iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ŘÍJEN


3. 10.  Můj první gól - sportovní akce pro děti v Šardicích - předškoláci, 1. + 2. třída


4. 10. Veletrh vzdělávání v Hodoníně pro vycházející žáky - 9. třída


5. 10. PROJEKTOVÝ DEN k 100. výročí založení republiky - besedy, skládání symbolů ČR, živá vlajka, sázení lip


9. 10. Hudební divadlo Matýsek - představení pro děti v MŠ a 1. třídu


9. 10. Exkurze do LISI automotive Čejč - 9. třída


12. 10. Do lesa s lesníkem - projektový den v Šardicích - 3. třída


15. 10. Podzim - divadelního představení pro děti v MŠ


17. 10. Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce - 4. - 6. ročník


16. a 18. 10. Sběr starého papíru - vždy od 13 do 16 hodin na parkovišti u kurtů


19.10. Exkurze do Slovanského hradiště v Mikulčicích - 7. ročník


29. a 30. 10. Podzimní prázdniny


 

Logo_opvk_male

Do lesa s lesníkem

Žáci 3. třídy prožili 12. října den v lese. Během dopoledního interaktivního programu se dověděli a sami si vyzkoušeli, že les vyžaduje odbornou celoroční péči, kterou zajišťují lesníci. Děti se seznámily s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zopakovaly si, k čemu dřevo využíváme. Vyzkoušely si sázení mladých stromků, měřily stromy lesnickými přístroji, zahrály si hry, potěžkaly motorovou pilu, poslechly si myslivecké troubení. Přivoněly si ke dřevu a učily se využívat přírodniny k vytvoření dekorací či obrázků. Slunečné počasí tomuto lesnímu poznávání přímo přálo, a tak si děti tento den užívaly plnými doušky a nové poznatky o lese a náročné péči o něj jistě prohloubí vztah k přírodě i k práci lidí, kteří se o ni starají.

Img_20181012_091129Img_20181012_092052

Img_20181012_094342Img_20181012_095422

Img_20181012_100603Img_20181012_101505

Img_20181012_101521Img_20181012_101545

Img_20181012_101616Img_20181012_101845

Img_20181012_101937Img_20181012_102924

Img_20181012_104518Img_20181012_104711

Img_20181012_111037Img_20181012_113030

Img_20181012_113122Img_20181012_113330

Img_20181012_113401Img_20181012_113418

Img_20181012_114831Img_20181012_115018

Img_20181012_115330Img_20181012_120712

Etické dílny pro žáky 8. ročníku - Pohoda a klídek bez tabáčku

V úterý 9. října se uskutečnil pro žáky osmých ročníků preventivní program, zaměřený na negativní vliv kouření na lidské zdraví. V první části si žáci ověřovali své znalosti o kouření formou testu a křížovky. V následné aktivitě žáci diskutovali o rizicích spojených s kouřením. Lektorka upozornila žáky, že pokud se rozhodnou kouřit, musí převzít zodpovědnost za důsledky kouření. Během hrané scénky se žáci učili odolat tlaku vrstevníků a odmítnout cigaretu. Lektorka žáky seznámila s možnostmi odvykání koužení a předala jim kontakty na instituce, které pomáhají v odvykání kouření. Program byl žáky hodnocen velmi kladně, neboť se týkal témata, které je zajímá. Žáci si během programu uvědomili, že neví o kouření všechno a že je škodlivější a ničí život víc, než si doposud mysleli.

 P1180280P1180285

P1180291P1180294

P1180295P1180300

P1180305P1180306

P1180309P1180312

P1180315P1180323

Exkurze ve firmě Lisi pro žáky 9. ročníku

V úterý 9. října navštívili žáci 9. ročníku firmu Lisi Čejč. Pracovníci firmy, která je součástí mezinárodní korporace, seznámili žáky s historií firmy, výrobou a hlavně pracovním uplatněním v technických oborech. V další části následovala prohlídka firmy, kdy žáci viděli, jak reálně probíhá výroba, jaké jsou pracovní podmínky a jednotlivé pracovní pozice. Prohlídka firmy byla pro žáky zajímavá z hlediska volby povolání a studia na střední škole.

Img_20181009_130319_2Img_20181009_132212_2

Img_20181009_134351_2Img_20181009_134405_2

Img_20181009_134814_2Img_20181009_134818_2

Img_20181009_135212_2Img_20181009_135218_2

Divadelní představení O zatoulané písničce

V úterý 9. října děti z první třídy a  Mš  zhlédly pohádku O zatoulané písničce.  Pohádka se dětem moc líbila, společně si všichni zazpívali a vysvobodili písničku ze zakletí černokněžníka.

 Img_0294Img_0296

Img_0302

Projektový den – 100 let republiky

Žáci 1. i 2. stupně si 5. října připomínali v projektovém dni nazvaném 100 let republiky kulaté výročí vzniku našeho prvního samostatného státu. Děti i učitelé přišli v tento den oblečení v národních barvách.

Img_0283_3Dsc06878_3

Dsc_0111_3Dsc_0105_3

Dsc_0098_3Dsc_0103_3

Dsc06881_3P1180192_3

Pozvali jsem členy Klubu vojenské historie & Československé obce legionářské Hodonín Jana Maradu a Jakuba Nováka, kteří žáky seznámili se vznikem, působením i významem československých legiích, které vznikaly v průběhu 1. světové války ve Francii, Itálii a Rusku. Žáci se dověděli, jak vypadaly legionářské uniformy a zbraně, jak probíhal jejich život na frontě a jak vypadal Legiovlak, který putuje po celý rok 2018 po českých i moravských městech.

Dsc_0034Dsc_0035

Dsc_0036Dsc_0037

Dsc_0042Dsc_0046

Dsc_0054Dsc06743

Dsc06754Dsc06775

Dsc06787Dsc06790

Poté na chodbách školy skládaly jednotlivé třídy z vršků PET lahví různé symboly českého státu.

12

34

56

6a6b

78

99a

1011

1212a

1314

1516

16a17

1819

2021

Následovala přednáška paní Dany Šimkové Založení republiky, která byla určena žákům 2. stupně. Na jejím konci využila p. Šimková našeho oblečení a z žáků skládala „živé trikolóry“ různých států.

Dsc06821Dsc06830

Dsc06834Dsc06836

Dalším bodem programu byla „živá vlajka“. Žáci jednotlivých ročníků si z bílého, červeného a modrého papíru poskládali čepice a podle přesně daných pokynů se na venkovním hřišti za školou postavili do řad, aby vytvořili státní vlajku o rozměrech 7x10 m.

Dsc06860Dsc06863

Dsc06871Dsc06874

V poslední vyučovací hodině zasadili žáci 7. – 9. tříd před školou lípu jako Strom svobody, který nám má připomínat 100. výročí vzniku ČSR. Přibyla k ní ještě lípa dětí z mateřské školy i žáků 1. stupně, kterou zasadily děti z družiny.

Dsc06889Dsc06913

Dsc06920Dsc06928

P1180261P1180263

P1180264P1180272

P1180241

Projektový den se dětem líbil, oceňovaly všechny připravené aktivity. Tak snad si už budou pamatovat, proč je 28. říjen jedním z našich státních svátků.

Osudové osmičky - dějepisný projekt žáků 9. ročníku

Po celý rok 2018 si připomínáme historické události, které se odehrály v letech končících osmičkou.      

A že jich v našich dějinách bylo! Žáci 9. ročníku vytvořili v hodinách dějepisu plakáty připomínající některé z těchto událostí.

Dsc06934_2Dsc06718_2

Dsc06721_2Dsc06726_2

Dsc06732_2Dsc06729_2

Dsc06733_2

Můj první gól

Ve středu 3. října proběhl na fotbalovém hřišti v Šardicích sportovní den. Pořádala ho TJ Baník Šardice.  V úvodu dne si všichni žáci dali fotbalovou rozcvičku - abecedu.  Také se účastnili různých sportovních disciplín. Bavilo je překonávání překážek podlézáním, přeskakováním, soutěžili v přetahování lanem, házeli kruhem na kužel, sbírali mety. Odměnou všem byla sladkost a ovoce.

Img_0264Img_0252

Img_0276Img_0259

Img_0274Img_0269

Etické dílny pro žáky 6. ročníku - Život v mediální džungli

V úterý 2. října se pro žáky šestých ročníků uskutečnil preventivní program zaměřený na bezpečné a rozumné užívání internetu. Žáci si s lektorkou povídali o svém vztahu k elektronickým médiím, zamýšleli se nad riziky sociálních sítí (nebezpečné kontakty, erotické materiály, intimní fotografie, kyberšikana). Téma žáky zaujalo, neboť u počítače tráví každý den několik hodin. Diskuze je vedla k zamyšlení, že tato činnost v sobě skrývá mnohá rizika, které si běžně neuvědomují. Žáci dokázali tato rizika pojmenovat a zaujmout správný postoj, který je v souladu s bezpečným užíváním internetu a sociálních sítí. Děti hodnotily program jako přínosný, neboť si mnohdy neuvědomovaly, s jakými riziky se mohou na internetu setkat a že nadměrné užívání počítače poškozuje jejich zdraví.

P1180045P1180047

P1180049P1180052

P1180054P1180056

P1180057P1180058

P1180060P1180062

Science show – Příběh žárovky

Ve středu 26. září žáci druhého stupně navštívili v rámci Veletrhu středních škol v Kyjově doprovodný program science show Příběh žárovky Divadla UDIV. Nejprve žáci viděli pokusy ze statické elektřiny pomocí van de Graaffova generátoru, poté pokusy s výrobou elektřiny pomocí galvanických článků a na závěr pokusy se žárovkami a zářivkami. Některým z našich žáků se podařilo být součástí experimentů. Po skončení si prohlédli prezentaci jednotlivých středních škol z Kyjova a blízkého okolí.

Img_20180926_131828Img_20180926_134920

Img_20180926_135102Img_20180926_135305

Img_20180926_135836Img_20180926_135912

Img_20180926_135940Img_20180926_140604

EXPO-DYŇO 2018

Ke konci září patří již tradičně výstava výrobků z dýni a dalších zemědělských produktů. I v letošním roce jsme obdivovali několik nápaditých prací. Zřejmě kvůli letošnímu suchu se ale výrobků nesešlo tolik jako v minulých letech. Přesto dětem, které byly obdarovány čokoládou, zazářil na rtech úsměv za pochvalu, kterou za svůj pěkný výrobek dostaly. Zástupci Českého zahrádkářského svazu Hovorany udělili některým dětem také diplomy a obdarovali je drobnou pozorností.

Dsc06333Dsc06335

Dsc06337Dsc06338

Dsc06341Dsc06342

Dsc06343Dsc06344

Dsc06345Dsc06347

Dsc06350Dsc06355

Dsc06354Dsc06352

Dsc06357Dsc06365

Dsc06361Dsc06363

Dsc06368Dsc06369

Dsc06372Dsc06373

Dsc06377Dsc06395

Dsc06388Dsc06392

Dsc06399Dsc06400