iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ČERVENEC - SRPEN

 

1. 7. - 3. 9. Hlavní prázdniny


4. 9.   Zahájení nového školního roku

Logo_opvk_male

Přípravujeme almanach - výzva pro bývalé žáky

Milí bývalí žáci hovoranské školy,

     u příležitosti 20. výročí znovuotevření naší školy vydáváme almanach, do nějž bychom rádi zařadili rubriku „Vzpomínky bývalých žáků“. Pokud máte hezké milé vzpomínky, neváhejte, najděte si chvilku na jejich sepsání a podělte se o ně s námi.
     Zasílat je můžete poštou, elektronicky (zshovorany@email.cz) nebo je přineste do školy do konce října. Za všechny příspěvky děkujeme.

                                                                                                    Redakční rada

Požadavky na sešity pro 2. stupeň

Sešity pro žáky 2. - 5. ročníku zajistí třídní učitelky.

Sešity - 2. stupeň

Projekt „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“

Naše škola se zapojila od tohoto školního roku do projektu s názvem „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (BIG ATCZ5)“. Projekt je zaměřen na podporu jazykové výuky v mateřských a základních školách v příhraničních oblastech. V tomto školním roce se do projektu zapojily dvě skupiny dětí. První skupinou byli předškoláci v mateřské škole a druhou skupinu tvořili žáci 6. ročníku. Děti předškolního věku se naučily několik základních německých slovíček (např. barvy, zvířata, čísla, pozdravy). Žáci 6. ročníku si samozřejmě osvojili více slovní zásoby a seznámili se i s reáliemi, které se týkají Rakouska. Získané vědomosti jim usnadní výuku němčiny v 7. ročníku, kdy pro ně už bude němčina  povinná.  Výuka probíhala jednou týdně a bude pokračovat i v dalším školním roce.  

0102

0304

0506

0708

0910

1112

13

Slavnostní zakončení školního roku

V hudebně školy proběhlo slavnostní zakončení školního roku a rozloučení s žáky 9. ročníku. Žákům byly předány odměny za olympiády a soutěže, v nichž dosáhli pěkných umístění. Hezké prázdniny popřáli žákům i pracovníkům školy pan starosta a pan farář.

01_1602_16

03_1604_15

05_1506_14

07_1308_10

09_1110_11

11_1012_10

13_1014_10

15_816_9

17_8

Sportovní den 2. stupně

Ve středu 28. června se uskutečnil sportovní den, na kterém jsme přivítali sportovce ze Základní školy Čejkovice. Soutěžilo se v tradičních atletických disciplínách – běh na 60 m, na 300 m, skok daleký a štafeta 4 x 150 m. Dívky si zahrály vybíjenou a chlapci zápolili v kopané. Horké slunečné dopoledne skončilo vyhlášením nejlepších sportovců, kteří získali medaile a diplomy.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

3738

3940

4142

4344

4546

4748

4950

5152

5354

55

Sportovní den 1. stupně

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

3738

Rodilí mluvčí

Již podruhé v tomto školním roce navštívili žáky v hodinách angličtiny rodilý mluvčí.

01_302_3

03_304_3

05_306_3

07_308_3

09_310_3

11_312_3

13_314_3

15_316_3

17_318_3

19_220_2

21_222_2

23_224

Žáci 2. třídy v knihovně

V úterý 20. 6. zavítali žáci 2. třídy do knihovny, kterou většina z nich již pravidelně navštěvuje. Paní knihovnice jim ukázala knihy vhodné pro druháky a vysvětlila, jak se mohou do knihovny přihlásit. Děti vyhledávaly knihy podle příjmení autora, orientovaly se podle abecedy a četly si v knihách, které je zaujaly.

 01_202

0306

0405

Vršky pro Petříka

V úterý 6.6. 2017 třetí třídu navštívil Petr Holinka. Děti mu ukázaly, co se během školního roku naučily. Petřík se naopak rozpovídal o tom, co ho baví, čím bude. Během rozhovoru mu děti vyrobily řadu skládaček, které mu udělaly ohromnou radost. Dětem se líbilo, že za sběr víček jim Petřík napsal do deníčku velkou jedničku a přidal k ní obrázkové  razítko.

0102

03

0405

V novém školním roce bude škola sbírat POUZE vršky od PET lahví.

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 5. 6. 2017 se uskutečnila návštěva žáků 1. třídy v obecní knihovně. Po milém přivítáním nás paní knihovnice seznámila s prostředím knihovny a zvláště upozornila děvčata a chlapce na knihy určené pro žáky 1. třídy. Hlavní událostí návštěvy bylo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. To však nebylo jen tak. Každý z dětí musel předvést prostřednictvím knihy „ABECEDA“, jak už umí číst. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili se ctí a proto mohla paní knihovnice přejít k slavnostnímu aktu pasování mečem a podepsání slibu. Celý slavnostní akt byl zakončen předáváním čestných průkazek „Už jsem čtenář“. Následné seznámení s knihami, které jsou určeny pro první čtení, vyústilo ve volnou prohlídku knih,  které děti velmi zaujaly. „Desatero malého čtenáře“ a „Čtenářský pas“ na závěr, byly pozvánkou k samostatné návštěvě knihovny.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920