Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ZÁŘÍ

1. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku


1. 9. Odevzdávání učebnic - 3. - 9. ročník - 7.45 - 11.20


2. 9. Rozdávání učebnic - 7.45 - 11.20


2. 9. Mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem


3. 9. Adaptační program - 6. A - KROK Kyjov


4. 9. Adaptační program - 6. B - KROK Kyjov


4. 9. Mezitřídní spolupráce 1. a 5. ročník.


10. 9. Třídní schůzky rodičů - od 16.30 v jednotlivých třídách


15. 9. Dopravní výchova - 3. a 4. třída - dopravní hřiště Kyjov


16. 9. Vodní království lesa - projektový den 6.A - Lipka Brno


16. 9. Vrabčákovy ptákoviny - projektový den 7.A - Lipka Brno


21. 9. Vodní království lesa - projektový den 6.B - Lipka Brno


21. 9. Vrabčákovy ptákoviny - projektový den 7.B - Lipka Brno


29. 9. Les všemi smysly - projektový den 3. třída - Lipka Brno


29. 9. Lesní naučná stezka - projektový den 5. třída - Lipka Brno


30. 9. Les všemi smysly - projektový den 2. třída - Lipka Brno


30. 9. Lesní naučná stezka - projektový den 4. třída - Lipka Brno1. 10 Plavecký kurz - 4. třída - plavecký bazén Ratíškovice

Logo_opvk_male

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole - příprava k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

od 11. května bude probíhat příprava na přijímací zkoušky pro vaše děti. Dle pokynů MŠMT musíte do 7. 5. rozhodnout, zda se vaše dítě této výuky zúčastní. (viz odkaz na dotazník)

V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí 11. 5. do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení. (viz odkaz) Pozdější nástup do skupiny není možný.

 Příprava z českého jazyka a matematiky bude probíhat

 v pondělí a ve středu od 8.00 – 11.00 hodin.

Ostatní předměty budou nadále pokračovat distanční formou.

 Hygienická opatření:

 • po příchodu do školy musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce
 • žáci se nepřezouvají a odcházejí dle pokynů zaměstnanců školy do určené učebny
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 – každý žák sedí sám v lavici
 • žáci se pohybují ve vymezených prostorách, které určí vyučující
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • stravování žáků není zajištěno, mohou si přinést svou vlastní svačinu

  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

Odkaz na dotazník zjištění zájmu o výuku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lo3r47knKUWf7B3SqfRLwy9IFeTrnP9EgrHspXIVugNUM1U3T1dUSzU3SUo4NVRSNU5JNUJYRU03RC4u

Odkaz na čestné prohlášení:

https://zshovorany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/benesova_zshovorany_cz/EWIPmnbw9TlKnQOqUTZ3-x4BtHqH3562tTWsSi9UzoxoAA?e=pICZMN

 

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního 2019/2020 budou žáci naší školy hodnoceni známkou na základě klasifikace v únoru a březnu a na základě jejich snahy o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů. Vyučující mohou přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí.  Toto hodnocení se netýká předmětů s výchovným zaměřením.

Zápis dětí do mateřské školy

Informace o zápisu dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu dětí do mateřské školy distanční formou.

 • zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručte do školy v termínu od 2. 5.        do 16. 5. 2020
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně čestného prohlášení o očkování dětí jsou na webových stránkách školy v sekci Formuláře http://www.zshovorany.cz/fomulare

podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 • vhozením do poštovní schránky u vchodových dveří základní školy
 • poštou na adresu školy
 • do datové schránky školy (34gms6p)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
 • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (518 375 241)
 • veškeré další dotazy můžete napsat na školní email: zshovorany@email.cz                                                                                                                                                                                                                        K žádosti je nutno doložit:
 • rodný list- stačí kopie
 • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu - tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci není nutné potvrzení  praktického lékaře.

ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude od středy 18. 3. 2020 uzavřena Mateřská škola  v Hovoranech i školní jídelna pro cizí strávníky.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat  škola v době od 8 do 12 hodin.

Uzavření základní školy

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základním školství.

Počínaje středou 11. března 2020 až do odvolání bude pro žáky základní škola uzavřena, včetně školní družiny

a školní jídelny.

Obědy a svačiny budou žákům automaticky odhlášeny.

Žákům budou zasílány informace o samostudiu a úkoly k procvičování učiva přes portál i-školy.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat hospodářka školy v době od 8 do 14 hodin v kanceláři základní školy.

Formulář ke stažení: zde

 Provoz mateřské školy bude bez omezení.

Mimořádné opatření

26. společenský ples

7. března 2020 pořádala základní škola ve spolupráci se Sdružením rodičů a Obecním úřadem Hovorany v sále Zemědělské a.s. v Čejkovicích 26. společenský ples. Byl zahájen slavnostní polonézou, kterou zatančili žáci 9. tříd, doplnění žáky z mladších ročníků. K tanci hrála skupina Novios z Prostějova a cimbálová muzika Denica ze Šardic.

V průběhu večera jsme mohli také zhlédnout stepařské vystoupení Vojty Holického.

Všem rodičům a firmám velmi děkujeme za věcné i finanční dary do bohaté tomboly.

0102

0304

0506

0708

0910

 11_1312_13

13_1314_13

15_1116_12

17_1118-2

18_919-2

19_520-2

20_721-2

21_822-2

22_823-2

23_824-2

24_725_7

26_727_7

28_629-2

29_630_6

31-231_5

32_433_3

34_337_3

38_339_2

Zápis do 1. třídy

Odkaz na pozvánku: 

Pozvanka-na-zapis

Karneval v družině

Měsíc únor je dobou masopustů a karnevalových radovánek. Nejinak tomu bylo i v naší družině. Jednu únorovou středu se naše družiny proměnily v pohádkový ráj plný princezen, kouzelníků, indiánů a dalších nejen pohádkových postav. Den plný radovánek, soutěží a tance jsme si všichni užili.

87448934_503475830365774_6611752206846656512_n87484036_600837503980469_2426587351791697920_n

87727711_494045568151766_8269412925140107264_n87905411_1458008277714167_7799984647638614016_n

87991426_541211459838385_9170789654192979968_n88154012_136220387673383_1037765090574598144_n

88044455_1310485169141017_1182966810887061504_n88094542_240897310288742_6971658307199041536_n

Img_20200226_13205188032396_2277633565866949_2119215968554057728_n

Img_20200226_132228Img_20200226_134424

Projekt Originální svíčka

Během měsíce února proběhl ve všech odděleních školní družiny projektový den, ve kterém si žáci mohli vyrobit vlastní originální svíčku. V rámci tohoto dne nás navštívil pan Grombiřík, který se výrobou svíček zabývá již několik let. Seznámil žáky s druhy vosků, ze kterých se svíčky vyrábí a se všemi ingrediencemi, které jsou k výrobě potřeba. Pak si žáci za jeho odborného dohledu vyrobili vlastní svíčku. Žáci byli s výsledky své práce velmi spokojeni. Odnesli si nejen krásnou svíčku, ale i plno nových zkušeností a vědomostí.

87456893_333911814229226_801735304556838912_n87532761_209240920352943_2059919774619533312_n

87593543_507584296824557_6391960906196058112_n87616118_187113469290247_3401513308434464768_n-1

87788787_635572797010094_1502882668314886144_n87903419_806879766455822_7253616454845595648_n

87962890_548489319352788_7699438711619977216_n-188053689_637058293537082_3970731869703503872_n

88094542_187085179289318_7881343199514460160_nImg_20200224_141106

Img_20200224_141118Img_20200225_112826