iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ČERVEN

 

5. 6. Návštěva knihovny - 1. třída


6. 6. Fotografování jednotlivých tříd


6. 6.  Zvířátka a loupežníci - divadelní představení pro děti v MŠ


22. - 23. 6.  Výuka Aj s rodilými mluvčími -  3. - 9. ročník


26. 6. Ředitelské volno


27. 6.  Sportovní den 1. stupně


27. 6. Pasování předškoláků na školáky


28. 6.  Sportovní den 2. stupně


30. 6. Slavnostní zakončení školního roku


1. 7. - 3. 9. Hlavní prázdniny


4. 9.   Zahájení nového školního roku


Logo_opvk_male

Žáci 2. třídy v knihovně

V úterý 20. 6. zavítali žáci 2. třídy do knihovny, kterou většina z nich již pravidelně navštěvuje. Paní knihovnice jim ukázala knihy vhodné pro druháky a vysvětlila, jak se mohou do knihovny přihlásit. Děti vyhledávaly knihy podle příjmení autora, orientovaly se podle abecedy a četly si v knihách, které je zaujaly.

 01_202

0306

0405

Vršky pro Petříka

V úterý 6.6. 2017 třetí třídu navštívil Petr Holinka. Děti mu ukázaly, co se během školního roku naučily. Petřík se naopak rozpovídal o tom, co ho baví, čím bude. Během rozhovoru mu děti vyrobily řadu skládaček, které mu udělaly ohromnou radost. Dětem se líbilo, že za sběr víček jim Petřík napsal do deníčku velkou jedničku a přidal k ní obrázkové  razítko.

0102

03

0405

V novém školním roce bude škola sbírat POUZE vršky od PET lahví.

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 5. 6. 2017 se uskutečnila návštěva žáků 1. třídy v obecní knihovně. Po milém přivítáním nás paní knihovnice seznámila s prostředím knihovny a zvláště upozornila děvčata a chlapce na knihy určené pro žáky 1. třídy. Hlavní událostí návštěvy bylo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. To však nebylo jen tak. Každý z dětí musel předvést prostřednictvím knihy „ABECEDA“, jak už umí číst. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili se ctí a proto mohla paní knihovnice přejít k slavnostnímu aktu pasování mečem a podepsání slibu. Celý slavnostní akt byl zakončen předáváním čestných průkazek „Už jsem čtenář“. Následné seznámení s knihami, které jsou určeny pro první čtení, vyústilo ve volnou prohlídku knih,  které děti velmi zaujaly. „Desatero malého čtenáře“ a „Čtenářský pas“ na závěr, byly pozvánkou k samostatné návštěvě knihovny.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

Školní výlet 6. třída - Ostrava

V pátek 26. května jsme jeli na školní výlet vlakem do Ostravy. Prvním poznávacím místem v Ostravě byla expozice Malý svět techniky ve Vítkovicích, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o vítkovických železárnách, vyzkoušeli jsme si různé interaktivní modely. Pěšky jsme přešli do Miniuni, kde jsme si prohlédli makety světových staveb, zahráli bojovou hru dobývání hradu. Dalším místem byla prohlídka ostravského hradu a historického centra města. Paní průvodkyně nám ukázala historické památky a seznámila nás s historií města. Na závěr výletu jsme se v nákupním centru Karolína občerstvili a nakoupili suvenýry. Spokojení, unavení a plní dojmů a zážitků jsme se vrátili vlakem domů.

12

34

67

1719

2021

2223

26-526

27-527-8

282934

3032

810

1112

1314

1516

Výlet žáků 1. a 2. třídy

Úterní dopoledne 30. května strávily děti 1. a 2. třídy na výletě v Kněždubu. V selském domku byl pro druháky připraven program „Jak žili naše babičky a dědečkové“. Dověděli se a vyzkoušeli, jakou práci zastával hospodář, jakou hospodyně a jak doma pomáhaly děti. Prvňáčci si v programu „Kuřátko a obilí“ zkusili setí, kosení, mlácení a čištění obilí. Všichni si mohli pohrát s hospodářskými zvířaty, vyřádit se v bludišti ze sena a při hrách na dvorku. V atmosféře starých časů naplněných vůní dřeva, sena a zvířat jako by se nám život zpomalil. Výlet jsme si moc užili.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

Výlet dětí z mateřské školky

V pondělí 29. května jely děti ze školky na výlet do Lednice. Pohádka O princi Bajajovi, který jezdil na opravdovém koni a oblékal se do zbroje, se všem moc líbila.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920

Besídka dětí z mateřské školy

V neděli 21. května uspořádala naše školka veřejné vystoupení pod názvem Otevírání studánek. Všechny děti se na vystoupení těšily. A opravdu se jim besídka moc povedla.

Otvirani-studanky003Otvirani-studanky014

Otvirani-studanky031Otvirani-studanky046

Otvirani-studanky080Otvirani-studanky119

Otvirani-studanky129Otvirani-studanky171

Otvirani-studanky200Otvirani-studanky217

Vzdělávací programy ve vědeckotechnickém parku VIDA Brno

Žáci 7., 8. a 9. ročníku navštívili vědeckotechnický park VIDA Brno. Všichni zde absolvovali dva výukové programy a poté si mohli sami projít všechny interaktivní exponáty. Osmáci a deváťáci si v programu Barevná chemie vyzkoušeli míchání činidel s látkami, které tvoří různé barevné kombinace, pokus zvaný Zlatý déšť, viděli reakci sodíku s vodou. Každý si domů odnesl malý vlastnoručně vyrobený dárek, který měnil barvy. V programu Mladý detektiv se seznámili se základními kriminalistickými metodami. Cílem bylo vyřešit případ vraždy mladé vychovatelky Megan a najít pachatele. Sami v týmu vedli výslech s podezřelými, vyzkoušeli si, jak se snímají otisky prstů a jak se pracuje s některými dalšími kriminalistickými expertizami. Sedmáci v programu Vynálezci stavěli funkční stroje z připravených pomůcek. Museli předvést pohyb kuličky dráhou stroje a okomentovat pomocí Newtonových pohybových zákonů. V dalším programu Světlo se seznámili s různými druhy luminiscence a prakticky si vyzkoušeli některé projevy světla v různých prostředích.

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3334

3536

3738

3940 

0203

0405

0607

0809

1112

1314

1516

1718

 

Výlet 3. třída

Na výlet jsme jeli ve čtvrtek 18. května do Brna. V brněnském zábavném vědeckém parku Vida mohli žáci objevovat, bavit se, a zároveň se učit hrou. „Pobízela“ je k činnosti vtipná interaktivní podlaha. Děti viděly vodní říši, mravenčí farmu a spoustu pokusů. Všichni vyzkoušeli např. moderování počasí, zhlédli 3 D kino, někteří provedli resuscitaci na figuríně člověka, prohlédli si lidské vynálezy, testovali větrnou bouři. Dozvěděli se, jak vzniká mlha a duha. Nadšeni byli z představení, které hravou a vtipnou formou předvedl „vědec“ Tesla. Dětem vysvětlil, jak vzniká blesk a hrom. Pokusu se děti přímo účastnily. Čtyři hodiny utekly jako voda a odjížděli jsme domů plni zážitků.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

Školní výlet 8.B a 9. třídy - Praha

Žáci 8. B a 9. třídy vyrazili vlakem společnosti RegioJet na dvoudenní poznávací výlet do Prahy. Prvním zajímavým zážitkem byla lanovka na Petřín. Zde mohli žáci navštívit Zrcadlové bludiště nebo zdolat 299 schodů Petřínské rozhledny. Potom se krásnou procházkou kolem pražských pamětihodností (Strahovský klášter, Loreta), ale i křivolakými uličkami dostali Jelením příkopem k  Pražskému hradu. Zde si prohlédli Chrám sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Starý královský palác s Vladislavským sálem a defenestračním oknem a prošli Zlatou uličkou. Z Hradčan sestoupili na vltavské nábřeží a kochali se úchvatným pohledem na Karlův most. Po něm pak přešli na Staré Město, kolem orloje došli na Staroměstské náměstí a pokračovali Celetnou ulicí až k Prašné bráně a Obecnímu domu. Celá cesta byla doprovázena záživným výkladem průvodce, žáci měli audio sluchátka, takže dobře slyšeli výklad i veškeré pokyny při přesunech městskou dopravou. Užili si i jízdu metrem.

Pak už následoval odjezd na ubytování na Strahovských kolejích. Kouzelná pro ně byla večerní procházka po Petřínských sadech - zašli si k vyhlášené soše K. H. Máchy a žasli nad nádherně osvícenou Petřínskou rozhlednou i nad úchvatnými pohledy na noční Prahu.

Druhý den ráno po snídani čekala žáky vycházka na Vyšehrad. Opět si užívali pohledů na Prahu, navštívili i hřbitov slavných osobností – Slavín. Velmi se jim líbila návštěva Muzea heydrichiády, která zahrnovala komentovanou prohlídku kostela sv. Bartoloměje i krypty, v níž se ukrývali parašutisté. Kolem Národního divadle se dostali na Václavské náměstí, kde si prohlédli jezdeckou sochu sv. Václava. Taky prohlídka Prahy skončila a vlakem se vraceli zpět do Hodonína.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

1920