iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ŘÍJEN

 

3. 10.  Etické dílny - 3. a 4. třída


3. 10.  Coca cola cup - turnaj v kopané žáků 2. stupně


4. 10.  Logopedická depistáž pro děti v MŠ


5. 10.  Etické dílny - 1. a 2. třída


5. 10.  Dopravní výchova - 3. a 4. třída


5. 10.  Veletrh vzdělávání Hodonín - 9. třída


7. 10.  Exkurze - Slovanské hradiště Mikulčice - 7. třída


8. 10.  Charitativní koncert - Slávek Janoušek a školní pěvecký sbor - od 18 hodin v sále sokolovny


10. 10.  Etické dílny - 5. a 6. třída


11. a 13. 10.  Sběr starého papíru - vždy od 13 do 16 hodin před tenisovými kurty


12. 10.  Etické dílny - 1. a 7. třída


13. 10.  Do lesa s lesníkem - výukový program pro 3. a 4. třídu


13. 10.  Tajemství staré skříně - divadelní představení pro MŠ a 1. třídu


18. 10.  Exkurze - Hvězdárna a planetárium + Anthropos Brno - 5. a 6. třída


24. 10.  Zábavné hudební vystoupení pro děti z MŠ


26. a 27. 10.  Podzimní prázdniny


31.10 -16. 11.  Testování žáků 9. třídy - Čj, M, Aj a OSP

Logo_opvk_male

Do lesa s lesníkem

Ve  čtvrtek 13.října se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili  výukového programu " Do lesa s lesníkem". Akce se konala na pomezí hovoranského a šardického lesa.
Děti získaly jak teoretické, tak praktické znalosti v přírodovědné oblasti. Vyzkoušely si, jak se sází stromky, pracovaly s motykou. Všichni měli možnost vyznačit stromy k probírce a dozvědět se, proč se dělají. Žáci si povídali s lektory, jak se les "vychovává". Zjistili, proč stromy měřit a jakým způsobem a sami pak měření provedli. Informovali se, kdo v lese pracuje a jaká technika se používá při těžbě dřeva. Mohli si pohladit koně a vidět, jak tahá dřevo z lesa. Na jednom ze stanovišť si zopakovali přírodovědné znalosti, které se týkaly druhů lesa, poznávaní stromů podle listů, plodů, poznávání zvěře podle stop, srsti. Akce byla úžasná a dětem se moc líbila. V jejím závěru byly odměněny koláčky.
Všichni odjížděli domů s krásným pocitem nově nabytých zážitků a zkušeností.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

37

Dějepisná exkurze - Slovanské hradiště Mikulčice - 7. října 1016

Žáci 7. ročníku měli i v chladném podzimním dnu na Slovanském hradišti v Mikulčicích připravený bohatý zážitkový program. Nejprve se mohli rozhlédnout po bývalém velkomoravském hradišti z nově postavené rozhledny, na níž jsou umístěny skleněné tabule s vyobrazením původních staveb z 9. století. Dále si za poutavého výkladu pana průvodce Jaroslava Stöhra prohlédli expozici nad základy druhého velkomoravského kostela v Pavilonu II. Potom je čekalo krátké seznámení s prací archeologů, zasvěceně k žákům mluvil archeolog Lumír Poláček. Děti si také mohly v jednotlivých dílničkách vyzkoušet např. rozdělání ohně pomocí pazourku a křesadla, mohly se pokusit napsat několik písmen hlaholicí, pokoušely se o raně středověkou výšivku, zkoušely na zrnotěrce „umlít“ obilí, ze střepů se pokoušely složit nádobu nebo si mohly zahrát archeologické pexeso. Úžasná pro ně byla i svačinka, kdy si nad ohněm, u něhož se zároveň i ohřály, opékaly špekáčky. O poslední zajímavou část programu se postarala společnost Zayferus. Nejprve nám její členové představili různé druhy dravců, z nichž mnozí se předvedli i za letu a při ukázce svých loveckých schopností. Při soutěži mezi všemi zúčastněnými školami vybojovali pěkné ceny naši žáci Vojta Kučera a Michal Vykydal.

0102

0304

0506

0809

1011

1213

1415

1617

1820

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

37

Etické dílny - 6. ročník

10. října se uskutečnil v šestém ročníku projekt etických dílen na téma: „Přátelé“. Lektorka  diskutovala s dětmi o důležitosti přátelství. Zároveň je lektorka vedla k zamyšlení nad pojmy jako je štěstí a vyšší hodnoty člověka. V závěru děti vyplňovaly pracovní listy, ve kterých se zamýšlely nad hodnotami přátelství. Program byl pestrý a děti si jej chválily.

01_202_2

03_204_2

05_206_2

Dopravní výchova

Ve středu 5. října žáci 3. a 4. třídy odjeli do Šardic na dopravní hřiště. Absolvovali zde dvě hodiny dopravní výuky. Její součástí je vždy teorie. Zopakovali si základní dopravní značky, vysvětlili pravidla silničního provozu. Pak následovala praktická část výuky. Děti měly možnost řešit dopravní situace,  vyzkoušet si jízdu zručnosti, která byla pro ně velmi zajímavá. Žáci se spokojeným pocitem odjížděli zpět do školy.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1516

1718

1920

2122

Etická dílna – 1. ročník

Ve středu 5. října 2016 za prvňáčky přijela lektorka Viky Zemanová s opičkou Julčou.

S dětmi si povídaly o nebezpečných situacích, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat (nebezpečí internetu, komunikace s cizími lidmi, nevhodné chování mezi spolužáky, když se dítě ztratí, apod.).
Dvojhodinová beseda probíhala formou her a diskuse, kdy děti navrhovaly vlastní řešení v daných situacích, zazpívaly si písničku o kamarádství, vyrobily si plakátek se základními pokyny pro svou bezpečnost. Také se seznámily se s důležitými telefonními čísly na Policii ČR, hasiče a rychlou záchrannou službu. Odvážní žáci předvedli, jak správně na tato čísla telefonovat.

01_202_2

03_204_2

05_206_2

07_208_2

09_210_2

11_2

Etické dílny

V pondělí 3. října proběhly v hudebně besedy s preventivním programem pro žáky 3. a 4. třídy.

Třeťáci diskutovali na téma „Jak se stát dobrým kamarádem“. Děti řešily různé modelové situace, jak se správně zachovat ke svému kamarádovi. Při hrách si mnozí uvědomili, že se nechovají, jak by měli. Na závěr besedy všichni zhotovili dárek pro svého kamaráda.

Čtvrťáci  besedovali na téma „Jak správně využívat IT a média“. Žáci se dověděli, co znamená „IT a media“ a jak se chovat, aby těmito vlivy nebylo ohroženo jejich psychické zdraví. 

Obě besedy byly pro žáky poučné a zajímavé.

0102

0304

0506

0708

Exkurze ve firmě Lisi pro žáky 9. ročníku

V úterý 20.9. navštívili žáci 9. ročníku firmu Lisi Čejč. Pracovníci firmy, která je součástí mezinárodní  korporace, seznámili žáky s historií firmy, výrobou a hlavně pracovním uplatněním v technických oborech. V další části následovala prohlídka firmy, kdy žáci viděli, jak reálně probíhá výroba, jaké jsou pracovní podmínky a jednotlivé pracovní pozice. Prohlídka firmy byla pro žáky zajímavá z hlediska volby povolání a studia na střední škole.

Vicemistr Evropy ve skoku do dálky v naší škole

Ve čtvrtek 29. září zpestřil výuku našich žáků reprezentant ČR ve skoku do dálky Radek Juška, který se zúčastnil olympijských her v Brazílii.

V zaplněné hudebně na něho čekali žáci prvního stupně. Žáci si mohli prohlédnout  Radkovy úspěchy  v podobě medailí.  Radek ochotně odpovídal na dotazy, vzpomínal na své sportovní začátky, připomněl, proč jsou pohyb a sportovní aktivy důležité, co vše mu sportování přineslo, do kterých koutů světa se dostal.

Návštěva pokračovala na školním hřišti besedou se žáky druhého stupně. Po krátké rozcvičce se všichni pod Radkovým dohledem odebrali k doskočišti. Tam žáci předvedli své nejlepší výkony ve skoku dalekém. Nakonec jsme se všichni dočkali i několika vydařených pokusů od Radka. Následovala autogramiáda a společné focení.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

3738

3940

4142

4344

4546

4748

49

EXPO-DYŇO 2016

V pátek 23. září před Obecním úřadem v Hovoranech byla zahájena tradiční výstava výrobků z dýní.

Tak jako každý rok jsme ocenili všechny originální nápady.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

31

Logopedická depistáž

V úterý 4. října v 8.00 přijede do mateřské školky na pravidelnou konzultaci odborný logoped Mgr. Alena Horáková. Přiveďte děti s vadami řeči do školky a podepište ve třídě souhlas s vyšetřením.