iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

DUBEN


2. 4. Zápis dětí do 1. třídy - od 13 do 16.30


10.  - 30. 4. Národní testování z M, Čj, Aj a OSP - 5. ročník


 12.  - 17. 4. Poznávací zájezd do Londýny - 6. - 8. ročník


12. 4. Velikonoční tvoření ve školní družině - od 16. hodin


18. 4. Velikonoční prázdniny


24. 4.  Den Země v Ekoncentru Trkmanka - 2. stupeň


29. 4.  Hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím - 3. - 9. ročník


30. 4.  Ekoden v Kovosteelu - 3. - 5. třída


2. 5.  Ekoden v Kovosteelu - 1. a 2. třída


2. 5.   Zápis dětí do mateřské školy

Logo_opvk_male

Bezplatná strava

Naše škola je přihlášena do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji.

Cíl pomoci:

Zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2019/2020 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

Cílová skupina:

Děti ve věku 3 -15 let, které navštěvují školní nebo předškolní zařízení. Jedná se o děti, které se nacházejí jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí v hmotné nouzi, což bude následně (v průběhu května a června 2019) ověřovat místně příslušný Úřad práce, který si své klienty osloví.