iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ČERVENEC - SRPEN

1. 7 - 31. 8.  Hlavní prázdniny


1. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku


1. 9. Odevzdávání učebnic - 3. - 9. ročník - 7.45 - 11.20


2. 9. Rozdávání učebnic - 7.45 - 11.20

Logo_opvk_male

Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 2. stupně na nový školní rok 2020/2021

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 29. června a úterý 30. června ředitelské volno.

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. června 2020.

Prázdninový provoz školní družiny pro přihlášené děti bude zahájen v pondělí 29.6. a ukončen 31.7.2020.

Zájem o školní družinu v příštím školním roce 2020/2021

Žádáme rodiče žáků 1. stupně, kteří chtějí, aby jejich děti příští školní rok 2020/2021 navštěvovaly školní družinu, aby do středy 17. 6. 2020 vyplnili následující dotazník.

viz odkaz.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUNE5CWk5FUkkyVjMyWEhXOVBUWlAxOFc2QS4u

Přihláška ke stravování na školní rok 2020/2021

Žádáme rodiče dětí, které v současné době nenavštěvájí školu, aby si stáhli přihlášku ke stravování na školní rok 2020/2021 (zde přihláška) a vyplněnou ji vhodili do schránky u školy. Děti, které školu navštěvují, obdrží tuto přihlášku od svých třídních učetelů a těm ji také odevzdají do 16.6.2020.

Výuka přihlášených žáků 2. stupně od 8.6.2020

VÝUKA PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

 Budeme se řídit pokyny MŠMT k dodržování všech hygienických a organizačních opatření viz odkaz - https://www.msmt.cz/ - soubor hygienických odkazů pro školy a školská zařízení.

Pozdější nástup do skupiny je možný pouze do limitu 15 žáků ve skupině.

Výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat od 8.30 do 12.40 hod.

Pro žáky přihlášené ke stravování je zajištěn oběd,

žáci na něj budou odcházet ve skupinách v časových rozestupech.

Žáci při příchodu do školy musí odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení

 (viz odkaz).

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BLa6sNdL2tpgdMB1Td_mgyg?e=kelyEz

  Hygienická opatření:

 • všichni žáci čekají před školou, jednotlivé skupiny dodržují rozestupy a do školy vstupují až po vyzvednutí vyučujícím v 8.20 hod.
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • při vyzvedávání žáků platí také zákaz vstupu do školy doprovázejícím osobám
 • po příchodu do školy musí každý žák použít připravenou dezinfekci na ruce
 • žáci se přezouvají a odcházejí dle pokynů zaměstnanců školy do určené učebny
 • vyučování probíhá v blocích dle stanoveného rozvrhu, který rozesílají třídní učitelé – každý ročník má jeden den volna
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 – každý žák sedí sám v lavici
 • žáci se pohybují ve vymezených prostorách, které určí vyučující
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • v případě příznaků infekce dýchacích cest neposílejte děti do školy
 • při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními
 • Škola musí vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze vzdělávacích aktivit.

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče,

od 8. června bude možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole,

proto musíte do pátku 29. 5. do 12 hodin rozhodnout, zda se vaše dítě konzultací a vzdělávacích aktivit zúčastní (viz odkaz na dotazník).

Účast žáků nebude povinná. Dále bude probíhat distanční výuka.

 Potřebujeme znát přesný počet žáků, kteří se výuky zúčastní, z důvodu dodržení pokynů Ministerstva zdravotnictví o maximálním počtu 15 žáků ve skupině.

Na pozdější přihlášení nebudeme brát zřetel.

 Bližší pokyny k výuce budou zveřejněny do čtvrtku 4. 6. 2020

v závislosti na počtu přihlášených žáků.

 V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí 8. 6. do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz odkaz).

 Odkaz na dotazník o účasti žáků:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNURDBPTlRUWVlGQVQ1NU1UOThBQU00WEs4NS4u

Odkaz na čestné prohlášení:

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BLa6sNdL2tpgdMB1Td_mgyg?e=kelyEz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na šk. rok 2020/2021

V záložce dokumenty je zveřejněno Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na šk. rok 2020/2021.

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná. Nadále bude pokračovat distanční výuka bez online formy.

Budeme se řídit pokyny MŠMT k dodržování všech hygienických a organizačních opatření viz odkaz - http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

 Dle těchto pokynů musí zákonný zástupce do 18. 5. vyjádřit zájem o docházku svých dětí do školy (viz odkaz na dotazník). Pozdější nástup do skupiny není možný.

Provoz pro žáky 1. stupně bude denně v pondělí až pátek od 7.45 do 15.00.

Předpokládáme 7. 45 – 11.30 vzdělávací aktivity, po obědě do 15.00 zájmové aktivity.

Dobu a způsob vyzvedávání dětí určíte v dotazníku.

 V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí 25. 5. do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz odkaz).

 Hygienická opatření:

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • při vyzvedávání žáků platí také zákaz vstupu do školy doprovázejícím osobám
 • po příchodu do školy musí každý žák použít připravenou dezinfekci na ruce
 • žáci se přezouvají a odcházejí dle pokynů zaměstnanců školy do určené učebny
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 – každý žák sedí sám v lavici
 • žáci se pohybují ve vymezených prostorách, které určí vyučující
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • stravování žáků (svačiny i obědy) bude zajištěno
 • v případě příznaků infekce dýchacích cest neposílejte děti do školy
 • při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (nošení roušek)
 •  Škola musí vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem     k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze vzdělávacích aktivit.

 Odkaz na dotazník o účasti žáků:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUNDhXQk1SVFpITTU5R0NVQlNITDNPSkZKVy4u

 Odkaz na čestné prohlášení:

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BLa6sNdL2tpgdMB1Td_mgyg?e=kelyEz

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole - příprava k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

od 11. května bude probíhat příprava na přijímací zkoušky pro vaše děti. Dle pokynů MŠMT musíte do 7. 5. rozhodnout, zda se vaše dítě této výuky zúčastní. (viz odkaz na dotazník)

V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí 11. 5. do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení. (viz odkaz) Pozdější nástup do skupiny není možný.

 Příprava z českého jazyka a matematiky bude probíhat

 v pondělí a ve středu od 8.00 – 11.00 hodin.

Ostatní předměty budou nadále pokračovat distanční formou.

 Hygienická opatření:

 • po příchodu do školy musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce
 • žáci se nepřezouvají a odcházejí dle pokynů zaměstnanců školy do určené učebny
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 – každý žák sedí sám v lavici
 • žáci se pohybují ve vymezených prostorách, které určí vyučující
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • stravování žáků není zajištěno, mohou si přinést svou vlastní svačinu

  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

Odkaz na dotazník zjištění zájmu o výuku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUM1U3T1dUSzU3SUo4NVRSNU5JNUJYRU03RC4u

Odkaz na čestné prohlášení:

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BtHqH3562tTWsSi9UzoxoAA?e=pICZMN

 

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního 2019/2020 budou žáci naší školy hodnoceni známkou na základě klasifikace v únoru a březnu a na základě jejich snahy o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů. Vyučující mohou přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí.  Toto hodnocení se netýká předmětů s výchovným zaměřením.