iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ZÁŘÍ

2. 9.  Slavnostní zahájení nového školního roku


3. 9.  Mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem


4. 9. Adaptační program pro 6.A


5. 9. Mezitřídní spolupráce mezi 1. a 5. ročníkem


5. 9. Adaptační program pro 6.B


 12. 9. Schůzka rodičů žáků 1. třídy - od 15.30 v 1. třídě


17. 9. Branný den 2. stupně


18. 9. Branný den 1. stupně


 

25. 9. Focení žáků 1. třídy


 26. 9. Školení pedagogického sboru - výuka všech ročníků končí 11.25


26. 9. Společná schůze rodičů, třídní schůzky, přednáška pana Karla Opravila - od 16.30 v hudebně školy


27. 9. EXPO-DYŇO – výstava a vyhodnocení výrobků z dýní a strašáků

 

Logo_opvk_male

Fotografování prvňáků 25.9.2019

Mpsr-2019-2020

Branný den v naší škole

   V úterý 17. září a ve středu 18. září proběhl na naší škole celoškolní projekt – Branný den. Výukový program jsme uspořádali ve spolupráci s Muzeem civilní obrany z Ústí nad Labem. Smyslem této akce bylo podat žákům informace, jak se správně zachovat v reálné situaci při hrozícím nebezpečí, teorie byla doplněna praktickými ukázkami či nácvikem dovedností. Akce se pro žáky 2. stupně konala na venkovním hřišti, ale druhý den musely menší děti z důvodu chladného počasí některé aktivity realizovat v tělocvičně. Žáci prvního i druhého stupně byli rozděleni do několika skupin a postupně se střídali na pěti tematicky zaměřených stanovištích.

   Na stanovišti POKOS (příprava občanů k obraně státu) se děti dověděly, jaké funkce plní  Česká profesionální armáda, stručně byly seznámeny s činností OSN a NATO a s povinnostmi České republiky vůči těmto organizacím. V praktické části si vyzkoušely, jak vypadá část výcviku vojáka. Na dalším stanovišti se žáci seznámili se zásadami bezpečnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi a také si sami vyzkoušeli střelbu z airsoftové kuličkové pušky na předem připravený terč z PET lahví. Další stanoviště bylo věnováno chemické ochraně – žáci si zopakovali, s jakými chemikáliemi mohou přijít denně do styku a jak se s nimi správně a bezpečně zachází. Byli seznámeni s různými druhy chemických zbraní a jejich účinky na člověka. Poté měli možnost si vyzkoušet ochranné masky či obleky, které se používají v případě chemického znečištění okolí. Na stanovišti první pomoci se děti seznámily se základy v oblasti laické první pomoci a nacvičily si, jak se zachovat v život ohrožujících situacích. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla na složky záchranného systému se simulací rozhovoru s dispečerem pro představu, jak takový rozhovor probíhá a co je podstatné sdělit. Následně byla sehrána modelová situace záchrany zraněného v bezvědomí. Děti si tedy vyzkoušely, jak se v dané stresové situaci zachovat a jak s člověkem v nouzi zacházet. V neposlední řadě si děti vyzkoušely přenos zraněného nebo kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačním modelu. Na evakuačním stanovišti byly děti seznámeny s průběhem evakuace obyvatelstva z místa ohrožení do bezpečí - jakými způsoby je obyvatelstvu sdělován krizový stav, jaké jsou druhy varovných signálů, při jakých situacích je evakuace potřeba a jak se při ní zachovat. Důraz byl kladen na obsah evakuačního zavazadla, žáci se pokusili z nabízených věcí vybrat ty, které považují za nedílnou součást takového zavazadla. Součástí některých stanovišť byla i sportovní aktivita (někteří žáci ji ocenili, jiným se běhat nechtělo), takže se v chladném počasí měli možnost na hřišti alespoň trochu zahřát. Branný den se žákům líbil. Kladně hodnotili, že se dozvěděli mnoho užitečných informací a s nadšením se pouštěli i do praktických úkolů na daných stanovištích.

Dsc02131Dsc02142

Dsc02151Dsc02170

Dsc02175Dsc02179

Dsc02182Dsc02185

Dsc02193Dsc02198

Dsc02202Dsc02212

Dsc02215Dsc02224

Dsc02235Dsc02238

Dsc02248Dsc02258

Dsc02264Dsc02267

Dsc02276Dsc02288

Dsc02293Dsc02300

Dsc02317Dsc02321

Dsc02328Dsc02333

Dsc02335Dsc02340

Dsc02348Dsc02351

Dsc02374Dsc02380

Dsc02391Dsc02393

 Dsc02396Dsc02410

Dsc02413Dsc02419

Dsc02446Dsc02458

P1200280P1200283

P1200285P1200288

P1200291P1200296

P1200299P1200306_2

P1200310_2P1200306

P1200310P1200331

P1200340P1200342

P1200348P1200353

P1200365P1200371

P1200372P1200380

P1200381P1200383

P1200386P1200392

P1200397P1200401

P1200408P1200422

Adaptační program pro žáky 6. ročníku

Ve středu 4. září a ve čtvrtek 5. září proběhly adaptační programy pro žáky šestých tříd. Programy vedly lektorky z Občanského sdružení Krok. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí a dochází k tvorbě nových tříd. Adaptační programy mají za úkol, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily toleranci a respektu, učily se, jak spolu komunikovat. Celý program se dětem líbil a my věříme, že i díky němu se podaří vybudovat v nových šestých třídách příjemné, bezpečné a kamarádské prostředí pro naše žáky.

P1200237P1200242

P1200246P1200247

P1200249P1200250

P1200251P1200252

P1200259P1200262

P1200263P1200265

P1200267P1200268

P1200273

Adaptační program 6. a 9. ročníku

V úterý 3. září proběhl adaptační program pro žáky 6. ročníku. Žáci byli rozděleni do skupin, 6.A spolupracovala s 9.A a 6.B prováděli žáci 9.B. Deváťáci žáky seznámili s areálem školy, sdělovali jim, kde koho a co najdou. Seznámili je také s počítačovou učebnou a ukázali jim výukové programy, se kterými budou pracovat v jednotlivých předmětech. Dozvěděli se o všech akcích, které škola během roku pro žáky pořádá. V tělocvičně si závěrem zahráli míčové hry. Šesťáci tento adaptační program zhodnotili jako přínosný, v prostorách školy se již zorientovali a získali také přehled o dění ve škole.

P1200194P1200195

P1200197P1200198

P1200200P1200201

P1200203P1200204

P1200205P1200209

P1200210P1200212

P1200214P1200216

P1200217P1200221

P1200223P1200225

P1200227P1200218

Slavnostní zahájení nového školního roku

V pondělí 2. září jsme na nově opraveném školním hřišti slavnostně zahájili školní rok 2019-2020. Ředitelka školy se starostou a třídní učitelkou přivítali 22 nových prvňáčků, kteří přišli do školy v doprovodu svých rodičů. Přejme si, aby byl školní rok pro všechny úspěšný, aby si děti v naší škole rychle zvykly a našly si nové kamarády.

P1200099P1200100

P1200101P1200103

P1200109P1200114

P1200116P1200121

P1200128P1200130

P1200132P1200136

P1200143P1200147

P1200153P1200157

P1200161P1200171

P1200184P1200188

P1200230

Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 2. stupně na nový školní rok 2019/2020

Slavnostní ukončení školního roku 2018-2019

 V pátek 28. června jsme v hudebně školy odměnili diplomy a věcnými dary úspěšné řešitele předmětových olympiád a dalších soutěží.

Rozloučili jsme také s našimi deváťáky a přejeme jim nejen krásné a pohodové prázdniny, ale i úspěšný start do nového školního roku na středních školách a učilištích.

 Dsc05473Dsc05476

Dsc05478Dsc05480

Dsc05483Dsc05489

Dsc05493Dsc05497

Dsc05499Dsc05502

Dsc05505Dsc05507

Dsc05508Dsc05511

Dsc05514Dsc05515

Dsc05519Dsc05523

Dsc05526Dsc05534

Exkurze do CVP Galvanika s.r.o.

Dva dny před koncem školního roku navštívili žáci 8. a 9. ročníku CVP Galvanika s.r.o. provoz Ždánice, která se zabývá protikorozní úpravou kovových výrobků. Nejdříve zhlédli krátké video a prezentaci o tom, čím se firma zabývá a jaké technologie při galvanickém pokovování používá. Poté si prohlédli celý proces ve firmě od příjmu až po expedici upraveného zboží. Viděli čtyři automatické galvanické linky a neutralizační stanici, která se stará o dokonalé vyčištění vody použité během procesu. Žáci nejvíce hodnotili to, že si mohli v chemické laboratoři firmy vyzkoušet titraci roztoků, které zde používají. Také se jim líbilo zavěšování součástek na háčky místo zaměstnanců. Ocenili oba průvodce, kteří se jim věnovali, srozumitelně jim vysvětlili, jak procesy fungují a zodpověděli na jejich dotazy.

0102

0304

0506

https://www.youtube.com/watch?v=crfPtRMv-AE&feature=youtu.be

Sportovní den 1. stupně

Ve středu 26. června proběhl v Hovoranech na novém školním hřišti sportovní den, kterého se zúčastnily i děti ze ZŠ Čejč a ZŠ Čejkovice. Děti závodily v atletických disciplínách – skok daleký a běh na 60 m a také se utkaly v kopané a vybíjené. Nejlepší sportovci byli oceněni medailemi a drobnými cenami. I vzhledem k parnému počasí si všichni závodníci tento den velmi užili a řádně si zasportovali.

P1200005P1200007

P1200016P1200033

P1200037P1200042

P1200048P1200053

P1200063P1200067

P1200073P1200080

P1200085P1200092

P1200093

Sportovní den žáků 2. stupně

Na nově zrekonstruovaném hřišti jsme v úterý 25. června přivítali sportovce z druhého stupně Základní školy v Čejkovicích. Sluníčko hřálo více, než by si všichni závodníci přáli, ale i tak se dokázali v mnoha disciplínách poprat se svými soupeři. S našimi žáky se „hosté“ utkali v běhu na 60 m, ve skoku dalekém a ve štafetě. Dívky se dále pokusily o medaile v běhu na 300 m a ve velké tělocvičně sehrály zápas ve vybíjené, chlapci museli uběhnout 450 m a změřili své síly v kopané. Výkony žáků byly skvělé, medaile a sladkou odměnu si odnesli mnozí soutěžící. Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře vzájemného zápolení, závodníci měli na obou stranách fanoušky, kteří je podporovali svými pokřiky. Těšíme se na další skvělé výkony našich žáků v příštím roce.

Dsc05138Dsc05152

 Dsc05161Dsc05166

Dsc05172Dsc05174

Dsc05175Dsc05188

Dsc05189Dsc05190

Dsc05199Dsc05203

Dsc05205Dsc05215

Dsc05222Dsc05223

Dsc05229Dsc05237

Dsc05242Dsc05243

Dsc05245Dsc05252

Dsc05269Dsc05280

Dsc05298Dsc05299

Dsc05313Dsc05324

Dsc05327Dsc05329

Dsc05333Dsc05344

Dsc05354Dsc05401

Dsc05404Dsc05412

Dsc05415Dsc05418

Dsc05422Dsc05426

Dsc05429Dsc05435

Dsc05439Dsc05443

Dsc05446Dsc05449

Dsc05457Dsc05459

Dsc05470