Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

KVĚTEN - ČERVEN

 od 24. 5. - prezenční výuka pro všechny ročníky


27. 5. - Rádi sportujeme - projektový den pro 5. třídu


1. 6. - Fotografování tříd


2. 6. - Rádi sportujeme - projektový den pro 2. třídu


3. 6. - Rádi sportujeme - projektový den pro 4. třídu


3. 6. - Školní zralost z pohledu dětského psychologa - beseda pro rodiče předškoláků - od 15.30 v hudebně školy


9. 6. Rádi sportujeme - projektový den pro 1. třídu


11. 6. - Rádi sportujeme - projektový den pro 3. třídu


22. 6. - K RYBNÍKU S RYBÁŘEM - projektový den - 7. a 9. ročník 


30. 6. - Ukončení školního roku 


1. 7. - 31. 8. - Hlavní prázdniny


Logo_opvk_male

Výuka od 1. března 2021

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR je od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

· uzavřen provoz mateřské školy (více v záložce Aktuálně MŠ)

· výuka pro všechny žáky 1. – 9. ročníku je pouze distanční formou

Distanční výuka bude probíhat podle stávajících rozvrhů.

· úkoly budou zadávány přes portál Škola OnLine

· online hodiny budou probíhat dle naplánovaných schůzek přes Microsoft Teams

odkaz na OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka v 1. a 2. třídě

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji v souvislosti s šířením koronaviru Vám oznamujeme, že výuka

od 15.2.2021 do odvolání bude v 1. a 2. třídě probíhat pouze distanční formou.

Rozvrh online hodin Vám třídní učitelky zveřejní nejpozději v pondělí 15. února 2021 v aplikaci Teams.

V pondělí 15. února 2021 od 11.30 do 13.00. si budete moci vyzvednout oběd ve výdejně pro cizí strávníky.

Od úterý 16. února 2021 bude školní jídelna dočasně uzavřena a žákům budou svačiny i obědy odhlášeny.

Žáci 3. – 9. ročníku nadále pokračují v distanční výuce.

Děkujeme za pochopení.

Výuka od 4. ledna 2021

1.+ 2. ročník

 • prezenční výuka

3.– 9. ročník

 • distanční výuka

Distanční výuka pro žáky 3. – 9. ročníku bude probíhat podle rozvrhů, které platily při podzimním uzavření škol.

 • úkoly budou zadávány přes portál SkolaOnLine
 • online hodiny budou probíhat dle naplánovaných schůzek přes MicrosoftTeams  

Informace k prezenční výuce pro žáky 1. a 2. ročníku.

Škola se pro žáky otvírá v 7:00 hodin.

Aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, budou žáci 1. třídy vstupovat do školy hlavním vchodem a žáci 2. třídy vedlejším vchodem.  Vstup do školy je umožněn pouze s nasazenou rouškou, po vstupu všichni použijí dezinfekci rukou. Zákonní zástupci nebo jiný doprovod do školy nevstupují. Každý žák bude mít s sebou dostatečné množství roušek podle délky jeho pobytu ve škole a sáček na uložení použitých roušek.

Po přezutí v šatně žáci okamžitě odcházejí do své třídy, dohled nad žáky ve třídě bude zajištěn.

Počet hodin výuky je dán platným rozvrhem hodin.

Výuka náboženství bude v 1. třídě v úterý, ve 2. třídě ve středu pátou vyučovací hodinu.

Činnost školní družiny navazuje na dopolední vyučování. Doba provozu školní družiny je do 16:00 hodin. Z důvodu zamezení vzájemného prolínání kolektivů má každá třída své oddělení školní družiny.

Po celou dobu pobytu ve škole platí přísná hygienická pravidla – časté mytí rukou nebo používání dezinfekce,

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Po celou dobu výuky bude probíhat častější větrání tříd. Prosím zajistěte teplejší oblečení pro žáky.

Během dne bude zařazen pohyb žáků na čerstvém vzduchu – i zde platí nařízení vlády povinnost nosit roušku ve větším kolektivu.

Žákům 1. a 2. třídy, kteří jsou zapsáni ke stravování, budou automaticky od 4.1.2021 přihlášeny obědy i svačinky. Pokud nechcete jídlo odebírat, musíte je odhlásit na www.strava.cz.

Vánoční přání

Pf-2021

Fotosoutěž - BARVY PODZIMU

V září naše škola vyhlásila fotosoutěž s názvem Barvy podzimu. I přesto, že jsme mezitím museli znovu přistoupit k distanční výuce, žáci posílali svoje vydařené fotografie.

Po uzávěrce hlasovali všichni vyučující – za první místo byly 3 body, za druhé místo 2 body a za třetí místo jeden bod – a tak nám vznikla shoda u celkového třetího místa, které obsadila děvčata: Štěpánka Ivičičová ze 7. A, Kateřina Nováková a Nikola Morávkováobě ze 7.B, a to s 10 body. Na druhém místě se umístil Vojtěch Holický z 9.B s fotografií z blízkého okolí s 11 body. Jasným vítězem celé soutěže je ale David Voznica z 9.A s 35 body.

Všem gratulujeme a děkujeme za krásné fotky.

D-voznica 1. místo - David Voznica

V-holicky-1  2. místo - Vojtěch Holický

V-holicky-2  3. místo - Štěpánka Ivičičová

K-novakova  3. místo - Kateřina Nováková

N-moravkova 3. místo - Nikola Morávková

 

Změny v provozu školy od pondělí 30. listopadu 2020

1. stupeň

 • prezenční výuka již pro všechny ročníky

2. stupeň

 • prezenční výuka žáků 9. ročníku
 • výuka u žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnu                                                                                                                                

 Pro žáky je prezenční i distanční výuka dle rozvrhu povinná.

Škola se pro žáky otvírá v 7:00 hodin.

Aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu mezi žáky z různých tříd, budou žáci 1. stupně vstupovat do školy vedlejším vchodem a žáci 2. stupně hlavním vchodem ihned po příchodu ke škole.  Vstup do školy je umožněn pouze s nasazenou rouškou, po vstupu všichni použijí dezinfekci rukou. Zákonní zástupci nebo jiný doprovod do školy nevstupují. Každý žák bude mít s sebou dostatečné množství roušek podle délky jeho pobytu ve škole a sáček na uložení použitých roušek.

Po přezutí v šatně žáci okamžitě odcházejí do své třídy, dohled nad žáky ve třídě bude zajištěn.

Počet hodin výuky je dán platným rozvrhem hodin, žáci budou informováni o některých malých změnách z důvodu náročné organizace vydávání obědů.

Školní družina

Z důvodu zamezení vzájemného prolínání kolektivů má každá ze tříd 1. – 4. ročníku své oddělení školní družiny. Pro žáky 5. třídy nelze samostatné oddělení zajistit.

Doba provozu školní družiny je do 16:00 hodin.

Stravování

Žákům, kteří se účastní výuky ve škole a jsou zapsáni ke stravování, budou automaticky od 30. 11. přihlášeny obědy i svačinky. Pokud nechcete jídlo odebírat, musíte je odhlásit na www.strava.cz. Žáci, kteří budou mít distanční výuku a přihlásili se k odběru obědů, si oběd jako doposud vyzvednou ve výdejně pro cizí strávníky.

 Výuka náboženství

1. třída – úterý  - 11.35 – 12.20

2. třída – středa - 11.35 – 12.20

3. třída – středa - 12.30 – 13.15

4. třída – úterý  - 12.30 – 13.15

5. třída – úterý  - 13.30 -  14.15

O výuce náboženství na 2. stupni budou rodiče informováni individuálně emailem.

 • Po celou dobu pobytu ve škole platí přísná hygienická pravidla – časté mytí rukou nebo používání dezinfekce.
 • Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Po celou dobu výuky bude probíhat častější větrání tříd. Prosím zajistěte teplejší oblečení pro žáky.
 • Během dne bude zařazen pohyb žáků na čerstvém vzduchu – i zde platí nařízení vlády povinnost nosit roušku ve větším kolektivu.

Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku na prezenční výuku od 18.11.2020

Na základě rozhodnutí MŠMT se od středy 18. 11. 2020 obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku základní školy.

Škola se pro žáky otvírá v 7:00 hodin.

Aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, budou žáci 1. třídy vstupovat do školy hlavním vchodem a žáci 2. třídy vedlejším vchodem.  Vstup do školy je umožněn pouze s nasazenou rouškou, po vstupu všichni použijí dezinfekci rukou. Zákonní zástupci nebo jiný doprovod do školy nevstupují. Každý žák bude mít s sebou dostatečné množství roušek podle délky jeho pobytu ve škole a sáček na uložení použitých roušek.

Po přezutí v šatně žáci okamžitě odcházejí do své třídy, dohled nad žáky ve třídě bude zajištěn.

Počet hodin výuky je dán platným rozvrhem hodin.

Výuka náboženství bude v 1. třídě v úterý (od 24.11.), ve 2. třídě ve středu (od 25.11.) pátou vyučovací hodinu.

Činnost školní družiny navazuje na dopolední vyučování. Doba provozu školní družiny je do 16:00 hodin. Z důvodu zamezení vzájemného prolínání kolektivů má každá třída své oddělení školní družiny.

Po celou dobu pobytu ve škole platí přísná hygienická pravidla – časté mytí rukou nebo používání dezinfekce,

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Po celou dobu výuky bude probíhat častější větrání tříd. Prosím zajistěte teplejší oblečení pro žáky.

Během dne bude zařazen pohyb žáků na čerstvém vzduchu – i zde platí nařízení vlády povinnost nosit roušku ve větším kolektivu.

Žákům 1. a 2. třídy, kteří jsou zapsáni ke stravování, budou automaticky od 18.11. přihlášeny obědy i svačinky. Pokud nechcete jídlo odebírat, musíte je odhlásit na www.strava.cz.

POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 30. 10. 2020 dochází k prodloužení období, v němž jsou základní školy uzavřeny.

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje u žáků 1. a 2. stupně základní školy povinná distanční výuka. Od uvedeného data dojde k rozšíření on-line vyučovaných hodin. O organizaci distanční výuky budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učiteli prostřednictvím informačního systému SkolaOnLine.

Provoz mateřské školy zůstává bez omezení.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme rodiče, aby přiváděli pouze zdravé děti a při vstupu do školky dodržovali všechna protiepidemická opatření a v šatně školky se zdržovali jen nezbytnou dobu.

Ošetřovné podzim 2020 - změna

Na základě informací z Ministerstva práce a sociálních věcí škola nevydává potvrzení o uzavření školského zařízení.

Viz https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Aktuální informace, sledujte výše na výše uvedeném odkazu MPSV.

Uzavření škol od středy 14. října

 

Od středy 14. října do 1. listopadu je usnesením Vlády ČR škola UZAVŘENA.

Výuka 1. i 2. stupně bude probíhat distančně.

Informace o výuce na 1. stupni dostanou rodiče od třídních učitelů prostřednictvím zprávy na ŠkolaOnLine.

Výuka pro 2. stupeň bude probíhat podle stávajícího rozvrhu (kromě výchov).

 • úkoly budou zadávány přes portál ŠkolaOnLine
 • online hodiny budou probíhat dle naplánovaných schůzek přes MicrosoftTeams  

Za absenci je považováno:

1) nezapojení žáka do on-line výuky

2) neodeslání zadaných úkolů v požadovaných termínech

V obou případech je nutná omluvenka od rodičů přes  ŠkolaOnLine.

Žáci mají možnost během distanční výuky odebírat obědy do jídlonosičů.

Budou vydávány přes výdejnu pro cizí strávníky od 12.00 do 13.45.

Obědy i svačinky byly všem žákům odhlášeny, kdo chce oběd odebírat, MUSÍ se znovu přihlásit nejpozději do 14 hodin předešlého dne. 

Od 26. do 30. října - covidové + podzimní prázdniny pro všechny žáky.