iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

LEDEN

16. - 19. 1. Lyžařský kurz - Červenohorské sedlo - 7. ročník


23. 1. Schůzka rodičů vycházejících žáků - od 16 do 17 hodin - hudebna školy


31. 1. Vydávání vysvědčení za 1. pololetí


2. 2. Pololetní prázdniny


5. - 9. 2. Jarní prázdniny


3. 3. 24. Společenský ples v Čejkovicích


Logo_opvk_male

Etické dílny pro 8. ročník

30. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 8. ročníku, zaměřený na prevenci kouření.  Osmáci diskutovali s lektorkou o negativních vlivech kouření a zamýšleli se nad vlivy ve společnosti. Žáci se během programu seznámili s fyziologickými účinky kouření, zdravotními riziky a seznámili se s nemocemi, které vznikají v důsledku kouření. Program byl užitečný, neboť se žáci během něj učili, jak odolával vrstevnickému tlaku a budovat vztah ke svému zdraví.

P1160067P1160069

P1160071P1160072

Etické dílny pro žáky 7. ročníku

30. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 7. ročníku, zaměřený na prevenci zneužívání alkoholu. V první části diskutovala lektorka s žáky o vlivu alkoholu na lidské zdraví. Děti často považují alkohol za neškodný a to je velká chyby. Lektorka vedla žáky ke kritickému pohledu na alkohol a rizika spojená s jeho zneužíváním. Program byl velmi hodnotný, neboť u dětí rozvíjí zodpovědnost k vlastnímu zdraví. Program byl pestrý a dětem se líbil.

P1160065P1160078

P1160084P1160102

P1160106

Etické dílny pro žáky 6. ročníku

28. listopadu proběhl pro žáky 6. ročníku program zaměřený na kamarádské vztahy ve třídě. Lektorka Zemanová měla připravený pestrý program s řadou zajímavých aktivit. Program vedl žáky k tomu, aby si uvědomili cenu přátelství a kamarádských vztahů v životě. Žákům se program líbil a ochotně spolupracovali na všech aktivitách.

P1160036P1160039

P1160048P1160054

P1160056P1160059

Etické dílny pro žáky 5. ročníku

Žáci 5. ročníku absolvovali 23. listopadu preventivní program zaměřený na finanční gramotnost. Děti se zamýšlely nad hodnotou peněz, uvažovaly o svých prioritách, o spoření, dluzích apod. Zároveň je lektorka vedla k zamyšlení nad pojmy jako je štěstí a vyšší hodnoty člověka. V závěru děti vyplňovaly pracovní listy, ve kterých se zamýšlely nad hodnotami jednotlivých věcí. Program se dětem líbil, neboť byl velmi pestrý a zajímavý.

P1160009P1160012

P1160014P1160017

P1160019P1160024

P1160027P1160030

Etické dílny pro žáky 4. ročníku

23. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 4. ročníku, který byl zaměřen na prevenci rizikových situací, které vznikají v důsledku používání internetu. Lektorka Viktoria Zemanová měla pro žáky připravenou řadu aktivit, které byly zaměřeny na bezpečnost na internetu a sociálních sítích. Naše žáky téma zaujalo, neboť na počítači tráví hodně volného času.

Etické dílny pro žáky 3. ročníku

Tématem letošních etických dílen pro žáky 3. ročníku bylo kamarádství. Žáci si s lektorkou dílen povídali nejen o tom, jak se dobrým kamarádem stát, ale jak jím i co nejdéle zůstat.
Děti měly možnost vyjádřit svůj názor k této problematice a podělit se o vlastní zkušenosti se svými kamarády. Průběžně vypracovávaly k tématu pracovní list, sehrály několik názorných situací, zhlédly poutavá videa a zazpívaly si společně písničku „Kamarádi“. Na závěr se vzájemně obdarovaly vlastnoručně vyrobenými přáníčky přátelství.

20171121_10183820171121_121204

Etické dílny pro žáky 1. ročníku

V úterý 21. listopadu přijela za prvňáčky paní Viky s kamarádkou opičkou Julčou. Obě si s dětmi povídaly o nebezpečných situacích, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat a doporučovaly jim správná, nejvhodnější řešení. Celá beseda probíhala formou her a diskuse, kdy děti měly možnost navrhnout vlastní řešení dané situace. Otázky k diskusi:  „Co bys dělal, kdyby ... (nebezpečí internetu, komunikace s cizími lidi, nadávky a ubližování od starších spolužáků, sám doma, …). Děti si vyrobily plakátek se základními pokyny pro svou bezpečnost, který si odnesly domů. 

P1160005P1160006

Přednáška paní Věry Sosnarové, ženy, která přežila gulag

V pátek 24. listopadu proběhla pro žáky 7. až 9. ročníku v hudebně školy mimořádná akce. Naše pozvání přijala paní Věra Sosnarová, žena, která přežila sovětský gulag.

Paní Sosnarové je 86 let, narodila se tedy v roce 1931 v Brně. Nejprve nám vyprávěla o svém dětství, o rodičích, kamarádech, popisovala zážitky ze školy i to, jak trpěla hladem a nouzí. Mluvila o tom, jak v Brně v roce 1939 viděla Hitlera. Ve svých 14 letech byla spolu se svou matkou a osmiletou sestrou Naďou odvlečena sovětskou tajnou službou NKVD do ruského pracovního tábora na Sibiři. Stalo se tak 17. května 1945.

Uneseny byly na základě toho, že jejich ruská matka roku 1922 uprchla před doznívající občanskou válkou z Ruska do Československa. V pracovních táborech strávily 19 let, jejich matka po třech měsících zemřela. Při odjezdu ze Sovětského svazu i při příjezdu do vlasti v roce 1964 musela podepsat úplnou mlčenlivost o svém osudu a z obavy o opětovné odvlečení na Sibiř mlčenlivost dlouho neporušila. O této části její minulosti se nedozvěděl ani její manžel a dlouho ji neznali ani její dva synové.

O nekonečných hrůzách stalinského teroru, které musela prožít, byla napsána kniha Krvavé jahody, která nyní vychází již v pátém vydání. Paní Sosnarová i přes svůj vysoký věk přijela do naší školy o svých děsivých zážitcích povídat. Všechny nás překvapila svým sugestivním projevem, žáci při jejím vyprávění ani nedutali a mnohým snad při představách prožitého utrpení i zvlhly oči.

 Dsc00645_2Dsc00650_2

Dsc00648Dsc00651_2

Projektový den Život s handicapem s Ligou vozíčkářů

Projektový den pro nás připravila absolventka naší školy Ladislava Blažková, která je sama na vozíku. Je tiskovou mluvčí Ligy vozíčkářů a vedoucí osvětové kampaně Přisedni si, která si klade za cíl ukázat, jak vypadá život lidí na vozíku a jaká úskalí skýtá. Žáci se seznámili nejen se životem handicapovaných, ale i s prací osobního asistenta. Ten jim pomáhá v činnostech, které díky postižení nezvládají. Žáci se mohli na cokoliv zeptat, ale také si mohli vyzkoušet, jaké je to mít handicap - zkoušeli například jízdu na mechanickém nebo sportovním vozíku, chůzi o berlích, malování pusou. Součástí besedy bylo i vyprávění o asistenčních psech, bezbariérovém divadle Barka, sportovním a kulturním vyžití vozíčkářů, ale i vyplnění kvízových otázek o životě s postižením.

Mladší žáci dostali brožurku Toníkův deník, ve kterém Laďka popisuje každodenní život a postřehy malého chlapce na invalidním vozíku. Už během besedy, ale i při dalších činnostech všichni pochopili, jaký dar je být zdravý. I děti 1. a 2. třídy se seznámily s problematikou tělesného postižení. Uvědomily si, že to není nemoc. Děti viděly i osobního asistenta handicapovaného. Zaujaly je různé typy vozíků, které si mohly samy vyzkoušet. Všichni na něm rádi jeli slalom a zkusili si zahrát basketbal. Hodina byla zajímavá a poučná, všem se moc líbila.

 P1150771P1150772

P1150791P1150794

P1150795P1150801

P1150805P1150813

P1150817P1150839

Činnost dětí ve školní družině - oddělení II

20170907_140241_320170914_133713_320170919_131806_3

20170922_145331_320170926_141351_320171020_143511_3

20171023_135208_320171023_140256_320171023_140150_3

20171031_134559_320171031_135512_320171101_133809_3

20171101_133938_320171103_134715_3