iŠkola.cz - přihlášení


Rychlý kontakt

ZŠ  - 518 375 241

MŠ - 518 375 101

ŠJ - 518 375 136

školní družina - 518 326 975

email: zshovorany(zav)email.cz

Akce školy

ČERVEN


3. 6. Oslava Dne dětí - filmové přestavení v kině Panorama Kyjov - 1. stupeň


3. 6. Oslava Dne dětí - filmové přestavení v kině Panorama Kyjov - 2. stupeň


4. 6. The last wish - představení v anglickém jazyce - 7. - 9. ročník


7. 6. Výlet 1. a 2. třída - Sport park


11. 6. Výlet 3. a 5. třída - ZOO + hvězdárna Brno


12. 6.  Výlet 4. třída - ZOO + zámek Lešná


13. 6.  Výlet 6. A + 6.B - Moravský kras


14. 6.  Beseda finanční gramotnost - 7. ročník


19. 6.  Schůzka rodičů předškoláků - od 16. hodin v učebně 5. třídy


20. 6.   Výlet školní družiny - Bongo Brno


25. 6.   Sportovní den 2. stupně ze ZŠ Čejkovice


26. 6.   Sportovní den 1. stupně ze ZŠ Čejkovice a ZŠ Čejč


26. 6.   Exkurze do CVP Galvaniky Ždánice - 8. a 9. ročník


27. 6.   Úklid tříd  a vycházky do okolí školy


 28. 6.   Slavnostní zakončení školního roku 1. 7 - 31. 8. Hlavní prázdniny

Logo_opvk_male

Bezplatná strava

Naše škola je přihlášena do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji.

Cíl pomoci:

Zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2019/2020 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

Cílová skupina:

Děti ve věku 3 -15 let, které navštěvují školní nebo předškolní zařízení. Jedná se o děti, které se nacházejí jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí v hmotné nouzi, což bude následně (v průběhu května a června 2019) ověřovat místně příslušný Úřad práce, který si své klienty osloví.