iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ŘÍJEN

3. 10. Logopedické konzultace pro děti z MŠ


 4. 10. Preventivní program Kyberšikana - 7. ročník


5. 10. Veletrh vzdělávání v Hodoníně - 9. ročník


11. 10. Jednou pro vždy nehoří - science show v Kyjově - 2. stupeň


12. 10. Do lesa s lesníkem - přírodovědný program pro 3. ročník


16. 10. Život v armádě - beseda pro žáky 5. - 9. ročníku


17. 10. Vánoční focení žáků 1. stupně


17. 10. O vykutáleném štěstí - divadelní představení pro děti z MŠ a 1. třídu


17. 10. Exkurze do firmy LISI Čejč - 9. ročník


17. a 19. 10. Sběr starého papíru - vždy od 13 do 16 hodin


26. a 27. 10. Podzimní prázdniny


Logo_opvk_male

Život v armádě – přednáška Mjr. Ing. Svatavy Plasové

V pondělí 16. října přijela do naší školy Mjr. Ing. Svatava Plasová, bývalá žákyně naší školy, aby našim žákům přiblížila život v armádě a na mírových misích OSN. Sama se zúčastnila mírové mise v africkém Kongu.

Nejprve řekla několik vět o svém studiu na vojenských školách, mluvila o své práci v současné době. Důraz kladla především na znalost cizích jazyků. Poté žákům poutavě popisovala průběh třítýdenního přípravného kurzu a výcviku pozorovatele na mírových misích, který se konal ve Vyškově. Toto vyprávění žáky velmi zaujalo, uvědomili si, jak tvrdým a psychicky náročným výcvikem musí vojáci projít.

Na základě obrazové prezentace byli dále seznamováni s běžným životem domorodého obyvatelstva a s životními podmínkami v této středoafrické zemi. Poutavě také Mjr. Plasová vyprávěla o každodenním životě vojáků v nelehkých podmínkách na mírových misích.

P1150744_4P1150737_4

P1150728_4P1150727_4

P1150731_4P1150738_4

P1150747_4P1150750_4

Do lesa s lesníkem

12. října prožily děti 3. třídy den v lese. Během interaktivního programu se dověděly a samy si vyzkoušely, že les vyžaduje odbornou celoroční péči.

Děti se seznámily s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zopakovaly si, k čemu dřevo využíváme. Vyzkoušely si sázení mladých stromků a měření lesnickými přístroji, zahrály si hry, potěžkaly motorovou pilu, osahaly si kůže a shozy zvířat, zkusily přivábit jelena, poslechly si myslivecké troubení, přivoněly ke dřevu a zjistily, že sázení stromu v reálu je o hodně náročnější než sázení stromů v Minecraftu. Zkrátka všemi smysly nasávaly prostředí lesa.

Img_4613Img_4618

Img_4615Img_4620Img_4630

Img_4634Img_4638

Img_4644Img_4650Img_4651

Img_4653Img_4672Img_4667

Img_4654Img_4655Img_4664

Úžasné divadlo fyziky aneb Jednou provždy nehoří!

V rámci Veletrhu středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku se naši žáci 2. stupně zúčastnili science show s názvem Jednou provždy nehoří. Tuto show předváděli experti z oboru, který popularizuje vědu a atraktivní formou vzdělává v přírodovědných tématech. Žáci zhlédli efektivní pokusy z chemie např. s karbidem vápenatým, manganistanem draselným a peroxidem vodíku, hoření hořčíku, s nehořlavým tričkem. Vojta Holický ze 6.B si sám mohl vyzkoušet předvedení pokusu zvaného SLONÍ PASTA. Závěr patřil zajímavým pokusům s kapalným dusíkem. Žákům se pořad velmi líbil.

011

0203

0406

0507

0809

1011

1213

14

Preventivní program zaměřený na prevenci šikany

29. září se uskutečnil pro žáky šestých tříd program zaměřený na prevenci šikany. Program vedl lektor Tomáš Böhm ze sdružení ACET. Žáci během programu absolvovali několik aktivit zaměřených na vztahy ve třídě. Lektor žákům promítl několik krátkých ukázek, které se zabývaly rozdílem mezi škádlením a šikanou a návody k řešení šikany. Ve své prezentaci se žáci dověděli, jaké jsou znaky šikany, druhy šikany a správné postupy řešení. Lektor během programu neustále zdůrazňoval nutnost reagovat na bezpráví ve škole i mimo školu a nabádal žáky, aby se uměli správně rozhodovat a druhým pomoci. Program byl pro žáky velmi přínosný a my doufáme, že přispěje k budování zdravých vztahů ve třídách.

P1150670_2P1150674_2

P1150675_2P1150676_2

P1150679_2P1150681_2

P1150684_2P1150692_2

Dějepisná exkurze - Slovanské hradiště Mikulčice

Žáci 7. ročníku strávili v pátek 29. září velmi příjemný Velkomoravský den se skupinou Styrke. Tak se nazýval program, který byl pro žáky připraven v areálu mikulčického hradiště. Nejprve se v doprovodu pana průvodce seznámili s původem Slovanů a jejich životem, vyslechli si stručnou historii Velké Moravy a zhodnotili význam cyrilometodějské misie. Poté zhlédli expozici s projekcí v Pavilonu II, užili si hry na louce - dle zájmu zkoušeli střelbu z luku. Prošli také velkomoravský tábor. Tady se seznamovali s tím, co Slované v 9. století jedli a pili - mohli ochutnat placky se dvěma druhy pomazánek. Zhlédli ukázku výroby příze a tkaní látek na svislém tkalcovském stavu. Prohlédli si a také si mohli vyzkoušet výzbroj i výstroj raně středověkých bojovníků. Zhlédli také ukázku bojové taktiky starých Slovanů. Příjemné slunečné dopoledne jsme zakončili opékáním špekáčků na připraveném ohništi a krásným výhledem z rozhledny mikulčického hradiště.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

1516

1718

19

EXPO-DYŇO 2017

I v letošním roce zapojilo svoji fantazii a um několik nadšenců, kteří se zúčastnili tradiční výstavy dýní a strašáků. Ve dvoře Obecního úřadu Hovorany jsme ocenili práce dětí navštěvujících mateřskou školu a dětí z převážně 1. stupně základní školy. Součástí výstavy bylo také vyhodnocení soutěže o největší dýni, kterou vyhlásil Český zahrádkářský svaz Hovorany. I přes letošní velká sucha jsme opět mohli obdivovat mnohé zdařilé práce. Všechny zúčastněné děti dostaly za své výrobky čokoládu.

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

Adaptační program pro žáky 1. ročníku

Ve středu 6. září proběhl adaptační program žáků první a páté třídy. Starší kamarádi za zpěvu hymny Hovoranského království vstoupili do učebny 1. třídy. Malí žáčci je přivítali potleskem. Pak si vybrali svého staršího kamaráda, který mu dělal patrona a byl mu oporou při plnění společných úkolů. Prvňáčkové pracovali s listem, na kterém označili čísla a písmenka, která už znají, vymalovali smajlíka podle nálady a vymalovali obrázek, který starší žáci nakreslili, obrázek pak rozstříhali a skládali puzzle. Pohybová aktivita na sebe nedala dlouho čekat a míčová hra „Paleček a obr“ se všem tolik líbila, že ji hráli do přestávky. Během ní starší žáci ukázali, jak ve škole svačíme. Prvňáčky budou po celý zbytek týdne vodit starší kamarádi do kuchyňky, kde někteří prvňáčci svačí. V hudebně byli malí žáčci rozděleni staršími kamarády do šesti skupin. Páťáci měli připraveny scénky na téma „Jak se chováme ve škole - třídě“. Modelové situace na dané téma byly vždy dvě a skupinky měly poznat, která z těch dvou je správná. Vítězové byli odměněni pexesem. I prvňáčci se nedali zahanbit a naučili starší kamarády říkanku s pohybem. Závěr programu patřil prohlídce školy.

0203

0405

0607

0810

Adaptační program pro žáky 6. ročníku

Ve středu 6. září a ve čtvrtek 7. září proběhly adaptační programy pro žáky šestých tříd. Programy vedly lektorky z Občanského sdružení Krok z Kyjova. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí a dochází k tvorbě nových tříd. Adaptační programy mají za úkol, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily toleranci a respektu, učily se, jak spolu komunikovat. Celý program se dětem líbil a my věříme, že i díky němu se podaří vybudovat v nových šestých třídách příjemné, bezpečné a kamarádské prostředí pro naše žáky.

02_201_2

09_207_2

10_205_2

0103

0614

0709

1316

Mezitřídní spolupráce 6. a 9. ročníku

S přechodem na 2. stupeň základní školy pomáhali šesťákům také žáci 9. ročníku. Ve smíšených skupinách procházeli deváťáci se šesťáky školu, aby je seznámili se všemi prostorami a pomohli jim v lepší orientaci, povyprávěli jim o různých akcích, které škola pořádá, v počítačové učebně jim ukázali různé výukové programy a v tělocvičně se pak obě šesté třídy vzájemně seznamovaly při sportovních hrách.

01_202_2

03_204_2

05_206_2

07_208_2

09_210_2

11_212_2

Slavnostní zahájení nového školního roku

V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok.

Ve škole jsme přivítali 18 prvňáčků, kteří přišli v doprovodů svých rodičů.

0201_2

0304

0506

0809

1011

12