Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ZÁŘÍ

1. 9. - Slavnostní zahájení školního roku


6. 9. - Adaptační program 6.A


9. 9. - Adaptační program 6.B


16. 9. - Zvířata v ohrožení - projektový den 6. ročník - ZOO Hodonín


17. 9. - Exkurze Brno - 8.B


21. 9. - Život na (ve) vápenci - projektový den 9. ročník - Lipka Brno


21. 9. - Poraněná zvířata - projektový den 2. + 3. ročník - ZOO Hodonín


22. 9. - Třídní schůzky - od 16. hodin


23. 9. - Tajemství dutých skal - projektový den 8. ročník - Lipka Brno


24. 9. - EXPO-DYŇO


29. 9. - Poraněná zvířata - projektový den 4. + 5. ročník - ZOO Hodonín

Logo_opvk_male

K vodě s rybářem

V úterý 22.června navštívili žáci 7. a  9. tříd Mokroňovsko, mokřad v katastru obce Hovorany. Výukový projekt si pro ně připravil zájmový spolek Pro přírodu a myslivost. Zajímavou a poutavou formou se žáci dozvěděli od lektorů, jaký mají mokřady význam v krajině, které druhy stromů, keřů a rostlin rostou v mokřadech a jejich okolí. Seznámili se s rybí osádkou, prohlédli si ryby, které lektor nalovil. Na stanovišti se zaměřením na obojživelníky viděli jednotlivá stádia jejich vývoje a některé zástupce žab.

Lektor na stanovišti se savci mokřadů hovořil o invazivních druzích těchto lokalit. Žáci si zde prohlédli lebku bobra, nutrie a živou želvu pestrou. V okolí si prohlédli, jak bobři ničí dřeviny u mokřadu. Na posledním stanovišti je čekalo anglické okénko – terminologie a názvy aneb „Jak se to řekne anglicky“. Bylo to příjemně strávené dopoledne v přírodě.

20210622_093145_resized20210622_095340_resized

20210622_110612_resizedDscn5417

Dscn5420Dscn5439

Dscn5446Dscn5447

Dscn5450Dscn5452

Img_20210622_085937Img_20210622_091223

Img_20210622_093837Img_20210622_095300

Img_20210622_102630Img_20210622_103133

Img_20210622_104553Img_20210622_104855

Img_20210622_111500

Pečení v pracovních činnostech

V pondělí 21. června si žáci 8. B ve výuce pracovních činností upekli ke svačině perníkové muffiny.

Pc-8-b-1Pc-8-b-2

Pc-8-b-3Pc-8-b-4

Pc-8-b-5

Muzeum Hovorany

Projektový den – „Rádi sportujeme“

Na přelomu měsíce května a června se žáci 1. stupně zapojili do projektu „Rádi sportujeme“.

Sportovní aktivity byly dvě hodiny na hřišti a dvě hodiny ve třídě. Žáci byli nejdříve poučení o chování a bezpečnosti během sportovního projektu. Byli rozděleni do dvou skupin.

Jedna skupina vedená trenérem si vyzkoušela profesionální rozcvičku, atletickou abecedu a opičí dráhu. Pro druhou skupinu měli učitelé v různých předmětech M, Čj, Prv připraveno učivo se sportovní tématikou. Ve druhé třídě žáci v českém jazyce přiřazovali  jména sportovců k příslušnému sportu, ve kterém vynikají. Slova skládali podle abecedy. Ve čtení si četli o jejich úspěchu v jednotlivých disciplínách. V matematice porovnávali výkony, své zlepšení. V dalším ročníku žáci vymýšleli slova nadřazená, podřazená a souznačná, opakovali slovní druhy a to vše na sportovní tématiku. Ve slohu popisovali postavu sportovce, vymýšleli pravidla na sportovní hry a závěrem navrhovali pozvánku na sportovní den. V M počítali obsah a obvod hřiště, vymýšleli slovní příklady se sportovním zaměřením. Následující dny ve Vv malovali plakát „Sportovní den“ a v Hv poslouchali hudební znělky a písničky o sportu.

Tělocvik a pohyb patří mezi oblíbené činnosti většiny dětí, a tak byly projektovému dnu moc rády. Líbily se jim jak soutěže na hřišti, tak sportovní činnosti ve třídě.

Img_20210527_080838Img_20210527_082935

Img_20210527_084640Img_20210527_085024

Img_20210527_085035Img_20210527_085407

Img_20210527_090105Img_20210527_090109

Img_20210527_091045Img_20210527_091118Img_20210527_091140

Img_20210527_091530Img_20210527_091547

Img_20210527_092402Img_20210527_103459

Img_20210527_103944Img_20210609_083817

Img_20210609_083940Img_20210609_101505

Img_20210609_101513Img_20210609_101602

Img_20210609_101934Img_20210609_102342

Img_20210609_102456Img_20210609_110223

Img_20210609_110740Img_20210611_091819

Img_20210611_105835Img_20210611_105926

Img_20210611_110037Img_20210611_110117

Etické dílny pro žáky 1. a 2. ročníku: Buďme kamarádi

Ve čtvrtek 4. února absolvovali žáci 1. a 2. ročníku preventivní program: Buďme kamarádi. Program byl zaměřený na principy dobrého kamarádství, které je nejlepší prevencí nežádoucích jevů ve třídě. Lektorka vedla děti k tomu, aby se naučily asertivně vyjadřovat svá přání a pocity. Děti hrály scénu s loutkou a nacvičovaly si, jak druhému říct: „Přestaň! Mě se to nelíbí!“ V následující části se děti učily vcítit do emocí druhých. Hrané scénky a osobní příběhy je velmi zaujaly. Dětem se program moc líbil a určitě přispěje k budování kamarádských vztahů ve třídě.

 20210204_10113420210204_101212

20210204_10170120210204_102438

20210204_10533620210204_110631

20210204_11110520210204_112444

Informace k výuce od 17. 5. 2021

 

 • žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí
 • žáci 2. stupně se testují v pondělí a ve čtvrtek
 • od 24. 5. se všichni žáci testují pouze v pondělí
 • nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

Na testování je nutné, aby žáci přišli do školy nejpozději v 7:25.

Škola se pro žáky otvírá v 7:15 hodin, při vstupu do školy si dezinfikují ruce.

Všichni žáci i rodiče mají povinnou ochranu úst a nosu:

 • žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standarty MO MZd (chirurgická rouška či respirátor)
 • rodiče – respirátor
 • po přezutí v šatně žáci okamžitě odcházejí do testovací místnosti, která jim bude určena

Zde se řídí pokyny pracovníků školy. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba může asistovat při testování.

Stravování

Žákům, kteří se účastní prezenční výuky ve škole a jsou zapsáni ke stravování, budou automaticky    od 17. 5. přihlášeny obědy i svačinky. Pokud nechcete jídlo odebírat, musíte je odhlásit na www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou nadále na distanční výuce, si oběd jako doposud přihlašují na www.strava.cz a vyzvedávají ve výdejně pro cizí strávníky.

Změna provozu školní družiny

 • ranní družina v provozu od 6:30
 • provoz odpolední družiny v běžném režimu (I. – III. oddělení), ruší se povinnost homogenních oddělení

Informace k výuce od 10. 5. 2021

Z důvodu dodržení protiepidemických opatření při pobytu žáků ve škole žádáme

rodiče žáků 2. stupně o vyplnění krátkého dotazníku do pátku 7. 5. 2021 12:00, který nám pomůže s organizací výuky a testováním.

 https://forms.office.com/r/5v5vfvRj24

 V pondělí a ve čtvrtek  je nutné, aby žáci 2. stupně na prezenční výuku přišli nejpozději 7:25 do školy   

   z důvodu testování.

Škola se pro žáky otvírá v 7:15 hodin, při vstupu do školy si dezinfikují ruce.

Všichni žáci i rodiče mají povinnou ochranu úst a nosu:

 • žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standarty MO MZd (chirurgická rouška či respirátor)
 • rodiče – respirátor

 Po přezutí v šatně žáci okamžitě odcházejí do testovací místnosti, která jim bude určena.

Zde se řídí pokyny pracovníků školy. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba může asistovat při testování.

Stravování

Žákům, kteří se účastní prezenční výuky ve škole a jsou zapsáni ke stravování, budou automaticky

od 10. 5. přihlášeny obědy i svačinky. Pokud nechcete jídlo odebírat, musíte je odhlásit na www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou nadále na distanční výuce si oběd jako doposud přihlašují na www.strava.cz a vyzvedávají ve výdejně pro cizí strávníky.

 Školní družina

Z důvodu zamezení vzájemného prolínání kolektivů má každá ze tříd 1. – 4. ročníku své oddělení školní družiny. Pro žáky 5. třídy nebude provoz družiny zajišťován.

Doba provozu školní družiny je do 16:00 hodin. Ranní družina není v provozu.

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

 

Rozhodnutí o přijetí ...zde

Zápis do mateřské školy

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 naleznete v záložce Aktuálně MŠ.

Velikonoční tvoření