iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ŘÍJEN

1. 10.  Etické dílny - 1. a 2. třída


1. 10.  Gambling - preventivní program - 9. A + 9. B


2. 10. Jak chránit sám sebe - preventivní program - 5. A + 5. B


3. 10. Etické dílny - 3. a 4. třída


3. 10. Návštěva Veletrhu vzdělávání v Hodoníně - 9. ročník


4. 10. Závislost - preventivní program - 8. A a 8. B


7. 10. Beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou - MŠ a 1. třída


8. 10. Etické dílny - 5. A a 5. B


9. 10. Pohádky z našeho statku - divadelní představení pro  žáky 1. stupně


9. 10. Divadelní učebnice - České divadlo 20. století - divadelní představení pro žáky 2. stupně


10. 10. Do lesa s lesníkem - výukový program pro žáky 3. třídy


10. 10. Jak chránit sám sebe - preventivní program - 7. A + 7. B


17. 10. Mluv se mnou, mluvme spolu - preventivní program - 6. A a 6. B


18. 10. Slovanské hradiště Mikulčice - dějepisná exkurze - 7. A a 7. B


22. a 24. 10. Sběr starého papíru - vždy od 13 do 16 hodin - parkoviště před tenisovými kurty


29. a 30. 10. Podzimní prázdniny17. 11. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve škole

 

 

Logo_opvk_male

Bezplatná strava

Naše škola je přihlášena do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji.

Cíl pomoci:

Zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2019/2020 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

Cílová skupina:

Děti ve věku 3 -15 let, které navštěvují školní nebo předškolní zařízení. Jedná se o děti, které se nacházejí jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí v hmotné nouzi, což bude následně (v průběhu května a června 2019) ověřovat místně příslušný Úřad práce, který si své klienty osloví.