Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

LISTOPAD

od 15. 10. uzavření školy - distanční výuka pro všechny ročníky


Logo_opvk_male

Doporučení postupu Odborné společnosti praktických dětských lékařů u akutního onemocnění v průběhu pandemie covid-19

Materiál je doporučením pro školy a rodiče - zde ...

Projektový den Lipka Brno - 3. a 5. ročník

Projektový den Les všemi smysly a Lesní naučná stezka

Děti 3. a 5. třídy navštívily v úterý 29. 9. ekocentrum Lipka v Soběšicích. Vybrali jsme téma Les pro obě třídy. Celé dopoledne měly děti rozděleno do několika částí. Vzhledem k počasí měly děti část programu uvnitř a další část venku. Povídaly si o lese, vodě a jejich využití. Poznávaly zvířata, která v lese můžeme vidět nebo slyšet. Vyzkoušely si, jak to frčí v mraveništi a jak se mezi sebou mravenci dorozumívají. Venku skákaly do dálky a přirovnávaly se ke zvířatům. Ukazovaly si, jak teče řeka a spoustu dalších věcí. I když nám počasí nepřálo, všem se program moc líbil a odnesli jsme si spoustu nových informací.

 20200929_10115620200929_100341

20200929_10132720200929_103339

20200929_11535820200929_121621

20200929_122120Dsc_0024

Dsc_0029Dsc_0031

Dsc_0036Dsc_0039

Dsc_0045Dsc_0047

Dsc_0049Dsc_0053

Dsc_0062Dsc_0069

Dsc_0079Dsc_0082

EXPO-DYŇO

Z důvodu nepříznivého počasí bylo zrušeno vyhodnocení EXPO-DYŇO a soutěže o největší dýni, které se mělo konat v pátek 25. září.

Děti, které přesto přinesly nazdobenou dýni, dostaly ve škole odměnu a pochvalu za snahu.

Dsc_0001Dsc_0006

Dsc_0007Dsc_0010

Dsc_0011Dsc_0012

Dsc_0013Dsc_0014

Dsc_0016Dsc_0017

Dsc_0018Dsc_0019

Projektový den Lipka Brno - 6. a 7. ročník

Ve dnech 16. a 21. 9. 2020 se 6. a 7. třídy zúčastnily programů v environmentálním středisku LIPKA Jezírko v Soběšicích.  Šesté třídy pracovaly na programu Vodní království lesa. V lese za pomocí mapky hledali studánky a určovali místa, která jsou na mapce zaznačená. Poté si zkusili v jezírku vylovit bezobratlé živočichy a určit jejich názvy podle klíče.  

Sedmé třídy se zapojily do programu Vrabčákovy ptákoviny. Při něm byl plněn kvíz zaměřený na ptáky, poté si děti vyrobily ptačí budku pro sýkorky a nakonec si v krásném sadu zahrály hru na čápy, při které si samy vyzkoušely, jak těžké je „uhlídat hnízdo“.

20200921_10005320200921_102613

20200921_11364020200921_121328

20200921_122839_013Img_20200921_103730

Img_20200921_104347Img_20200921_110713

Img_20200921_112606Img_20200921_113546

Img_20200921_114346Img_20200921_120408

Img_20200921_121555Img_20200921_121651

Dopravní výchova na Dopravním hřišti Kyjov

Dne 15. 9. se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili dopravní výchovy v Kyjově. Celé dopoledne se žáci učili prakticky i teoreticky pravidlům silničního provozu pod dohledem zkušených lektorů a PČR. Akce se velmi zdařila. Počasí nám přálo a děti se vracely s novými poznatky i zkušenostmi.

20200915_10082720200915_100837

20200915_10084420200915_101003

20200915_10102520200915_101038

20200915_10105120200915_101054

20200915_10552520200915_105545

20200915_10555720200915_105628

20200915_10564620200915_105657

20200915_10574120200915_105752

Opatření školy vyplývající z opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. 9. 2020 zavedena povinnost nošení roušek také ve vnitřních prostorách škol. Pro školy vyplývá povinnost nosit roušku ve společných prostorách - chodby, šatny, sociální zařízení, školní jídelna.

Žádáme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek, které budou mít k dispozici v průběhu pobytu ve škole (minimálně dvě roušky).

Toto opatření neplatí pro děti a pedagogy mateřské školy.

Dále upozorňujeme všechny, že do prostor školy je umožněn vstup pouze s rouškou a po dezinfekci rukou!

Žáci ani jiné osoby, které mají respirační potíže - kašel, rýma, horečka, ztráta chuti či čichu - do školy nevstupují!

Adaptační program pro žáky 6. ročníku - KROK

Ve čtvrtek 3. září a v pátek 4. září proběhly adaptační programy pro žáky šestých tříd. Programy vedly lektorky z Občanského sdružení Krok z Kyjova. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí a dochází k tvorbě nových tříd. Adaptační programy mají za úkol, aby se žáci co nejlépe poznali, vytvořili si příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily toleranci a respektu, učily se, jak spolu komunikovat. Celý program se dětem líbil a my věříme, že i díky němu se podaří vybudovat v nových šestých třídách příjemné, bezpečné a kamarádské prostředí pro naše žáky.

Img_20200904_085354Img_20200904_091010

Img_20200904_091018Img_20200904_091025

Img_20200904_091927Img_20200904_102116

Img_20200904_102208Img_20200904_102303

Img_20200904_105318Img_20200904_105323

Img_20200904_105537Img_20200904_105601

Adapační program 1. a 5. ročníku

V pátek 4. 9. se prvňáci sešli v tělocvičně se svými kamarády z 5. třídy. Zábavnou formou se postupně seznamovali, snažili se zapamatovat jména spolužáků. Pod vedením starších žáků vypracovali matematické úkoly. Páťáci je provedli školou. Ve třídě si povídali o správném a bezpečném chování. Utvořili si všichni pravidla slušného chování. Každý  páťák dostal na starost svého prvňáčka, kterému během následujících týdnů bude pomáhat a bude ho chránit.

Img_20200904_075149Img_20200904_080025

Img_20200904_081037Img_20200904_081827

Img_20200904_084407Img_20200904_084416

Img_20200904_084753Img_20200904_085043

Img_20200904_102729Img_20200904_104356

Img_20200904_110453Img_20200904_110623

Img_20200904_111947Img_20200904_112136

Adaptační program 6. a 9. ročníku

Ve středu 2. září proběhl ve škole pro žáky 6. ročníku adaptační program. Obě šesté třídy byly rozděleny do skupin, kterým se dvě vyučovací hodiny věnovali deváťáci. Seznámili je s režimem činností na druhém stupni, s plánovanými akcemi během školního roku, v počítačové učebně jim ukázali různé výukové programy, se kterými budou pracovat, prošli s nimi celou školu, aby se hlavně nově příchozí žáci v prostorách školy orientovali. Také si v tělocvičně společně zahráli míčové hry.

Přejeme šesťákům, aby se jim na druhém stupni dařilo a našli si nové kamarády.

Img_20200902_081011Img_20200902_081103

Img_20200902_081419Img_20200902_081709

Img_20200902_082420Img_20200902_100123

Img_20200902_100439Img_20200902_100552

Img_20200902_100933Img_20200902_101603

Img_20200902_101821Img_20200902_102140

Img_20200902_102823Img_20200902_104732

Img_20200902_105046Img_20200902_105235

Img_20200902_110449Img_20200902_110600

Dotazník k zjištění vybavení výpočetní technikou pro případnou distanční výuku

Žádáme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku o vybavení výpočetní technikou v případě distanční výuky svých dětí.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUM0MyOUFaRVJQMVBaV1E5NFJQM0pRMVBKTS4u