iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ČERVENEC - SRPEN

1. 7 - 31. 8.  Hlavní prázdniny


1. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku


1. 9. Odevzdávání učebnic - 3. - 9. ročník - 8.45 - 11.20


2. 9. Rozdávání učebnic - 8.45 - 11.20

Logo_opvk_male

Zápis dětí do mateřské školy

Informace o zápisu dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu dětí do mateřské školy distanční formou.

 • zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručte do školy v termínu od 2. 5.        do 16. 5. 2020
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně čestného prohlášení o očkování dětí jsou na webových stránkách školy v sekci Formuláře http://www.zshovorany.cz/fomulare

podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 • vhozením do poštovní schránky u vchodových dveří základní školy
 • poštou na adresu školy
 • do datové schránky školy (34gms6p)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
 • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (518 375 241)
 • veškeré další dotazy můžete napsat na školní email: zshovorany@email.cz                                                                                                                                                                                                                        K žádosti je nutno doložit:
 • rodný list- stačí kopie
 • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu - tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci není nutné potvrzení  praktického lékaře.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM O PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Informace k předběžnému zájmu o prázdninový provoz školní družiny ... zde

Domácí výuka

Milí rodiče,

chceme Vám poděkovat za pomoc při domácí výuce Vašich dětí. Víme, že to pro Vás v této době není jednoduchá věc. I pro nás je dlouhodobá domácí výuka něčím novým a věřte, že se snažíme usměrňovat formu a množství úkolů tak, aby to bylo pro žáky i pro Vaše možnosti přiměřené. Neustále mezi sebou komunikujeme, vyměňujeme si zkušenosti a hledáme efektivní způsob této formy výuky. V běžné výuce máme okamžitou zpětnou vazbu od žáků, kterou nyní nemáme. Proto se nebojte kterémukoliv učiteli napsat e-mail přes iškolu a řešte s ním Vaše problémy - zda žák učivu rozumí, zda je množství zaslaných materiálů přiměřené, zda jsou mu jasná veškerá zadání úkolů apod.

Budeme za to vděčni.

Učitelé ZŠ

Informace o zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu k povinné školní docházce distanční formou.

 • zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podepsanou žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad doručte do školy v termínu od 1. 4. do 24. 4. 2020 (prosíme o dodání i vyplněného zápisového listu)
 • obě žádosti včetně zápisového listu jste obdrželi na informativní schůzce rodičů předškoláků, pokud je nemáte, jsou také na webových stránkách školy v sekci Formuláře http://www.zshovorany.cz/fomulare, kopii RL ani OP nevyžadujeme
 • pokud jste již odevzdali vyplněné formuláře ve škole, další pokyny se Vás už netýkají
 • podání je možné následujícími způsoby:
  • vhozením do poštovní schránky u vchodových dveří školy
  • poštou na adresu školy
  • do datové schránky školy (34gms6p)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
  • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (518 375 241)
  • veškeré další dotazy můžete napsat na školní email: zshovorany@email.cz
 • po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a rodiči

Děkujeme.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Individuální výuka

Od pátku 13. 3. budou žáci i rodiče pravidelně dostávat přes i-školu pokyny k individuální výuce. Úkoly naleznou na záložce KOMUNIKACE a nově přes červenou obálku v horní liště i-školy.

 Aaaaaaiskola(Po kliknutí se obrázek zvětší.)

Tento náhradní způsob výuky je pro žáky závazný.

Apelujeme na rodiče, aby kontrolovali, zda děti plní zadané úkoly.

 

Kdo z žáků nebo rodičů ztratil přihlašovací údaje na i-školu, napište si o ně na školní email zshovorany@email.cz.

ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude od středy 18. 3. 2020 uzavřena Mateřská škola  v Hovoranech i školní jídelna pro cizí strávníky.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat  škola v době od 8 do 12 hodin.

Uzavření základní školy

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základním školství.

Počínaje středou 11. března 2020 až do odvolání bude pro žáky základní škola uzavřena, včetně školní družiny

a školní jídelny.

Obědy a svačiny budou žákům automaticky odhlášeny.

Žákům budou zasílány informace o samostudiu a úkoly k procvičování učiva přes portál i-školy.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat hospodářka školy v době od 8 do 14 hodin v kanceláři základní školy.

Formulář ke stažení: zde

 Provoz mateřské školy bude bez omezení.

Mimořádné opatření

26. společenský ples

7. března 2020 pořádala základní škola ve spolupráci se Sdružením rodičů a Obecním úřadem Hovorany v sále Zemědělské a.s. v Čejkovicích 26. společenský ples. Byl zahájen slavnostní polonézou, kterou zatančili žáci 9. tříd, doplnění žáky z mladších ročníků. K tanci hrála skupina Novios z Prostějova a cimbálová muzika Denica ze Šardic.

V průběhu večera jsme mohli také zhlédnout stepařské vystoupení Vojty Holického.

Všem rodičům a firmám velmi děkujeme za věcné i finanční dary do bohaté tomboly.

0102

0304

0506

0708

0910

 11_1312_13

13_1314_13

15_1116_12

17_1118-2

18_919-2

19_520-2

20_721-2

21_822-2

22_823-2

23_824-2

24_725_7

26_727_7

28_629-2

29_630_6

31-231_5

32_433_3

34_337_3

38_339_2

Zápis do 1. třídy

Odkaz na pozvánku: 

Pozvanka-na-zapis