iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ZÁŘÍ


3. 9.  Slavnostní zahájení nového školního roku


5. 9. Mezitřídní spolupráce žáků 1. a 5. ročníku


5. 9. Adaptační program 6. A - Občanské sdružení KROK


5. 9. Mezitřídní spolupráce žáků 6. a 9. ročníku


 6. 9. Adaptační program 6. B - Občanské sdružení KROK


 12.9. Zahájení výuky náboženství 1. - 9. ročník


 17.9. Zahájení nového ročníku RECYKLOHRANÍ


17.9. Zahájení pomerančové a citronové kůry


24.9. Hodiny s rodilými mluvčími v Aj 3. - 9. ročník


26.9. Příběh žárovky - science show Kyjov 7. - 9. ročník


 

26.9. Třídní schůzky - společná schůzka rodičů v hudebně školy - 16.30


27.9. EXPO - DYŇO - výstava výrobků z dýní a strašáků - před obecním úřadem - od 17 hodin


 

Logo_opvk_male

Etické dílny pro žáky 4. ročníku - Jak překonat starosti ve škole?

Ve čtvrtek 20. září proběhl preventivní program pro žáky 4. třídy na téma Jak překonat starosti ve škole? Děti si s lektorkou povídaly o významu školní docházky. Zamýšleli se, proč je školní docházka tak důležitá a jak to vypadá ve státech, kde děti do školy nechodí. V další části diskutovaly děti s lektorkou o tom, co je kamarádské škádlení a kde je hranice, kdy je takové chování pro spolužáka nepříjemné nebo mu vysloveně ubližuje. V následné skupinové práci se zamýšlely děti nad pravidly ve třídě. Z této aktivity vyplynula pravidla, na které naváží děti v dalších hodinách. Dětem se program líbil a s lektorkou živě spolupracovaly.

P1170956P1170958

P1170959P1170960

P1170961P1170962

Etické dílny pro žáky 3. ročníku - Jak se stát dobrým kamarádem?

Ve čtvrtek 20. září proběhl adaptační program pro žáky 3. ročníku na téma Jak být dobrým kamarádem? Děti se učily rozlišovat, jak lidé vnímají pravdu a lež, diskutovaly o jednotlivých modelových situacích. Na scénkách a kazuistikách děti diskutovaly o emocích a potřebách, učily se ocenit dobré vlastnosti kamaráda a respektovat druhé. Dětem se povedlo vyrobit společný plakát, na které každý žák nabídl svou „ruku“ v kamarádství. Dětem se program líbil a pomohl vtáhnout méně průbojné děti do kolektivu.

P1170906P1170933

P1170935P1170937

P1170938P1170940

P1170943P1170945

P1170950P1170954

Etické dílny pro žáky 2. ročníku - Buďme kamarádi

V úterý 18. září 2018 absolvovali žáci 2. ročníku preventivní program Buďme kamarádi. Program byl zaměřený na principy dobrého kamarádství, které je nejlepší prevencí nežádoucích jevů ve třídě. Lektorka vedla děti k tomu, aby se naučily asertivně vyjadřovat své přání a pocity. Děti hrály scénu s loutkou a nacvičovaly si, jak druhému říct: „Přestaň! Mě se to nelíbí!“ V následující části se děti učily vcítit do emocí druhých. Hrané scénky a osobní příběhy je velmi zaujaly. Dětem se program moc líbil a určitě přispěje k budování kamarádských vztahů ve třídě.

P1170909P1170910

P1170916P1170917

P1170918P1170920

P1170922P1170923

P1170924P1170925

Etické dílny pro žáky 1. ročníku - Jak se chránit v nebezpečných situacích?

V úterý 18. září 2018 se uskutečnil pro žáky 1. ročníku preventivní program Jak se chránit v nebezpečných situacích? Děti se učily rozpoznávat nebezpečné situace a místa, učily se rozlišovat důvěryhodnou osobu od potenciálního agresora. V další části si děti nacvičovaly, jak se zachovat klidně a rozvážně, když jsou doma samy nebo je osloví cizí člověk. Lektorka vedla děti k osvojení základních dovedností, aby byly schopny rozlišovat mezi přátelským a intimním dotykem. V následující skupinové hře se děti zamýšlely nad riziky, které na ně číhají na internetu a učily se na ně reagovat. Lektorka zjišťovala, kolik dětí zná nazpaměť telefonní číslo rodičů. Bylo to překvapivě málo, a tak dostaly děti domácí úkol: naučit se telefonní číslo rodiče nazpaměť. Na konci preventivního programu diskutovali žáci s lektorkou na téma rizikové situace, týrání a zneužívání. Dětem se program moc líbil a osvojily si množství užitečných dovedností.

P1170897P1170899

P1170902P1170904

P1170905P1170908

Adaptační program 1. a 5. třídy

Ve středu 5. 9. se prvňáci seznámili se svými kamarády z 5. třídy, kteří je provedli po  škole, společně vyplňovali pracovní list, přečetli prvňáčkům z jejich přinesené knihy a připravili pro ně opičí dráhu.  Děti spolu trávily celý den a spolupráce bude pokračovat i nadále.

Každý  páťák dostal na starost svého prvňáčka,se kterým se vyfotil a kterému během následujících dnů a týdnů bude pomáhat a ochraňovat ho.

Img_0182Img_0197

Img_0198Img_0199

Img_0210Img_0211

Img_0221

Adaptační program žáků 6. ročníku - mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem

Ve středu 5. září proběhl adaptační program žáků 6. A a 6. B třídy ve spolupráci se žáky 9. ročníku. Přechod na 2. stupeň základní školy nemusí být pro žáky právě jednoduchý. Přicházejí noví spolužáci, učitelé a pro některé je to dokonce přechod na úplně novou školu. Deváťáci se proto snažili šesťákům jejich přechod na 2. stupeň usnadnit.  Provedli šesťáky po celé škole, radili jim, kde koho a co najdou, seznámili je s výukovými programy v počítačové učebně, v čítárně zavzpomínali na akce minulého školního roku a také se snažili mladší spolužáky nalákat na akce tohoto školního roku.  V poslední části programu si žáci v hudebně společně zahráli několik her, pomocí kterých se lépe poznali.

P1170860P1170861

P1170863P1170864

P1170865P1170866

P1170867P1170869

P1170870P1170874

Adaptační program pro žáky 6. ročníku

Ve středu 5. září a ve čtvrtek 6. září proběhly adaptační programy pro žáky šestých tříd. Programy vedly lektorky z Občanského sdružení Krok. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí a dochází k tvorbě nových tříd. Adaptační programy mají za úkol, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily toleranci a respektu, učily se, jak spolu komunikovat. Celý program se dětem líbil a my věříme, že i díky němu se podaří vybudovat v nových šestých třídách příjemné, bezpečné a kamarádské prostředí pro naše žáky.

P1170823P1170853

P1170854P1170855

P1170858P1170877

P1170880P1170882

P1170887P1170889

P1170890P1170891

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 3. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2018/2019. Kvůli nepřízni počasí jsme se tentokrát sešli v tělocvičně školy. Přivítali jsme 26 nových prvňáčků, kteří přišli do školy v doprovodu svých rodičů. Přejeme jim, aby si ve škole našli spoustu nových kamarádů a aby se jim ve škole líbilo. Žákyně 5. třídy jim předaly již tradiční kapsáře na školní pomůcky.

P1170746P1170745

P1170751Dsc05884

Dsc05886Dsc05887

Dsc05890Dsc05889

Dsc05892Dsc05900

Dsc05893Dsc05904

Dsc05903Dsc05899

Dsc05908Dsc05906

P1170772P1170778

P1170783P1170786

P1170809P1170796

P1170803P1170804

Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 2. stupně na nový školní rok 2018/2019

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. června proběhlo v hudebně školy slavnostní zakončení školního roku.

Žákům, kteří se umístili na pěkných místech v olympiádách a soutěžích, byly předány odměny.

Této události se zúčastnil také pan starosta, který žákům poděkoval za jejich úspěchy a popřál jim i vyučujícím hezké prázdniny.

Následovalo rozloučení s letošními deváťáky.

P1170619P1170631

P1170643P1170651

P1170652P1170672

P1170680P1170683

P1170688P1170693

P1170703P1170729

P1170718P1170732

P1170730P1170735

P1170731