všichni žáci 4. a 5. ročníku a žákyně 6.- 9. ročníku.
Program Poruchy příjmu... číst dál