iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ŘÍJEN

1. 10.  Etické dílny - 1. a 2. třída


1. 10.  Gambling - preventivní program - 9. A + 9. B


2. 10. Jak chránit sám sebe - preventivní program - 5. A + 5. B


3. 10. Etické dílny - 3. a 4. třída


3. 10. Návštěva Veletrhu vzdělávání v Hodoníně - 9. ročník


4. 10. Závislost - preventivní program - 8. A a 8. B


7. 10. Beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou - MŠ a 1. třída


8. 10. Etické dílny - 5. A a 5. B


9. 10. Pohádky z našeho statku - divadelní představení pro  žáky 1. stupně


9. 10. Divadelní učebnice - České divadlo 20. století - divadelní představení pro žáky 2. stupně


10. 10. Do lesa s lesníkem - výukový program pro žáky 3. třídy


10. 10. Jak chránit sám sebe - preventivní program - 7. A + 7. B


17. 10. Mluv se mnou, mluvme spolu - preventivní program - 6. A a 6. B


18. 10. Slovanské hradiště Mikulčice - dějepisná exkurze - 7. A a 7. B


22. a 24. 10. Sběr starého papíru - vždy od 13 do 16 hodin - parkoviště před tenisovými kurty


29. a 30. 10. Podzimní prázdniny17. 11. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve škole

 

 

Logo_opvk_male

Slavnostní ukončení školního roku 2018-2019

 V pátek 28. června jsme v hudebně školy odměnili diplomy a věcnými dary úspěšné řešitele předmětových olympiád a dalších soutěží.

Rozloučili jsme také s našimi deváťáky a přejeme jim nejen krásné a pohodové prázdniny, ale i úspěšný start do nového školního roku na středních školách a učilištích.

 Dsc05473Dsc05476

Dsc05478Dsc05480

Dsc05483Dsc05489

Dsc05493Dsc05497

Dsc05499Dsc05502

Dsc05505Dsc05507

Dsc05508Dsc05511

Dsc05514Dsc05515

Dsc05519Dsc05523

Dsc05526Dsc05534

Exkurze do CVP Galvanika s.r.o.

Dva dny před koncem školního roku navštívili žáci 8. a 9. ročníku CVP Galvanika s.r.o. provoz Ždánice, která se zabývá protikorozní úpravou kovových výrobků. Nejdříve zhlédli krátké video a prezentaci o tom, čím se firma zabývá a jaké technologie při galvanickém pokovování používá. Poté si prohlédli celý proces ve firmě od příjmu až po expedici upraveného zboží. Viděli čtyři automatické galvanické linky a neutralizační stanici, která se stará o dokonalé vyčištění vody použité během procesu. Žáci nejvíce hodnotili to, že si mohli v chemické laboratoři firmy vyzkoušet titraci roztoků, které zde používají. Také se jim líbilo zavěšování součástek na háčky místo zaměstnanců. Ocenili oba průvodce, kteří se jim věnovali, srozumitelně jim vysvětlili, jak procesy fungují a zodpověděli na jejich dotazy.

0102

0304

0506

https://www.youtube.com/watch?v=crfPtRMv-AE&feature=youtu.be

Sportovní den 1. stupně

Ve středu 26. června proběhl v Hovoranech na novém školním hřišti sportovní den, kterého se zúčastnily i děti ze ZŠ Čejč a ZŠ Čejkovice. Děti závodily v atletických disciplínách – skok daleký a běh na 60 m a také se utkaly v kopané a vybíjené. Nejlepší sportovci byli oceněni medailemi a drobnými cenami. I vzhledem k parnému počasí si všichni závodníci tento den velmi užili a řádně si zasportovali.

P1200005P1200007

P1200016P1200033

P1200037P1200042

P1200048P1200053

P1200063P1200067

P1200073P1200080

P1200085P1200092

P1200093

Sportovní den žáků 2. stupně

Na nově zrekonstruovaném hřišti jsme v úterý 25. června přivítali sportovce z druhého stupně Základní školy v Čejkovicích. Sluníčko hřálo více, než by si všichni závodníci přáli, ale i tak se dokázali v mnoha disciplínách poprat se svými soupeři. S našimi žáky se „hosté“ utkali v běhu na 60 m, ve skoku dalekém a ve štafetě. Dívky se dále pokusily o medaile v běhu na 300 m a ve velké tělocvičně sehrály zápas ve vybíjené, chlapci museli uběhnout 450 m a změřili své síly v kopané. Výkony žáků byly skvělé, medaile a sladkou odměnu si odnesli mnozí soutěžící. Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře vzájemného zápolení, závodníci měli na obou stranách fanoušky, kteří je podporovali svými pokřiky. Těšíme se na další skvělé výkony našich žáků v příštím roce.

Dsc05138Dsc05152

 Dsc05161Dsc05166

Dsc05172Dsc05174

Dsc05175Dsc05188

Dsc05189Dsc05190

Dsc05199Dsc05203

Dsc05205Dsc05215

Dsc05222Dsc05223

Dsc05229Dsc05237

Dsc05242Dsc05243

Dsc05245Dsc05252

Dsc05269Dsc05280

Dsc05298Dsc05299

Dsc05313Dsc05324

Dsc05327Dsc05329

Dsc05333Dsc05344

Dsc05354Dsc05401

Dsc05404Dsc05412

Dsc05415Dsc05418

Dsc05422Dsc05426

Dsc05429Dsc05435

Dsc05439Dsc05443

Dsc05446Dsc05449

Dsc05457Dsc05459

Dsc05470

Školní výlet 4. třídy

12. června 2019 navštívili žáci 4. třídy zoo Lešná. Jako první měli naplánovanou prohlídku zámku. Pan průvodce poskytl zajímavý výklad a někteří si vyzkoušeli i zámecký klavír. Následně žáci pokračovali prohlídkou zoologické zahrady, kde si někteří vyzkoušeli, jak se krmí rejnoci. I přes velké teplo se výlet vydařil a všichni se v pořádku vrátili domů. 

20190612_085120_220190612_110249_2

20190612_114643_220190612_114711_2

20190612_124048_220190612_125510_2

20190612_132123_2

Cizí měny v hodině anglického jazyka ve 4. třídě

Ve čtvrtek 6.6.2019 jsme hodinu anglického jazyka věnovali zahraničním měnám. Žáci si z domova přinesli mince (někteří i bankovky), které si potom vzájemně prohlédli. Využili jsme této příležitosti a zopakovali si názvy zemí a žáci si rozšířili slovní zásobu o názvy některých měn.

Received_328534331155615Received_437257950443171

Finanční gramotnost pro žáky 7. ročníku

Ve středu 12. června se uskutečnil program pro žáky sedmého ročníku na téma finanční gramotnost a finanční zodpovědnost. Přednášet a besedovat s žáky přijela Katarina Kučerová, která působí v bankovním sektoru jako školitelka. Hlavními okruhy přednášky bylo bankovnictví, bankovní produkty a finanční zodpovědnost. Školitelka vedla celý program velmi interaktivně, vtahovala žáky do řešení problémů, nabádala je k finanční zodpovědnosti a seznamovala s nejdůležitějšími produkty bankovního sektoru. Důležitou součástí programu bylo varování před rizikovými jevy, které se v nakládání s financemi v naší společnosti vyskytují. Školitelka apelovala na žáky, aby se učili zodpovědně nakládat s úsporami, aby zbytečně neutráceli své peníze a také aby si dávali pozor na nejrůznější podvodníky, kteří se vyskytují v nebankovním sektoru. Žákům se program líbil a ocenili, že se týká každého člověka, neboť s financemi se musí naučit hospodařit každý.

Dsc05073Dsc05074

Dsc05080Dsc05082

Dsc05084Dsc05085

Dsc05090Dsc05099

Dsc05104Dsc05107

Dsc05116Dsc05118

Dsc05119Dsc05122

Školní výlet 7. ročníku

V pátek 31. května se za pěkného počasí vydali sedmáci na výlet. Nejprve navštívili Javoříčské jeskyně. Vyšlápli si k nim pořádný kopec, cestou minuli památník připomínající tragickou událost z konce 2. světové války, kdy bylo ve zdejší osadě Javoříčko oddílem SS z Bouzova popraveno 38 mužů starších patnácti let a obec byla následně vypálena. V jeskyních mohli obdivovat nádhernou krápníkovou výzdobu, rozlehlé dómy i hluboké propasti.

Poté navštívili Historický areál pod hradem Bouzovem, v němž si mohli vyzkoušet střelbu z flobertového revolveru nebo z kuše. Tuto aktivitu si užili hlavně chlapci, mnozí z nich byli ve střelbě na cíl (terč s namalovaným divočákem) velmi úspěšní. Dověděli se mnoho zajímavých informací o středověkých palných zbraních a obléhacích strojích. Byli zapojeni do jednotlivých aktivit při střelbě z vrhacího praku, husitské píšťaly nebo houfnice. Mohli vystoupat do útrob netradiční rozhledny – 15 metrů vysokého „Trojského koně“, největší dřevěné sochy svého druhu na světě. Mnozí žáci si užili spoustu radosti i na dětském hřišti. V krytém amfiteátru se stupňovitým hledištěm byl na závěr pro žáky připraven program, jehož cílem bylo pasovat na rytíře nejlepší bojovnici a bojovníka – těmi se stali Adriana Ivičičová (7.A) a Matyáš Porš (7.B).

Dsc04535Dsc04537

Dsc04544Dsc04548

Dsc04550Dsc04558

Dsc04561Dsc04569

Dsc04582Dsc04585

Dsc04593Dsc04599

Dsc04619Dsc04624

Dsc04626Dsc04634

Dsc04637Dsc04640

Dsc04642Dsc04650

Dsc04663Dsc04667

Dsc04700Dsc04675

Dsc04671Dsc04692

Dsc04696Dsc04688

Dsc04711Dsc04720

Dsc04729Dsc04732

Dsc04746Dsc04781

Dsc04782Dsc04784

Dsc04787Dsc04793

Dsc04816Dsc04824

Dsc04831Dsc04857

Český den proti rakovině

Dne 15. května 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové sbírky Český den proti rakovině. Prodejem žlutých kvítků v základní a mateřské škole bylo vybráno a odesláno 8.745,-- Kč.  Všem dárcům děkujeme.

Školní akademie

Třetí květnovou neděli praskala hovoranská sokolovna ve švech! Konala se zde školní akademie na téma    Z pohádky do pohádky. Žáci všech ročníků se svými vyučujícími připravili opravdu bohatý program.

Prvňáčci se představili coby skřítkové z hudební pohádky Ať žijí duchové. Druháci zahráli pohádku               O princezně Kateřině, třeťáci si připravili ukázku od svých spolužáků Macha a Šebestové o slušném chování. Žáci 4. třídy nacvičili pohádku O princezně na hrášku, páťáci nás zavedli do pohádky Kouzla králů.

Žáci 6.A nechali obecenstvo hádat, o jaké pohádky v sedmi ukázkách šlo. 6.B se dokázala naučit dlouhou veršovanou moderně zpracovanou pohádku O perníkové chaloupce. Poté zazpívala žákyně šesté třídy Barbora Zlámalová dvě lidové písně. Žáci 7.A měli připravenou moderní lidovou Červenou karkulku, 7.B sehrála netradičně pojatou pohádku O dvanácti měsíčkách, jichž bylo vlastně jen devět... Osmáci vtipně zpracovali pohádku Vlk a kůzlátka. Vrcholem téměř dvouhodinového programu bylo vystoupení dívek z deváté třídy, které zahrály hudební ukázky na boomehackers ("plastové vodovodní trubky"), a chlapců z deváté třídy, kteří ve slovenštině předvedli pohádku Popoluška.

Na závěr jsme si poslechli čtyři písničky z pohádek v podání školního pěveckého sboru. Akademie se všem žákům moc povedla, obecenstvu se líbila a odměnili všechny účinkující velkým potleskem.

P1190655_3P1190657_3

P1190661_3P1190665_3

P1190670_3P1190671_3

P1190674_3P1190677_3

P1190679_3P1190690_3

P1190692_3P1190697_3

P1190699_3P1190701_3

P1190710_3P1190711_3

P1190712_3P1190715_3

P1190716_3P1190723_3

P1190724_3P1190729_3

P1190732_3P1190737_3

P1190741_3P1190743_3

P1190749_3P1190750_2

P1190755_2P1190757_2

P1190763_2P1190768_2

P1190770_2P1190773_2

P1190774_2P1190776_2

P1190780_2P1190782_2

P1190784_2P1190787_2

P1190792_2P1190794_2

P1190795_2P1190797_2

P1190798_2P1190802_2

P1190805_2P1190812_2

P1190814_2P1190815_2

P1190817_2P1190818_2

P1190829_2P1190833_2

P1190836_2P1190840_2